HK.dk logo

27. maj 2015

Allergi er også arbejdsmiljø

Allergi

Allergi er ikke bare den enkeltes problem, men et fælles ansvar, som bør indgå i virksomhedens arbejdsmiljøindsats.

Stadig flere mennesker lider af allergi, og især pollenallergi rammer mange. I 2014 var pollenallergi skyld i 266.000 sygedage, viser en undersøgelse foretaget for Astma-Allergi i Danmark. Rigtig mange vælger dog at gå på arbejde, selv om næsen løber, øjnene klør, eller der er besvær med vejrtrækningen. Astma-Allergi Danmark vurderer, at 2,3 millioner dage om året møder medarbejdere op, selv om de er påvirket af pollenallergi. Og det er ikke særlig sjovt, især ikke for den sløje selv, men nok heller ikke altid for kolleger eller borgere, kunder og hvem, man i øvrigt har personlig kontakt med i løbet af arbejdsdagen. 

I nogle tilfælde kan arbejdspladsen endda være med til at fremme risikoen for allergi. Ikke mindst når stadig flere medarbejdere placeres i storrumskontorer. I alt fald hvis der ikke tænkes i allergiforebyggende baner ved indretning af arbejdspladsen.

Grønt er ikke altid skønt

For at gøre arbejdsmiljøet bedre især i storrumskontorer indføres ofte grønne planter, men ikke alle planter er hensigtsmæssige for allergikere. Stuebirk er fx en dårlig ide, da den kan give allergiske reaktioner med kløe, nældefeberlignende udslæt, allergisk snue samt øget risiko for kronisk allergi og astma. Det viser en undersøgelse fra 2003 fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Esbjerg Centralsygehus.Det er heller ikke godt med birketræer lige uden for bygningen, da pollen via vinduer eller ventilationsanlæg finder vej ind i arbejdslokalerne. Også grønne arealer med græsplæner kan have samme effekt, med mindre der bruges græssorter, som er mindre allergifremkaldende. Derfor er det vigtigt at tage i betragtning, at nok er grønt kønt, men det kan også for nogle medarbejdere give en uskøn dagligdag, hvis ikke der tænkes grønt på den rigtige måde.

Også indendørs kan allergikere møde udfordringer. Ligesom mennesker med astma eller høfeber kan de være overfølsomme over for dufte og kemikalier fra fx parfume. Berlingske skrev fornylig om en skolelærer, der er så overfølsom over for parfume, at hun ikke kan undervise de større børn, fordi så mange af dem bruger duftende hårprodukter og kosmetik. Og der bliver stadig flere parfumeallergikere, som møder store udfordringer også i arbejdslivet. For det virker voldsomt at stille krav til kollegers og endnu mere til elevers, borgeres eller kunders brug af parfume. Mange vil opfatte det som indblanding i deres personlige hygiejne og dermed overskridelse af en diskretionszone.

Det er nemmere at værne mod parfume i arbejdspladsens sæbe, opvaske- og rengøringsmidler. Det kan indgå i indkøbspolitikken og som krav til rengøringsfirmaer, at der ikke må anvendes parfumerede produkter. Da støv kan forværre symptomerne hos mennesker med allergi, astma eller følsomme luftveje, er ordentlig udluftning og rengøring også vigtige elementer i kampen mod allergi på arbejdspladsen. Gulvtæpper ikke hensigtsmæssige, da der i gulvtæppernes fibre samles en masse støvpartikler, der nemt hvirvles op i luften, når man går på tæppet. Gulvtæpper kan ellers have andre fordele, blandt andet at være støjdæmpende, hvilket illustrerer, at arbejdsmiljøindsatsen også rummer dilemmaer.

Alle har et ansvar

Det er vigtigt, at allergi ikke bare opfattes som et individuelt problem, som den enkelte må klare med piller eller bare lide med. I stedet for bør problematikken indgå i virksomhedens arbejdsmiljøindsats og være et fælles ansvar, som alle bidrager til at finde de bedste løsninger på vel vidende, at der også er følsomme sider af sagen. Det burde være lige til at sikre, at allergifremkaldende kemiske stoffer i maskiner, udstyr og produkter, vi anvender i det daglige arbejde, håndteres forsvarligt og forskriftsmæssigt. Ligesom bygninger, inventar, rengøring og lignende baseres på at være så allergifri som muligt. Mere udfordrende bliver det, hvis der også skal stilles krav, der går tæt på den enkelte kollega og andre mennesker, man møder på jobbet. Det kan blive en afvejning af hensyn, og der findes ingen nemme opskrifter, men i alle fald er det centralt, at medarbejdere og tillidsvalgte bliver inddraget i drøftelser og beslutninger.

Også politikerne har et ansvar, da allergi i høj grad er udløst af de mange kemiske stoffer, der tilsættes mange produkter, vi bruger i dagligdagen både på arbejde og hjemme. Der bør forskes meget mere i allergi, informeres mere grundigt og udformes regler, der i højere grad sikrer en allergivenlig hverdag. Det er derfor glædeligt, at miljøminister Kirsten Grosbøl vil sætte mere fokus på allergi med blandt andet en oplysningskampagne til forbrugerne, men også en undersøgelse af parfumegener på arbejdspladserne. En sådan undersøgelse bør dog udvides til også at se på, hvad der i øvrigt kan give allergi på arbejdspladsen og ikke mindst, hvordan vi mindsker arbejdsbetinget allergi. 

Udover at gøre livet lettere for mange mennesker, vil det også samfundsøkonomisk være en gevinst, hvis færre må blive hjemme fra arbejde, fordi de lider af allergi.

Astma-Allergi Danmark udgav i 2011 et temahæfte om allergi på jobbet (Linket virker ikke pr. 24. maj 2017), hvori du måske kan finde inspiration – i alt fald til en debat om emnet

Arbejdsmiljø Indeklima Indretning af arbejdspladsen

Bloggere

Log ind som medlem