HK.dk logo

13. august 2015

Efterårets forandringer i det offentlige er en fælles sag

Endnu en omgang forandringer er på vej i den offentlige sektor. Det tærer på de mentale kræfter og udfordrer det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at både ledelse og tillidsvalgte angriber forandringerne rigtigt.

De fleste af os er nu vendt tilbage til arbejdspladsen efter ferie – forhåbentlig ladet med ny energi. Vel opladede batterier kan der være god brug for i en travl hverdag med ofte mange udfordringer på jobbet. 

Især mange offentligt ansatte vil møde udfordringer i den kommende tid. Den nye regering har med støtte fra et bredt flertal i Folketinget indgået en økonomiaftale med kommunerne, der betyder stram økonomi i det offentlige. Ifølge aftalen skal kommunerne spare 1 procent om året de næste 4 år, svarende til ca. 2,4 mia. kr. om året - i alt 10 mia. kr. Ganske vist får kommunerne så tilbageført 1,9 mia. kr. til formål fastsat af regeringen, der har tilkendegivet at ville bruge flere penge på blandt andet sundhed. 

Også den statslige sektor skal spytte i kassen. Alle større statslige driftsområder omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 procent fra 2016. Oven i det kommer regeringsskiftet, som for en del statsansatte også kommer til at betyde forandringer:

Centraladministrationen ommøbleres med flytning af opgaver mellem de forskellige ministerier og styrelser. Styrelser splittes op, og såvel regeringen som flere andre partier vil flytte styrelser fra København til provinsen, ligesom der i provinsen flyttes eller nedlægges statslige arbejdspladser. Af økonomiaftalen med kommunerne fremgår tillige, at opgaver skal flyttes fra staten til Udbetaling Danmark, ligesom privatisering også på andre felter er på dagsordenen.

Oven på i forvejen mange omstruktureringer, nedskæringer og bestandige krav om øget effektivitet i de seneste år kan endnu en omgang forandringer ikke undgå at tære på de mentale kræfter og blive en udfordring for det psykiske arbejdsmiljø. Lunten bliver kortere, hvilket kan gå ud over både kolleger og borgere.

I modsætning til kolleger i de sydeuropæiske lande er offentligt ansatte i Danmark besindige mennesker, der ikke giver luft for utilfredsheden ved at gå på gaden og demonstrere, men snarere finder sin egen løsning ved at søge nyt job. Det har mange utilfredse folkeskolelærere gjort, hvilket på nogle skoler giver store problemer og kan blive en ond spiral, hvor endnu flere medarbejdere så søger væk. Hvis ikke denne spiral skal brede sig til andre dele af den offentlige sektor, er det vigtigt, at kommende forandringer på arbejdspladserne gribes rigtigt an – både fra ledelse og tillidsvalgte.

Arbejdsmiljørådet, der er et partssammensat organ med repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere, har for et par år siden udgiver et hæfte med 22 anbefalinger om arbejdet med forandringer og psykisk arbejdsmiljø. Her kan arbejdsmiljøorganisationen hente råd om, hvordan man håndterer en større forandring på en arbejdsplads.

Med udgangspunkt i disse anbefalinger har flere branchearbejdsmiljøråd udformet materialer om håndtering af forandringsprocesser, blandt andet BAR FOKA, der dækker finanssektoren samt offentlig kontor og administration. 

Videncenter for Arbejdsmiljø har udviklet hjemmesiden www.skabgodeforandringer.dk med forskningsbaseret viden om forandringer og deres betydning for det psykosociale arbejdsmiljø samt inspiration fra virksomheder og gode råd til, hvordan man skaber gode forandringsprocesser på arbejdspladsen.  

Der er således mange gode materialer at benytte sig af som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant - og vel at mærke noget, som også arbejdsgiverne har blåstemplet og ledelserne på de enkelte arbejdspladser derfor må føle sig forpligtet på. Forhåbentlig indgår det også i de rammer, som politikerne sætter om de kommende forandringer.

Under alle omstændigheder er det afgørende at gøre det til en fælles sag at klare forestående forandringer og ikke lade den enkelte finde sin egen løsning til at overleve. Det faglige fællesskab på arbejdspladsen er et vigtigt omdrejningspunkt, ligesom et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter er vigtigt. Dette samarbejde arbejder vi i HK for at understøtte og styrke blandt andet gennem de justeringer, vi er i gang med af uddannelserne af tillidsvalgte.  

For tiden sætter HK ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennem en række møder og aktiviteter, så vi alle er godt rustede til udfordringerne, og vi sammen gør en indsats for, at det på det felt ikke bliver det forsømte efterår. 

 
 
Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem