På arbejdernes kampdag kunne der rundt omkring høres om alle de fælles udfordringer, vi har, og hvad vi nu skal lykkes med. Blandt andet hørte vi igen, at jobcentrene skal nedlægges, fordi der er for meget bureaukrati.

Undskyld, hvem har lavet reglerne? - Og husk, at opgaverne og indsatserne forsvinder ikke. Alt koster penge, og hvem skal betale? Standard for enhver politiker, som mangler penge til en eller anden offentlig aktivitet og ikke lige kan finde på andet – ja, så peger man ofte på, at der kan hentes penge på ’administration, bureaukrati og kolde hænder’.

Politikerne fortæller os, at administration er et unødvendigt fedtlag, der nærmest omkostningsfrit kan finansiere mere velfærd. Den sang synger SVM-regeringen desværre også. Regeringen vil skære 3 milliarder kroner på administrationen i landets kommuner og regioner. Her på Sjælland og Lolland-Falster og i regionen drejer det sig om besparelser på flere hundrede millioner kroner.

Politikernes fortælling om den overflødige administration holder bare ikke vand. Den er en myte. Et luftkastel, der bruges til en falsk fortælling om, at de administrative funktioner ikke bidrager til den ’rigtige’ velfærd. Virkeligheden er imidlertid, at administrationen i vores sjællandske kommuner og i regionen består af en række dybt professionelle medarbejdere, uden hvem intet ville fungere.

I HK Kommunal Sjælland bidrager vi hellere end gerne til at få luget ud i de opgaver, der ikke giver mening. Men voldsomme grønthøsterbesparelser på de borgernære, administrative funktioner vil ramme vores samlede velfærd og dermed borgerne med stor kraft. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd.

På Sjælland og Lolland-Falster har man allerede skilt sig af med alt for mange af de dygtige kommunale HK’ere, der om nogen er fundamentet for den gode, offentlige service. I løbet af de seneste 10 år er antallet af HK’ere i de sjællandske kommuner faldet med næsten 11 procent. Mere end 600 HK’ere er bortrationaliseret fra vigtige velfærdsfunktioner. Det kan borgere og virksomheder desværre mærke i form af ringere service. Og det er paradoksalt, at man har skåret i HK-stillingerne samtidig med, at andre kommunale medarbejdergrupper klager over stigende administrative byrder med dokumentation, kontrolopgaver og administration. For når man skærer ned på HK’erne, viser alle erfaringer, at det administrative arbejde bare skal varetages af andre faggrupper som SOSU’en, pædagogen eller skolelæreren, der så får mindre tid til deres kerneopgave. En ren lose-lose-situation.

En professionel administration kan på ingen måde adskilles fra velfærden. Tværtimod. En kvalificeret administration er helt afgørende for at kunne drive et godt velfærdssamfund og få dagligdagen til at glide for borgere, virksomheder og andre personalegrupper. Og det bidrager HK’erne i allerhøjeste grad til. HK’ere hjælper arbejdsløse i job. Vi sikrer, at ansatte får deres løn til tiden. Vi sørger for byggetilladelser og erhvervsgodkendelser. Ligesom HK’erne sikrer, at udsatte borgere får hjælp, at bibliotekerne fungerer, at it-systemerne kører, og at borgerne kan tilgå de offentlige digitale platforme, som det for eksempel er tilfældet med MitID.

Coronakrisen viste med al tydelighed, at vi endnu har en særdeles veldrevet offentlig sektor. Vigtige samfundsfunktioner blev opretholdt trods nedlukninger og stilstand. Det skyldes ikke mindst dygtige administrative HK’ere. De sikrer effektive sagsgange og koordination på de indre linjer. Man glemmer, at administration er en selvstændig faglighed. Det er den faglighed, der er en forudsætning for, at vi kan drive et velfærdssamfund af høj kvalitet som det danske.

Drop nu den falske fortælling om varme og kolde hænder. En effektiv organisering af kommunerne kræver især dygtige administrative medarbejdere, der kan håndtere blandt andet økonomi, løn og personaleforhold. Og som kan vise rettidig omhu i styringen af velfærden – uanset at noget af det arbejde også vil foregå bag en skærm.

Så kære Christiansborg-politikere og lokalpolitikere: Smid ikke barnet ud med badevandet. En professionel administration udgør på mange måder hele fundamentet for det velfungerende og tillidsfulde samfund, vi har.