HK.dk logo

04. juni 2015

Sæt arbejdsmiljø på den politiske dagsorden

Hvorfor hører vi så lidt om arbejdsmiljø, når folketingskandidaterne ellers bruger så meget krudt på at diskutere sundhed? Et sundt og sikkert arbejdsmiljø kan reducere udgifterne til sundhed.

Sundhed står højt på dagsordenen i valgkampen. De politiske partier nærmest kappes om at tildele sundhedsvæsenet flere penge, hvilket også er tiltrængt. Når der tales om sundhed, bør der også tales om arbejdsmiljø. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø har også betydning for, hvor store udgifter der skal bruges på sundhed. Og desværre skranter arbejdsmiljøet. Alt for mange danskere udsættes for ulykker eller nedslidning på arbejdspladsen, og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø har det ikke for godt. 

Forskning og oplysning koster 

Derfor er der behov for, at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø styrkes – også fra politisk hold. Det kan ske på flere måder. Først og fremmest ved at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til forskning, oplysning, vejledning og tilsyn, så der er tidssvarende viden og værktøjer til en effektiv indsats. Desværre har vi over en årrække oplevet, at bevillingerne er blevet skåret ned eller i bedste fald har været svingende, hvilket både vanskeliggør en langsigtet indsats og giver en vis utryghed. 

Der har været skruet op og ned for pengene til bl.a. Arbejdstilsynet, der ligesom Arbejdsskadestyrelsen og andre statsinstitutioner har været udsat for en årlig budgetreduktion på 2 %. En del aktiviteter har været finansieret af 2-3 årige bevillinger med usikkerhed om videreførelse af aktiviteten efter bevillingsperiodens  udløb. For nylig har vi også oplevet, som jeg beskrev i et tidligere blogindlæg, at midlerne til branchearbejdsmiljørådene (BAR) så ud til at blive kraftigt beskåret i 2016, hvilket dog efter pres fra både fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer blev rettet delvist op ved hjælp af en særbevilling. 

Fast bevilling på finansloven, tak 

Tilbagevendende besparelser og usikkerhed om økonomien må afløses af større, faste finanslovsmidler, så der kan gennemføres en stabil og stærk indsats og rustes op på de felter, hvor det i dag kniber. Der er brug for, at Arbejdstilsynets medarbejdere bliver klædt bedre på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø og har et opdateret grundlag at arbejde ud fra. Statsrevisorerne har i en rapport kritiseret, at Arbejdstilsynet baserer sine påbud inden for det psykiske arbejdsmiljø på 20 år gamle anbefalinger. 

I det hele taget halter det bagefter på det psykiske område, hvor det er svært at anmelde arbejdsskader og nærmest umuligt at få stress eller andre psykisk betonede skader anerkendt. Anmeldelsesprocedurer og kriterierne for anerkendelse af psykiske arbejdsmiljøskader må forbedres. De arbejdsmedicinske klinikker skal rustes til at kunne tage sig af det psykiske område, så en stressramt medarbejder kan få stillet en diagnose og komme videre. Forskning i samt information og vejledning om det psykiske arbejdsmiljø skal øges, så der i højere grad kan arbejdes forebyggende med mulighed for at gribe ind over for stress, mobning, trusler og lignende allerede i opløbet.

Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og stor arbejdsglæde er en fordel for alle. Udover at spare mange menneskelige omkostninger sparer virksomheder og samfundet også rent økonomisk, så der kan blive flere penge til de mange andre udgiftskrævende indsatsfelter, der er på sundhedsområdet og andre velfærdsområder. 

Nedskæringer rammer trivslen

Der er brug for flere medarbejdere til behandling og pleje såvel som til de administrative opgaver i et moderne, velfungerende sundhedsvæsen. Alt for mange medarbejdere løber alt for stærkt og risikerer selv at blive stressede og nedslidte. Bedre bliver det ikke med yderligere besparelser, som når Region Midtjylland vil beskære antallet af lægesekretærer. Vi ser jo, at mange offentligt ansatte er pressede og stressede på grund af tilbagevendende nedskæringer, omstruktureringer, skærpede præstationskrav og effektiviseringsforventninger, hvilket ofte betyder utryghed og dårlig trivsel, ja i værste fald skaber en ond spiral. 

Med til at sikre et godt arbejdsmiljø er også, at der i den offentlige sektor ikke skal skæres yderligere ned, for det rammer både de ansatte og borgerne. Det bør politikerne tænke på i valgkampen – ellers virker løfterne om at styrke sundhedssystemet hule. Et bedre arbejdsmiljø vil bidrage til at lette presset på sundhedssektoren, men ikke mindst give mange mennesker et bedre arbejdsliv og dermed på flere måder være en god investering. 

Hvorfor hører vi så lidt om arbejdsmiljø, når folketingskandidaterne ellers bruger så meget krudt på at diskutere sundhed?  

Arbejdsmiljø Stress Arbejdsskade

Bloggere

Log ind som medlem