HK.dk logo

20. maj 2015

Tilskyndelse frem for trusler

Med metoden nudging skal kontorfolk nu anspores til at komme op af stolene og få rørt sig mere i løbet af arbejdsdagen.

En fyreseddel! Så hårdt falder hammeren på entreprenørfirmaet NCC's byggepladser, hvis arbejderne ikke bærer hjelm eller sikkerhedsbriller. Inden fyresedlen udskrives, skal der først være givet en mundtlig og skriftlig advarsel, men derefter er der ingen nåde. 

Firmaet ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Dem er der for mange af, og en af årsagerne er, at arbejderne ikke altid følger sikkerhedsinstrukserne. Det er ikke er et nyt fænomen. I de 150 år med arbejdsmiljølovgivning i Danmark har det været en udfordring ikke blot at få arbejdsgiverne til at følge reglerne, men også at få alle arbejdere til at følge dem. Nogle har opfattet det som for besværligt og ubekvemt eller ment, at det gik ud over akkorden. Fagbevægelsen gjorde oprindeligt heller ikke meget ud af arbejdsmiljøet, som blev anset for et sundhedsmæssigt og ikke et fagligt anliggende.

Først i nyere tid har fagbevægelsen for alvor prioriteret arbejdsmiljøet, og i år har vi i HK sat ekstra meget fokus på især arbejdsmiljøet, der halter på mange både offentlige og private arbejdspladser. Det er der mange grunde til, men skylden kan ikke udelukkende lægges på arbejdsgiverne. Lidt skyld har vi nogle gange også selv ved ikke altid at gøre, som vi burde.

De fleste kontorarbejdspladser har i dag hæve-sænke-borde, men hvor meget bliver de brugt? Mange steder ikke særlig meget. Derfor får mange kontoransatte rørt sig for lidt i løbet af arbejdsdagen, og alt for meget stillesiddende arbejde er ikke sundt. Er det så advarsler og fyringstrusler, der skal få rusket op i os og sat mere bevægelse i kroppen? Eller påbud om fælles pausegymnastik? Eller findes der andre metoder?

I BAR FOKA – Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration – vil vi prøve at puffe blidt til kontorfolket for at få det op af stolene. Ved hjælp af metoden nudging, der er diskrete skub i stedet for løftede pegefingre og regler, skulle der gerne ske en adfærdsændring. BAR FOKA har udarbejdet et inspirationskatalog og nogle værktøjer til at styrke en sundere adfærd på kontoret gennem nudging. Materialet kan findes på hjemmesiden kropogkontor.dk

  

Om nudging kan bruges til at få de kontoransatte til at røre sig noget mere og blive ved med det, må tiden vise. I alt fald er det et forsøg på at bruge gulerod frem for pisk til at opnå en adfærd, der resulterer i et bedre arbejdsliv samt velvære og sundhed i øvrigt. Hver enkelt kan uden større besvær være med; men det fritager naturligvis ikke arbejdsgiveren for ansvaret for, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Tilgangen er blot, at det mere sker gennem tilskyndelse end gennem trusler. 

Arbejdsmiljø Din krop Indretning af arbejdspladsen

Bloggere

Log ind som medlem