HK.dk logo

21. juni 2017

Dagbog fra Folkemødet - fra DL's formandsskab

Vi har været på Folkemøde - læs dagbogen fra tre spændendedage her. Indlægget er skrevet af mig og Cristina Kildevang, der er næstformand i DL.

Dag 1, 15/6 2017

Formandsskabet og et bestyrelsesmedlem er draget af sted til Allinge, hvor vi bor midt i byen og får hele stemningen med. Det skaber gode rammer for det arbejde, vi har planlagt. Vi har udvalgt en masse gode debatter, som vi vil overvære, og målet er at blande os i debatterne og tage ordet. Det vil være en stor succes, når det lykkes.

Vi har dannet partnerskab med sundhed.dk, og vi startede derfor dagen med at cykle med en ladcykel igennem Allinges gader, hvor vi uddelte kondomer, plaster og snakkede med folk om sundhed.dk. Det er tankevækkende, hvor mange der ikke kender til hjemmesiden og dens mange muligheder. Succeskriteriet er, at vi skal ramme bare nogle få, som går fra Bornholm og tænker, at de er blevet klogere på sundhed.dk, og målet blev nået gange mange bare i dag. Det var en stor succes, og vi fik oplyst en masse mennesker om sundhed.dk's mange facetter.

Vi havde udover en gimmick i Danske Regioner, som vi blot overværede for at skabe synlighed om vores fag i de fine t-shirts, der er lavet til lejligheden, valgt 3 oplæg vi ville følge i dag. Oplæg som på hver sin måde handler om den hverdag, vi bevæger os rundt i. Det gør os nysgerrige, at vi i dag har hørt bl.a. professor Steen Hildebrandt påpege, at det psykiske arbejdsmiljø er et ledelsesanliggende, men at lederne i en undersøgelse fortæller, at de ikke føler sig klædt godt nok på til opgaven. Panelet i den debat havde vist en pointe, når de konkluderede, at det er vigtigt at sætte ind med uddannelse på det område - ja tak, siger vi!

De sidste to oplæg handlede om det sammenhængende sundhedsvæsen og samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og privat praksis - en sammenhæng, som vi lægesekretærer i den grad gerne vil være med til at skabe. Det blev i den ene debat efterlyst, hvordan man får skabt tid til sygeplejerskerne, så de kan få tid til at passe patienter, og til det fik vi lejlighed til at opfordre panelet bestående af bl.a. Stephanie Lose til, at de husker at inddrage lægesekretærerne, for vi kan skabe rummet qua vores administrative kompetencer og dermed skabe plads til, at sygeplejersker og læger ikke skal bruge tid på det administrative, men bruge tiden på patienterne.

Igennem både direkte kontakt, networking med både politikere og tværfaglige kolleger samt tweets fik vi skabt synlighed om os, og der var i hvert fald nogle, som gik herfra med vores navn i ørerne. Til hver eneste workshop, sørgede vi alle for, at vi flere gange vendte ryggen til panelet, da der på vores t-shirts står "lægesekretærer - den røde tråd i den hvide verden".

Dag 2, 16/6 2017

Dagen startede godt. Nathali var til netværksmøde for bestyrelsesmedlemmerne i PKA. Et møde som resulterede i en aftale med D-Bio, hvor vi skal drøfte, om det kan give værdi at gå i samarbejde om andre ting end f.eks. 2%s kampagnen.

På vej til vores aftale med Sundhed.dk om igen i dag at gå rundt med deres budskab, fik Susanne og Cristina lejlighed til at skrive et budskab til vores statsminister. Ved en bod hang en stor tavle, hvorpå der stod "hvis jeg var statsminister for en dag, ville jeg....", hvortil vi skrev "sikre at lægesekretærernes kompetencer bliver brugt optimalt i sundhedsvæsenet". Et budskab som blev skrevet så stort og midt på tavlen, at vi sikrede, at alle der kom forbi, tydeligt kunne forstå, hvad vi mener.

Igen i dag var vi rundt med sundhed.dk's cykel, hvor vi igen fik talt med rigtigt mange mennesker, som ikke var klar over, hvad hjemmesiden rummer af muligheder. Det ligger helt klart, at der er et stort potentiale i at få lavet den oplysning, for rigtigt mange ved det simpelthen ikke. En kvinde fik sendt et budskab med os tilbage til sundhed.dk, da hun synes, de skal inddrage brugerne i at udvikle og optimere hjemmesiden. Hun synes nemlig, den er svær at finde rundt på.

Vi nåede i løbet af eftermiddagen at høre endnu nogle debatter, bl.a. omhandlende 2%'s effektiviseringerne, og om vi lærer nok af UHT'er. Debatterne fører sjældent til løsninger, men igennem tweets med citater eller budskaber fra debatterne, får vi alligevel listet vores budskaber ud og således lykkes det at få Innovationsminister Sophie Løhde til at like et af Cristinas tweets, hvor jeg citerede hende for at sige "der er for meget silo og for lidt samarbejde på tværs" og fik skrevet, at "lægesekretærerne hjælper gerne med administrativ sammenhæng".

I løbet af eftermiddagen nåede vi forbi Huskehækken, hvor man kan skrive sine budskaber til den danske sundhedspolitik. Her fik vi fortalt, at vi ønsker, at man husker lægesekretærernes kompetencer, når man implementerer nyt IT. Vi lagde en video på DL Facebook-gruppen, hvor Nathali fortæller om vores foretagende - en video som i løbet af dagen er blevet set, liket og delt adskillige gange.

Ind imellem vores ret travle og til tider lidt for stramme program, nåede Nathali også lige at få et møde med moderator Jan Kold fra Epic, som skal styre den debat, hun skal deltage i i morgen - så nu er hun forberedt, kampklar og rustet til at tale om, hvad vi kunne have gjort anerledes i forbindelse med implementeringen af sundhedsplatformen.

I løbet af eftermiddagen fik vores formand for DL elever, Julie Hertz kontakt til et bekendtskab, som arbejder hos Go' morgen Danmark, som hun havde en lille snak med og som gerne vil forelægge vores sag for redaktionen med henblik på et interview efter sommerferien. Spændende om det kommer til at lykkes :-)

Igen en fantastisk dag, hvor lægesekretærerne var vores primære fokus - og hvor vi fik minglet og networket med mange gode mennesker.

Dag 3, 17/6 2017

Tredje og sidste dag på Folkemødet for vores vedkommende blev endnu engang startet i samarbejde med sundhed.dk, hvor vi igen tog cykelturen igennem Allinges gader og oplyste folk om hjemmesiden. Denne gang fik vi selskab af DL elevers formand Julie Hertz. Undervejs på turen kom vi atter forbi huskehækken og eftersom den var blevet tømt for gårsdagens mange ideer - herunder vores egen - blev vi enige om, at vi stadig har nogle gode ideer og dele ud af. Hele to ideer fik vi hængt op til Danmarks sundhedspolitik; "Mere tid til læger og sygeplejersker = opgaveglidning til lægesekretærerne" og "Mere kvalitet end kvantitet! Hør på os, som er på gulvet i sundhedsvæsenet. Vi ved, hvad der fungerer. Det gør ledelsen og politikerne ikke altid".

Efter endt cykeltur fik vi et kæmpe kram og et stort tak for hjælpen fra sundhed.dk, og vi indbød til dans igen til Folkemødet 2018.

Efter sundhed.dk gik turen over til sundhedsteltet, hvor vi endnu engang skulle hjælpe Dansk selskab for Patientsikkerhed med at sætte fokus på kampagnen "godt du spør". Imens Susanne, Julie og Cristina delte materiale ud der, var Nathali til dialogmøde med PKA om de forskellige pensionsmuligheder.

Kl. 15 kom vi til Folkemødets helt store højdepunkt for DLs vedkommende - Nathali fik sin debut som folkemødedebattør. Hun skulle sammen med Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden og Niels Reichstein Larsen, Direktør for Bornholms Hospital debattere, hvad man kunne have gjort anerledes i forhold til implementering af sundhedsplatformen. En debat som resulterede i ros og anerkendelse fra Svend Hartling. Han sagde højt, at vi nu må erkende, at lægesekretærer ikke bare er en, der skriver, men at de rummer meget mere end det, og vi skal huske at bruge de resurser. Undervejs tweetede Cristina et tak til ham for den anerkendelse og huskede ham på, at det også gælder i forhold til SP. Et Tweet som resulterede i både like og retweet fra ham og fra rigtigt mange andre.

Under debatten fik Svend Hartling og Nathali afstemt, at det er vigtigt, at der bliver lavet kompetenceløft for lægesekretærerne, der arbejder med sundhedsplatformen – så her er noget at følge op på, når vi vender hjem. Ydermere indbød Niels Larsen til samarbejde omkring lægesekretærerne på Bornholms Udviklingshospital – så også her bliver der noget at følge op på, når vi er vendt hjem.

Nathali responderede rigtigt godt både på direkte spørgsmål og på de udsagn, som kom fra tilhørerne på skibet. Hun fik bla sagt, at vi lægesekretærer både kan og vil fremtidens sundhedsadministrative opgaver, at vi er det første møde og ofte også det sidste møde, patienten har med sundhedsvæsenet, og at vi i den sammenhæng ofte må yde god service og hjælp til patienter, som ikke kan agere i alle de IT løsninger, de selv skal kunne agere i. Direkte adspurgt om der kommer færre eller flere lægesekretærer i fremtiden, svarede hun så fint, at det ikke kommer an på, om vi er flere eller færre, men at vi får brugt vores gode IT kompetencer optimalt, så vi kan sikre, at læger og sygeplejersker kan komme tilbage til patienterne. Et udsagn som to læger blandt publikum også bakkede op om med deres udsagn om, at de er de dårligste lægesektærer, og at de i øvrigt heller ikke ønsker være det. Efter debatten lavede vi en lille video, hvor Nathali fortæller om sin oplevelse og sine vigtigste budskaber fra mødet med Niels og Svend. En video som efterfølgende er delt på DL's facebookside.

Til slut på dagen deltog vi i HKs grillarrangement, hvor vi hyggede os med gode HK kolleger - hvilket vi i øvrigt har gjort flere gange i løbet af de sidste 3 dage. Undervejs lagde Translatørforeningen vejen forbi, og fik en god snak med Nathali om samarbejde omkring regler og holdninger til kvaliteten af tolkearbejde. Det har resulteret i, at Nathali bliver inviteret med, når Translatørforeningen, Danske Regioner og PLO-a mødes for at drøfte tolkearbejde.

Undervejs i hele folkemødet har vi forsøgt flittigt at holde vores kolleger orienteret om vores gøren og færden. Det er vigtigt for os, at de kan se og forstå værdien af vores slid, da det er til stor gavn for dem og os. Vi har brugt DL's Facebook-gruppe, hvor vi har skrevet om alt, hvad vi har foretaget os, så de hele tiden har kunnet følge med - og vores kolleger har liket, kommenteret og delt flittigt, så en endnu større del af Danmarks facebookbrugere har kunnet følge med i vores gøren og laden. Det er virkelig værdifuldt, at de anerkender os på den måde.

Det har været et fantastisk folkemøde, hvor vi synes, vi er nået helt ud over rampekanten og fået råbt lægesekretærer ud over det hele 👍💪

Nathali Schaap Degn - HK fagforening

Nathali Schaap Degn

Lægesekretær og formand

DL

Mit fokus er ordentlighed i sundhedsvæsenet. Det gælder både for lægesekretærer, andre ansatte og patienter. Jeg arbejder for lighed i sundhed for patienterne og søger løsninger, der er til gavn for både patienter, pårørende og personale. Jeg har været lægesekretær i 15 år og har et langt CV med varierende opgaver bla. elevansvarlig, IT-systemadministrator, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Jeg er uddannet kontorassistent i offentlig forvaltning, lægesekretær, sundhedskommunom, TR, elevvejleder m.m.

Stop med at følge

  Følg denne blog via RSS-feed

Tidligere blogindlæg

Bloggere

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk