HK.dk logo

14. juli 2016

Der skal administration til god patient-behandling

Der skal administration til god patient-behandling

Af Nathali Shaap Degn, formand, Danske Lægesekretærer, Region Midtjylland og Lene Buhl, næstformand, Danske Lægesekretærer, Region Midtjylland

Lige nu behandler Region Midtjylland de otte nationale mål, som regeringen, KL og Danske Regioner har formuleret, for at sikre et løft i kvaliteten i sundhedsvæsenet. Fokus er primært på det sundhedsfaglige personale, men kvaliteten kan kun løftes, hvis der også sikres en god og effektiv administration.

Med de nationale mål, taler vi om patienten i centrum. Otte indsatsområder skal føre os til et endnu bedre sundhedsvæsen, end vi har i dag.

I DL, Lægesekretærerne i Region Midtjylland, er vi meget enige i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre et effektivt og velkoordineret sundhedssystem til gavn for borgerne.

Når vi taler om behandling i sundhedssystemet, tænker langt de fleste – helt naturligt – på mødet med den sundhedsfaglige person: Lægen, sygeplejersken, SOSU-assistenten eller en af de mange andre faggrupper, der behandler patienten.

Men for at patienten overhovedet når frem til den sundhedsfaglige person, så er der et stort arbejde, der skal gøres. Patienten skal indkaldes, der skal udsendes informationsmateriale, så patienten ved, om vedkommende eksempelvis skal møde fastende. Der skal måske bestilles blodprøver eller laves en kikkertundersøgelse, så den læge, der skal behandle patienten, har friske data.

Det arbejde, mener vi, er vigtigt at have stor fokus på. For det er her, vi kan sikre, at patienten kommer godt IND i sundhedssystemet, så det sundhedsfaglige personale kan udføre deres arbejde ikke bare til gavn for patientens sundhed, men også til patientens tilfredshed – og vel i sidste ende økonomien.

Vi ved, at et patientforløb kan blive ganske…. ja det jyske ord er vel TRÆLS, hvis der er sket overbookning, så patienten alligevel ikke kan komme til at se en læge, eller ventetiden bliver urimelig lang. Vi har hørt mange historier om rod i papirerne, så eksempelvis medicinoplysninger ikke er opdateret, eller kommunen ikke er godt nok informeret, når en patient udskrives fra hospitalet. Ingen af delene gavner patientens behandling, eller øger patientens tilfredshed.

Vi skal aldrig underkende det store stykke arbejde, som vores sundhedsfaglige kollegaer udfører hver eneste dag. Men vi skal heller ikke underkende det store stykke arbejde, der udføres – så at sige – bag ved patients behandling. Administration lyder måske for mange som noget kedeligt og uvæsentligt i et behandlingsforløb. Men det er en forudsætning for, at lægen, sygeplejersken og alle de andre sundhedsfaglige grupper, kan agere.

Det er vores påstand, at der stort set ikke er et eneste af de otte nationale mål, der kan gennemføres ude en eller anden form for administration.

Den opgave er vi lægesekretærer ikke bare klar til at påtage os, vi er også uddannet til det.

I dag er der mange læger og sygeplejersker, der bruger tid på at registrere. De gør det så godt, de kan. Men det er ikke deres fag. Nogle er naturligvis naturtalenter og kan klare opgaven, som var de en lægesekretær, men rigtig mange har deres fokus et andet sted, nemlig hos patienten. Og tak for det. Men det betyder, at der er utrolig mange fejl i de registreringer, som det sundhedsfaglige personale laver. Og her taler vi ikke bare om fejl, der kan koste patienterne en dårlig oplevelse på sygehuset. Nej, det er fejl, der kan koste den enkelte afdeling mange, mange penge. Et overforbrug af penge betyder nedskæringer. Og nedskæringer betyder ringere muligheder for at behandle patienterne.

Blandt lægesekretærerne er det helt almindeligt at tale om de mange tusinde kroner, vi hver eneste uge finder, som følge af forkerte registreringer. Vi retter naturligvis alle de fejl vi finder, så vi mindsker risikoen for nedskæringer på afdelingerne. Men når vi nu har fået nye nationale mål, og vi skal drøfte, hvordan vi skal indrette os, så vi bedst og mest effektivt opfylder dem, så vil vi anbefale, at vi ikke KUN tænker på, at ”den enkelte læge, sygeplejerske, SOSUassistent m.v. skal have frihed til at tænke højere kvalitet i det daglige arbejde…”, men, at vi OGSÅ tænker: Hvordan kan vi bruge de enkelte faggruppers kunnen på den bedste måde?

I lægesekretærgruppen mener vi, at det er særligt vigtigt, at vi netop tænker administration ind i de nationale mål. De enkelte faggrupper skal bruges til dét, de er gode til. Læger er gode til at behandle patienter. Lægesekretærer er gode til det administrative.

I den beskrivelse, der er udsendt om de nationale mål, siger ministeren, KL og Danske Regioner godt nok, at vi skal ”væk fra proces- og registreringskrav til i højere grad at fokusere på resultater til gavn for den enkelte patient”. Men samtidig indeholder de nationale mål netop krav om registreringer, så udviklingen kan følges og danne baggrund for en årlig evaluering af, om de enkelte regioner har nået deres mål.

Så selv om vi gerne vil flytte fokus til behandlingssituationen og sætte patienten i centrum, så kan det altså ikke ske, uden at nogen – og her er det jo oplagt at bruge lægesekretærerne – laver registreringsarbejdet, så det sundhedsfaglige personale har hænderne fri, til at gøre det, de er gode til.

Politik Administration
Nathali Schaap Degn - HK fagforening

Nathali Schaap Degn

Lægesekretær og formand

DL

Mit fokus er ordentlighed i sundhedsvæsenet. Det gælder både for lægesekretærer, andre ansatte og patienter. Jeg arbejder for lighed i sundhed for patienterne og søger løsninger, der er til gavn for både patienter, pårørende og personale. Jeg har været lægesekretær i 15 år og har et langt CV med varierende opgaver bla. elevansvarlig, IT-systemadministrator, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Jeg er uddannet kontorassistent i offentlig forvaltning, lægesekretær, sundhedskommunom, TR, elevvejleder m.m.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk