English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

04. maj 2015

Minister redder BAR'ene på målstregen

Branchearbejdsmiljørådene (BAR) har været udsat for et dobbeltsidigt angreb, som beskæftigelsesministeren har rettet op på med ekstra 10 millioner kroner, der forhåbentlig vil få aktiviteterne op på normalt niveau igen i 2017.

En effektiv indsats for et godt arbejdsmiljø må i høj grad tage afsæt i de folk, der ude på arbejdspladserne til dagligt beskæftiger sig med og har ansvar for arbejdsmiljø. Derfor er de 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) et vigtigt bidrag til at sikre, at vejledninger og værktøjer bliver udtænkt så tæt på arbejdspladserne som muligt og i øjenhøjde med tillidsvalgte, arbejdsmiljøledere og andre, der i det daglige tager vare på arbejdsmiljøet. 

BAR er blevet kritiseret af Rigsrevisionen for at overføre for mange penge fra det ene år til det andet. Den har derfor stillet meget firkantede krav, der virker endnu strammere end reglerne i staten for overførsel af midler fra det ene finansår til det næste. Konsekvensen er, at hver enkelt BAR skal bruge alle midler op hvert år på trods af, at en del aktiviteter løber over flere år. En streng efterlevelse af reglerne besværliggør en fornuftig planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteter – i værste fald at midler brændes af mindre velovervejet for ikke at skulle levere penge tilbage ved årets udgang. 

Endnu værre lurede en voldsom beskæring af midler til BAR i 2016 – i værste fald en reduktion til kun 1/3 af de midler, BAR hidtil har haft til rådighed årligt. Det voldsomme fald i midler skyldes, at finansieringen af BAR er knyttet til, hvor mange penge forsikringsselskaber og arbejdsgivere indbetaler som et særlig bidrag på basis af afgjorte sager i Arbejdsskadestyrelsen om godtgørelser for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsulykker. På grund af store problemer med bl.a. dårligt psykisk arbejdsmiljø(!) i styrelsen, har produktionen af sager været meget mindre i 2014 end normalt. 

Foranlediget af denne økonomisk katastrofale situation for BAR sendte Arbejdsmiljørådet, der er et overordnet partsorgan på arbejdsmiljøområdet, i marts 2015 et brev til beskæftigelsesministeren med opfordring til at finde en løsning på den trængte BAR-økonomi i 2016. Den 27. april sendte Henrik Dam Kristensen et opløftende svar, så vi på arbejdsmiljøets internationale dag den 28. april kunne glæde os over, at, nu er økonomien i 2016 reddet – næsten!

Beskæftigelsesministeren har besluttet ekstraordinært at tilføre 10 mio. kr. til branchearbejdsmiljørådenes indsats næste år. Det luner gevaldigt, men dækker ikke helt hullet. Der er omkring 30 pct. færre midler til rådighed end i år, så der skal skæres lidt i dette års aktiviteter. Til gengæld skulle sagsproduktionen i Arbejdsskadestyrelsen igen være oppe på fulde omdrejninger, så BAR-midlerne i 2017 kan være oppe på det normale niveau. Der har i en periode været stor usikkerhed om BAR’ernes økonomi og dermed aktiviteter; men vi ender nu med et mindre bump på vejen i 2016 og mere tunge administrative procedurer. 

Det er vigtigt, at BAR i de kommende år får en stabil finansiering og håndterbare administrative forskrifter, så BAR har et ordentlig grundlag for at fortsætte sit vigtige virke. For branchearbejdsmiljørådenes viden og ekspertise er central for virksomhederne og et omdrejningspunkt for den daglige arbejdsmiljøindsats. 

Så brug din BAR og spred kendskabet til BAR, så endnu flere får gavn og glæde af BAR. Den, der har skoen på, ved bedst, hvor den trykker. Det gælder også, når vi taler om arbejdsmiljø.    

Om BAR 

Branchearbejdsmiljørådene er sammensat af parterne på arbejdsmarkedet og består af repræsentanter for de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer opdelt efter brancher og har tilknyttet konsulenter med stor faglig viden om arbejdsmiljø. 

Et sådant partssamarbejde kræver stor grad af enighed og dermed kompromisser af og til. Min erfaring som formand for et af BAR’erne er dog, at vi i langt de fleste tilfælde når frem til enighed og får udformet gode materialer og møder, der giver mening og gør gavn på arbejdspladserne. 

Styrken er, at både faglige organisationer og arbejdsgivere står bag, så det ikke kan afvises som værende ensidigt. Vi kan så i HK supplere med yderligere tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøledere og medlemmer. Men BAR-materialet vil ofte være rygraden i den lokale arbejdsmiljøindsats og også blive et vigtigt redskab i de partsinitiativer, der i de offentlige overenskomster er aftalt angående psykisk arbejdsmiljø, bl.a. et rejsehold.Arbejdsmiljø Politik

Bloggere

Log ind som medlem