English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

22. april 2015

Helvedes forgård eller paradisets have? Arbejdsmiljøet gør forskellen på jobbet

Himmel eller helvede? Meningerne er stærkt delte, når talen falder på storrumskontorer. Nogle mennesker er begejstrede for at dele kontor med andre, ja måske endda mange andre kolleger. Bofællesskabet øger faglig videndeling, kollegaskab og fællesskab, synes tilhængerne. Andre hader storrumskontorer, fordi de ustandseligt bliver afbrudt, er udsat for støj og har svært ved at koncentrere sig om arbejdet.

Elsker eller hader du storrumskontorer? Svaret afhænger vel i et vist omfang af, hvordan du trives bedst. Og af, hvad du mener er det gode arbejdsliv. Men indretningen af storrummet har også stor betydning for graden af begejstring. Det er afgørende, hvad der bliver gjort for at sikre et godt arbejdsmiljø. 

Sparehensyn kan slå arbejdsglæden ihjel 

Indførelsen af storrumskontorer sker ofte alt for ureflekteret uden overvejelser om, hvornår storrumskontorer er en velegnet form for indretning. Langt fra alle arbejdsopgaver egner sig til at blive udført i storrumskontorer. Ligesom langt fra alle bygninger egner sig til storrumskontorer. Især hvis der proppes alt for mange mennesker ind på alt for lidt plads, fordi der på den måde ofte kan spares kvadratmeter og dermed huslejeudgifter. 

 Hvis sparehensyn tillige betyder, at der ikke i tilstrækkeligt omfang afskærmes mod støj, lysindfald, kulde, træk og lignende gener, så kan et storrumskontor føles som helvedes forgård og i alt fald slå arbejdsglæden ihjel. 

Arbejdsglæde og trivsel burde ellers være en selvfølge og være med til at drive værket på enhver arbejdsplads. Sådan er det desværre ikke. 

 Psykisk arbejdsmiljø er betændt 

Især det psykiske arbejdsmiljø halter på mange arbejdspladser. Det vidner trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger (APV) om, ligesom stadig flere arbejdsskadesager og henvendelser til Arbejdstilsynet handler om det psykiske arbejdsmiljø. 

 Fornylig har Arbejdstilsynet givet hele to påbud til en statslig myndighed for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og for et par år siden viste en APV foretaget i Arbejdstilsynet selv, at det også stod ret sløjt til med det psykiske arbejdsmiljø hos den myndighed, der netop skal kontrollere arbejdsmiljøet! 

Ekstra indsats fra HK nu 

Et sygt arbejdsmiljø har store omkostninger både økonomisk og menneskeligt. Derfor må der gøres noget, og det gør HK da også. I 2015 gør vi i HK en særlig indsats for at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 

Indsatsen skydes i gang den 28. april, der er arbejdsmiljøets internationale dag. Vi iværksætter en bred indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Midlerne er information, instruktion og inspiration. Vi vil vise vej til viden, værktøjer og vejledninger. 

Der bliver også sat en række politiske initiativer bl.a. i forbindelse med folketingsvalget og ikke mindst en række aktiviteter rettet mod både alle HK-medlemmer og særligt mod arbejdsmiljørepræsentanter samt tillidsrepræsentanter. 

Nyt rejsehold hjælper på arbejdspladserne 

Fint i tråd med alle disse aktiviteter er der ved overenskomstforhandlingerne i staten, kommunerne og regionerne aftalt, at parterne på de offentlige arbejdspladser i fællesskab skal styrke indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det sker på statens område blandt andet gennem etablering af et rejsehold, der kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer på det psykiske arbejdsmiljø. 

 Så alt i alt har vi et godt afsæt for en styrket indsats for i fællesskab at udvikle et bedre arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er ikke noget, der hverken kommer af sig selv eller kan skabes af den enkelte. Det er et fælles løft, der skal til for at rette op på dårligdommene og nå frem til en dagligdag, hvor arbejdsglæden fylder os alle såvel i storrumskontorer som i alle andre slags kontorer, laboratorier, butikker, lagre, værksteder og hvor, vi ellers arbejder som HK’ere. 

Storrummets overlevere - artikel i HK Statbladet april 2015

Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem