Det klinger imidlertid noget hult, når Faxe Kommune sideløbende med dette indlæg indleder afskedssager mod 6 administrative medarbejdere i hjemmeplejen. Ansatte, som varetager telefonbetjening og løser opgaver for det sundhedsfaglige personale ude i marken – tæt på borgeren. Det sundhedsfaglige personale kan derved koncentrere deres arbejdsindsats om at yde pleje og omsorg af kommunens borgere. Altså den opgave, de er uddannet til.

Begrundelsen for afskedigelserne er ifølge ledelsen, at der er for få opkald, og at stort set alle opkald kræver løsning af sundhedsfagligt personale.

Det, skal jeg ikke anfægte, er korrekt, men det ville have klædt ledelsen, hvis man forinden indledningen af afskedigelserne havde haft en proces, hvor de berørte medarbejdere var blevet inddraget. Hvis de nuværende ansatte havde været inddraget, er jeg sikker på, at ordningen var blevet tilpasset i forhold til bemanding, tidspunkter og løsning af andre administrative opgaver. På den vis havde Faxe Kommune også sikret sig, at man overholdt spillereglerne for medarbejderinddragelse.

Jeg har fået oplyst, at opkaldene indtil kl.13.00 på en dag løber op på omkring 150 opkald. En registrering, som jeg har fået af de administrative medarbejdere. Ledelsen har mig bekendt på intet tidspunkt fundet anledning til at forelægge de tal og opgørelser, de bygger deres beslutning på.

Jeg er enig i, at i en tid med færre ressourcer til rådighed giver det god mening at se på mulige effektiviseringer og optimal brug af alle faglige kompetencer på arbejdspladsen. Der skal dog være dialog og inddragelse.

Så kære ledelse i hjemmeplejen i Faxe Kommune, jeg vil opfordre jer til at bruge tid på at få genskabt en ordentlig proces og gå i dialog med de berørte administrative og ikke mindst de sundhedsfaglige medarbejdere. Så der i fællesskab kan træffes kvalificerede beslutninger på et oplyst grundlag for den fremtidige opgaveløsning i hjemmeplejen.

Dette debatindlæg er også bragt på sn.dk. Du kan se det her

Se også: Debat: Vi skal beholde aflastende administrative medarbejdere i hjemmeplejen