English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

19. juni 2015

Fortsat brug for fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø kom ikke højt på dagsordenen ved det netop overståede folketingsvalg. Allerhøjest indirekte i forbindelse med diskussionen om social dumping. En diskussion, som ikke blot handler om lav løn, men også om dårligt arbejdsmiljø – hvad end vi taler om stewardesser og piloter hos Ryan Air, østeuropæiske lastbilchauffører eller om udenlandske håndværkere og landbrugsmedhjælpere.

Men også mange danske lønmodtagere døjer med et dårligt arbejdsmiljø, især det psykiske. LO og FTF har på baggrund af tal fra Det Nationale Forskningscenter beregnet, at 370.000 lønmodtagere er stressede. En undersøgelse fra HK Privat viser, at hvert andet privatansat HK-medlem inden for en måned har oplevet at være stresset, og halvdelen af dem opfatter det som rent arbejdsbetinget stress. Flere andre fagforbund har lavet undersøgelser med lignende nedslående resultater. For eksempel viser en undersøgelse fra Djøf, at antallet af medlemmer, der føler sig stressede i hverdagen, er steget fra 29 procent i 2008 til 41 procent i 2014. 

Gamle anbefalinger er ude af trit med tiden

Der er klart brug for en forstærket indsats over for det psykiske arbejdsmiljø. Men Arbejdstilsynet (AT) er ikke for gode til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, lød det for nogle måneder siden i en beretning fra Statsrevisorerne. De har nu fulgt den op med bemærkninger til de initiativer, som beskæftigelsesministeren iværksatte som følge af kritikken. Den gik blandt andet på, at myndigheden brugte 20 år gamle anbefalinger, som er ude af trit med tiden. Desuden var det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at måle resultater og effekter inden for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Statsrevisorerne mente også, at AT kunne blive bedre til at registrere klager over psykisk arbejdsmiljø.

For at imødekomme kritikken af et utidssvarende grundlag indkaldes arbejdsmarkedets parter til drøftelser af, om anbefalingerne fra det såkaldte metodeudvalg skal ajourføres. Disse anbefalinger sætter rammen for Arbejdstilsynets indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Initiativet med at se på metodeudvalgets anbefalinger vil Rigsrevisionen ifølge den nye beretning følge op på med øje for, om anbefalingerne giver anledning til justeringer. Og det må vi nok fra fagbevægelsen sige, at der kan være behov for. I HK vil vi aktivt følge med i og deltage i dette initiativ. 

Arbejdsmiljø med i trepartsforhandlinger?

Vi vil også se frem til, at der sker en bedre afdækning af effekten af Arbejdstilsynets indsats med henblik på en forstærket og bedre virkende indsats. Vi kan kun være enige med Rigsrevisorerne i, at der skal bedre styr på klagerne og behandlingen af disse. Det opleves for ofte, at især klager over det psykiske arbejdsmiljø strander et eller andet sted i systemet og ikke fører til nogen handling. 

Så der er kort sagt plads til forbedring. Om Lars Løkke så vil tage arbejdsmiljø med i de trepartsforhandlinger, som han har bebudet at ville føre med arbejdsmarkedets parter, må tiden vise. Men både LO og FTF har i alt fald styrkelse af arbejdsmiljøet med på dagsordenen for eventuelle trepartsforhandlinger. Bekymringen kan være, at Venstre i valgkampen har stået fast på nulvækst – eller udgiftsstop med deres formulering. Vil der så være penge til at styrke Arbejdstilsynet og indsatsen for et bedre arbejdsmiljø i øvrigt? Nulvækst i den offentlige sektor vil også kunne gå ud over det psykiske arbejdsmiljø blandt de offentlige ansatte, der i forvejen er hårdt presset. Vi må derfor håbe, at valgløfterne om nulvækst er et blålys. 

En ting er dog sikkert: Et regeringsskifte vil betyde ommøblering af centraladministrationen. Så HK’ere i ministerier og styrelser kan sammen med andre kolleger se frem til en turbulent periode med uklarhed om, hvem fremtidige chefer og kolleger er, og hvor de skal arbejde. Skal nogle af dem rykke teltpælene op og flytte til den anden ende af landet, som en del politikere har slået til lyd for? Oven på mange omstruktureringer og besparelser i de seneste år kan endnu en omgang forandringer ikke indgå at tære på de mentale kræfter og blive en udfordring for det psykiske arbejdsmiljø.

Læs også indlæg på Rita Bundgaards blog: Respekter vælgernes nej til nulvækst

Bloggere

Log ind som medlem