Dialog mellem to personer

Jobcentrene og deres medarbejdere kritiseres for at sanktionere for lidt, sanktionere for meget, aktivere for meget eller for at henvise for lidt. Kritikken stritter i alle retninger. Der skydes under bæltestedet, oftest på de sociale medier, og fra øst, vest, syd og nord – kort sagt: fra alle verdenshjørner.

Det er naturligvis helt fair og rimeligt, at byrådskandidaterne debatterer kvaliteten af de kommunale ydelser, herunder om vores kommunale jobcenteransatte udfører deres arbejde tilfredsstillende. Som formand for HK Kommunal Sjælland, der organiserer hovedparten af de ansatte på jobcentrene her i området, ligger det mig imidlertid meget på sinde, at der holdes en nogenlunde anstændig tone, når der diskuteres beskæftigelsespolitik. Det er nemlig langt fra altid tilfældet.

Meget fredsommeligt vil jeg gerne appellere til, at alle byrådskandidater så at sige går efter bolden og ikke medarbejderne på jobcentrene. Vores medlemmer i beskæftigelsesindsatsen, der hver eneste morgen står op til en ny dag med en klar mission om at gøre en positiv forskel for borgere og virksomheder, udfører arbejdet ganske loyalt – nemlig præcist det, Christiansborgpolitikerne i detaljer har bedt dem om, og som de sjællandske kommunalbestyrelser afstemmer efter lokale forhold.

Vores ansatte på jobcentrene gør det rent faktisk rigtig godt. Måling efter måling dokumenterer, at langt hovedparten af erhvervslivet og det store flertal af borgerne i den grad kvitterer for jobcentrenes indsats. Med til billedet hører også, at medarbejderne i jobcentret servicerer en særdeles bred vifte af borgere – fra de ressourcestærke ledige, der alene mangler et job, til unge, rodløse mennesker, hvis opvækst har været alt andet end let. I dag varetager jobcentrene desuden væsentlige opgaver inden for fx handicap-, social- og integrationsområdet. Ofte er medarbejderen i jobcenteret den udsatte borgers primære indgang til det offentlige. Og alle skal de have individuel hjælp til uddannelse, job eller afklaring til pension.

Jeg håber derfor, at alle vores sjællandske byrådskandidater her op til kommunalvalget den 16. november vil holde den gode tone, så vi kan få en nuanceret debat om beskæftigelsesindsatsen på et oplyst grundlag. Det skylder vi de borgere, der har brug for hjælp til at komme i job, til overhovedet at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller til at blive afklaret til andre ydelser. Det skylder vi de virksomheder, der har brug for arbejdskraft og gerne tager et socialt ansvar. Og det skylder vi de medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, der hver dag går på arbejde med en klar mission om at hjælpe borgere og virksomheder.

Se også: Administration er velfærdens fundament