HK.dk logo

18. september 2014

Få nu løst dagpengeproblemet

Ro, hænder

Det er i debatten blevet kaldt løgn, at 40.000 er faldet ud af dagpengesystemet. Det er ikke løgn. For 40.000 står lige nu uden arbejdsmarkedets sikkerhedsnet - dagpengeret. Det er mennesker, som lige nu er fanget i en talkrig, der handler om alt muligt andet end problemets kerne. I stedet siger vi: Få det nu løst.

Alle danskere kan blive ramt af ledighed. Virksomheden i byen rykker til udlandet, den offentlige arbejdsplads flytter, eller den lokale Brugs lukker. Når det sker, skal vi bare videre i et nyt job. Eller vi skal lære noget nyt og videreuddanne os, før vi er parate til at komme tilbage i arbejde.

Det skal alle have mulighed for og ro til. Ingen skal samtidig frygte at gå fra hus og hjem eller risikere at blive sat uden for arbejdsmarkedet. Derfor har vi brug for et trygt dagpengesystem, som giver menneskelig og materiel tryghed til dem, der har mistet arbejdet. Ingen skal smides ud i fattigdom og varig offentlig forsørgelse.

Eller slet ingen forsørgelse.

Men i dag er alt for mange faldet ud af dagpengesystemet. 40.000 i alt. 5000 af dem helt uden forsørgelse. En del af de 40.000 står i statistikken som lønmodtagere, en del står som seniorjobbere, nogle er på SU, på efterløn eller på den særlige arbejdsmarkedsydelse. Derfor er det i debatten blevet kaldt løgn, at 40.000 er faldet ud af dagpengesystemet. Og at flere vil følge.

Men det er ikke løgn.

For 40.000 står lige nu uden arbejdsmarkedets sikkerhedsnet - dagpengeret. Og flere kommer hele tiden til. De, der ikke har fået et helt almindeligt arbejde – og det har de allerfleste ikke – er på ydelser, der er langt lavere end dagpenge. Nogle står helt uden indtægt. Og de vil blive flere og flere: De mennesker, der i dag modtager arbejdsmarkedsydelse, falder ud til ingen indtægt - de første falder ud til oktober, i slutningen af 2016 vil de alle stå uden indtægt.

De har kun ringe chance for at komme tilbage i dagpengesystemet.

Mange af dem, der har mistet dagpengene, har i årtier betalt til systemet for at være forsikrede mod præcis den situation. Nu er de smidt ud efter to år på grund af en dagpengereform, der midt i den værste økonomiske krise siden 30’erne halverede dagpengeperioden og fordoblede den tid, det tager, før man kan genoptjene sin dagpengeret. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Vi foreslår, som et minimum, at det skal gøres nemmere at genoptjene sin dagpengeret. Politikerne må indse, at Danmark har et dagpengeproblem.

Derfor siger vi: Få det nu løst.

Stemmer fra jobkøen Arbejdsmarked Politik

10 Kommentarer


Ikke aktiv bruger

14 november 2014 13.58

Hej Gert

I finanslovsaftalen om den nye Kontantydelse, har man ikke nævnt seniorjobordningen. Det betyder, at du ikke kommer over på denne ydelse såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for seniorjob.

Med venlig hilsen

Carsten Riis
Politisk rådgiver


Gert Jensen

13 november 2014 12.53

Der er i overenskomstforhandlingerne nu indgået en aftale om, at ledige som har falder ud af Arbejdsmarkedsydelsen, kan overgå til en ny såkaldt Kontantydelse, som skal administreres af kommunerne.

Det betyder forhåbentlig ikke, at ældre ledige, som efter endt AMY var berettiget til et seniorjob, nu også skal på den ydelse først?


Annette Christiansen

09 oktober 2014 00.07

Martin! :)

Må jeg som ligestillet ledig, takke dig for dit velplasserede BRØL her:) Meget på sin plads

Venligst


Annette Mandal

PS: Jeg er med i et af kampagneindslagende, Desværre er det ikke særlig tilgængelig her på siderne? Hvilket jeg slet ikke forstår!

Skulle der sidde en Kyndig på formidlingen af KAMPAGNE MATERIALET.......Vil jeg sige, se nu at få det indslag opslået et sted hvor det er SYNLIGT. ...TAKKER på forhånd.


Martin Thyrring

08 oktober 2014 12.38

FÅ NU LØST DAGPENGE PROBLEMET!

Det klinger ret hult når man véd at HK syltede overleveringen på målstregen!

Det var fint at HK startede en indsamling i fællesskab med alle fagforeningerne og folk stod ude i regn & blæst og indsamlede hele 89.000 underskrifter - og jeg kender til flere der fik influenza!

Men hele formålet med indsamlingen var jo at underskrifterne skulle overleveres til POLITIKERNE på "Folke"-mødet på Bornholm, hvor samtlige medier var til stede!

Men det der skete var at alle medlemmer samt HK's egne kampagne-ledere fik at vide at politikerne ikke ville modtage underskrifterne. Som intelligent tænkende, så godtog jeg naturligvis ikke denne (bort)forklaring, idet at man kan sige sig selv at selv hvis ingen politikere ville modtage det, så ville det være et MEGA SCOOP for en hvilken som helst reporter at hvis HK kom slæbende med kasser fyldt med 89.000 underskrifter og prikkede en reporter på skulderen, så ville det være utopi at tro at de ikke ville følge gangen hen til og "overleveringen" til en af de ansvarlige politikere! Og da især hvis politikeren ikke ville modtage dem!

Og ganske rigtigt, jeg fik jo at vide fra HK's top at der var indgået en underhåndsaftale med regeringen og enhedslisten, hvilket gjorde at man undlod at overlevere, men for ikke at tabe ansigt overfor medlemmerne, så overleverede man dem til (læs BLOT) til folketingets formand, som jo intet har at skulle have sagt og det skete langt udenfor primetime og der var kun én TV station der fulgte det og de gjorde intet synderligt ud af at interviewe folk og TV stationen TV2 News viste kun indslaget én enkelt gang!
Her kan man vidst tale om aftalt spil. Eller spil for galleriet.

Så de folk der havde kæmpet og kæmpet med møder og indsamlinger og havde fået influenza var taget godt ved næsen!

Jeg kan se at I nu åbner munden lidt igen, det må være pga. at vi er gået ind i et valgår.

NÆ...
Det ville klæ' HK at lægge afstand til Socialdemokratiet og begynde reelt at kæmpe for MEDLEMMERNE!

Da mit Jobcenter havde kørt mig ned med først stress og dernæst fortsat chikanen, så jeg også fik en fysisk og kronisk sygdom meniere og Jobcenteret endda ulovligt fratog mig mine retmæssige sygedagpenge, der fik jeg at blot at vide i HK at jamen "Har du set hvor omfattende den almindelige dagpengelov er?" (ja, den fylder flere meter!) "Så kan du nok forstå at vi ikke har ressourcer til også at sætte os ind i sygedagpengeloven!" "Vi kan ikke hjælpe dig!"

TAK SKÆBNE! Her har jeg betalt medlemsskab siden 1990 og når jeg virkelig har brug for Jer, så stikker I halen mellem benene!
Og tilmed har man skullet lægge øre på alle Jeres røde politiske formaninger på Jeres offentlige dagpenge-møder, om at det hele var den blå regerings skyld! HALLO! Den røde regering fik magten bagefter, og de ikke bare fortsatte med den halverede dagpengeperiode, nej de indførte hele 5 yderligere forringende reformer, der gik ud over både kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere samt gjorde det umuligt at modtage førtidspension!

HVORFOR har I ikke åbnet munden her???

NEJ... Vil I virkelig kæmpe for bedre vilkår? Reel opkvalificering? Reel jobskabelse?

Så burde I kæmpe for at få indført ►INTELLIGENTE DAGPENGE◄

https://www.facebook.com/DelJobcentrenesUartigheder/posts/605047279594309

Mvh.
Martin

https://www.facebook.com/DelJobcentrenesUartigheder/posts/605047279594309 Mvh. Martin " />

Annette Christiansen

06 oktober 2014 23.12

Annette Mandal Christiansen


Annette Christiansen

06 oktober 2014 23.09

Omkring efterlønstyveriet og forringelse af dagpengeperioden - så er det mig ubegribeligt.At HK som fagforening ikke har forsøgt at udråbe denne ugerning som klart urimelig - for ikke at sige kriminel. De medlemmer som på det mest uanstændige har fået forringet deres vilkår væsentlig - bør der være nogen som kæmper for. Den virkelighed at der er indført en OVERGANGSYDELSE i 2013 - er jo et klart og tydeligt bevis på at man har holdt de efterlønsmodtagere som blev i ordnningen for nar. Det er da helt tydeligt at man er komplet uden respekt for de medlemmer som har "købt" og betalt til en sikkerhed i deres 3 alder. Man har på det groveste indført en overgangsydelse som er en stærk forringelse af aftalen med seniorjobbet. Netop en ting der blev fremhævet som en stadig fordel, for de som valgte at beholde efterlønnen. De der rammes er mennesker som har planlagt at gå på efterløn. De bliver snydt både omkring forringelsen og forøgelsen af 60 år til nu 62 - 63 år samtidig er nogen af dem blevet arbejdsløse det betyder at de bliver tvangsudskrevet til job som de aldrig har ønsket sig . De var jo indstillet på at gå som 60 årige. Kan nogen mon begribe hvor bittert og uretfærdigt det opleves at få en "fodlænke" på i et arbejdsmarked som ikke vil ansætte en, men at ens vilkår er, at man SKAL stå til rådighed på stærkt forringe vilkår! Man er som en ufri med fodlænge, har ikke retten til at bestemme i eget liv. Det er så krænkende at jeg ikke forstår at der kke føres sag mod politikerne - de kan ikke ha' ret til at ændre folks planlagt otium på denne kyniske måde. Tilmed er der også indført den yderlig forringelse at efterlønnen modregnes ens andre pensionsopsparinger. Man driver rovdrift på de medlemmers midler ! Kan det virkelig være lovligt at handle så korrupt? Man kan godt tænke! At med de forringelser må man være berettiget til erstatning og tilbagebetaling af de kontigenter der er indbetalt i umindelige tider. De ramte får jo slet ikke den aftale de har indgået. HVAD mener I andre?

VH
Annette Mandal.


Ikke aktiv bruger

03 oktober 2014 13.12

Hej Susanne,

Det er korrekt, som du skriver, at reglerne om arbejdsmarkedsydelse ikke var indført i 2012, hvor tilbagetrækningsreformen i perioden fra 2. april – 1. oktober gav mulighed for at få sit efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit.
Det blev først vedtaget af Folketinget den 17. december 2013 med virkning fra 1. januar 2014.

Og som du også skriver, så er konsekvensen af reglerne, at mister man dagpengeretten efter denne dato, så skal retten til arbejdsmarkedsydelse først opbruges, inden man kan få et seniorjob. Du har - i lighed med mange andre - derfor måttet justere forventningerne til den periode, hvor du kan være i seniorjob i forhold til det, der var gældende i 2012.

Skal vi sige noget positivt om ændringen, så er det, at retten til seniorjob fortsat består, og at der derfor stadig er et sikkerhedsnet frem til efterlønsalderen for dem, der har valgt fortsat at være i efterlønsordningen.

I HK arbejder vi aktivt for at påvirke politikerne til at komme med en langsigtet og holdbar løsning på de konsekvenser, som halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af genoptjeningsperioden for ny ret til dagpenge har haft for så mange mennesker.
Og det vil vi fortsætte med, indtil der foreligger en acceptabel løsning, som netop sikrer et holdbart forsørgelsesgrundlag for de, der fremover mister dagpengeretten.

Venlig hilsen

HK/Danmark


Peter Jacques Jensen

02 oktober 2014 22.16

Hej Jesper
Din kommentar om, at "Ingen faglige organisationer har forsøgt at samle nationen i forsøget på at stoppe nedsættelse af dagpengeperioden", fortjener lige en kommentar:

HK kørte faktisk en kampagne ("Forlæng dagpengeretten") sidste år, hvor mere end 85.000 underskrifter blev samlet ind, og afleveret til folketinget.

Betyder det så, at fagbevægelsen samlet set har gjort nok for at bekæmpe forringelserne? Det mener jeg personligt ikke - her er jeg nok ret enig med dig..... Men HK har faktisk forsøgt at gøre noget konkret!

Mvh
Peter


Susanne H Sørensen

25 september 2014 20.17

Hvad med efterlønnen? Jeg har fortsat indbetalt til efterlønnen, fordi så ville jeg kunne få et seniorjob, 5 år før jeg skulle på efterløn, sådan var den aftale, jeg valgte, fremfor at få den opsparede efterløn udbetalt. Men hvad sker der, så skal man efter at havde været på dagpenge i 2 år på arbejdsmarkeds ydelse. Render man fra alle aftaler? Det kan da ikke være rigtigt! Nu kan man jo altid bare justerer, som man vil, med den såkaldte arbejdsmarkeds ydelse, det er jo smart eller hvad???
Jeg er 58,5 år og vil kunne gå på efterløn om som 62,5 årig, altså om 4 år. Jeg ryger ud af dagpengenesystemet næste år til ca. 1. juli, og skal derefter på arbejdsmarkeds ydelse ca. 1 år - ja jeg håber stadig på at kunne finde et job, men det er åbenbart ikke så let i den alder. Efter reglerne som de er nu, så kan jeg få et seniorjob i ca. 2 år , hvor jeg skulle havde haft mulighed for et seniorjob i ca. 3 år. Hvordan skal man planlægge sit seniorliv med den usikkerhed.
Det er her, jeg mener, fagforeningerne skal lave deres arbejde.
PS. Så havde jeg heller ikke regnet med at gå på efterløn som 62,5 årig.
PUHA så fik jeg da lukket lidt luft ud. :-)


Jesper Linckert-Nielsen

18 september 2014 13.09

Det gør mig ondt at se at HK kommenterer dagpengene, og beder om en løsning på problemet. Det gør mig ondt, fordi at ingen af de 40.000 tidligere medlemmer fik hjælp.

Ingen faglige organisationer har forsøgt at samle nationen i forsøget på at stoppe nedsættelse af dagpengeperioden - en ting der rammer alle medlemmer af en a-kasse.

Ingen faglige organisationer har forsøgt at samle nationen for at stoppe indførelsen af gensidig forsørgerpligt, en forsørgerpligt der blandt andet rammer mennesker, som en direkte følge af nedsættelse af dagpengeperioden.

Ingen har forsøgt at forklare nationen om den daglige drift der løber rundt med løntilskudsmedarbejdere, og ingen faglige organisationer har forsøgt at samle nationen i et forsøg på at bevare efterlønnen.

Lad mig gøre det ganske klart - det er ikke udgifterne til disse ting der tærer på statskassen, men den ineffektive måde vi bruger pengene i beskæftigelsespolitikken. Det kan gøres meget mere enkelt, og langt mere effektivt.

Winnie Axelsen sagde, til dette års generalforsamling, og til stor forundring for dem jeg sad med: "Vi repræsenterer ikke længere arbejderklassen, men folk med parcelhus, og to biler i carporten."

Måske har hun ret. Måske ikke. Men min lille ydmyge stemme klinger ganske hult bag de skriveborde der skal repræsentere den, og det syntes jeg er ganske ærgeligt. Hvis ikke i har modet til at samle medlemmerne i Danmark til én stemme, og hvis ikke der findes mod i den nuværende organisation til at beskytte de mennesker der betaler den faglige organisations eksistens - så træk jeg tilbage.

Vi har brug for de faglige organisationer / HK i Danmark, men de har ingen styrke hvis ikke organisationen har de rigtige mennesker til at repræsentere dets medlemmer. Jeg udtaler mig ikke specifikt om hvem de skal være, blot at vi har brug for dem mere end nogensinde, efter man lod ekslusivaftalerne ophøre.


Historik

Mette Kindberg - HK fagforening

Mette Kindberg

Næstformand

HK

Jeg er især optaget af beskæftigelsen og det, vi gør for at hjælpe HK-medlemmer, der mister deres job. Ligestilling er også et af mine store arbejdsområder. Her er jeg især optaget af barsel til mænd og ligeløn.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Opdatér kommentar

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk