English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

03. september 2015

Sover du godt?

Mand sover

Hvis du sover skidt om natten, kan det skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Forhold på arbejdspladsen kan nemlig have betydning for din nattesøvn. Det viser en ny rapport, der kortlægger den eksisterende viden om søvn og sundhed.

Stress i hverdagen såvel i familie- og fritidslivet som på jobbet kan spolere nattesøvnen. En række videnskabelige undersøgelser fra flere lande viser, at mennesker udsat for høje krav i arbejdet har større risiko for søvnproblemer. De kan have sværere ved at falde i søvn samt problemer med at sove om natten og med at vågne tidligt om morgenen. 

Medarbejdere med hyppige deadlines kan i særlig grad blive ramt af søvnproblemer, ligesom medarbejdere med begrænset indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og få udviklingsmuligheder også oftere oplever en dårlig nattesøvn. Kombinationen af høje krav og lav kontrol i arbejdet øger markant risikoen for søvnproblemer.

Af betydning for en god nattesøvn kan også være, om der er et godt kollegialt fællesskab, hvor man som medarbejder får støtte og hjælp fra kolleger og ledere. Om der følger en belønning for en god indsats kan også i et vist omfang påvirke nattesøvnen, men er ifølge de omfattede undersøgelser ikke så markant en faktor. Til gengæld øger oplevelsen af uretfærdighed på arbejdspladsen søvnproblemerne, især hvis det handler om løn, mens organisatoriske omstruktureringer i et vist omfang kan have betydning. 

Mobning på arbejdspladsen kan også gå ud over nattesøvnen, men ifølge undersøgelserne ikke så markant, som man måske kunne tro. På dette felt er der behov for yderligere undersøgelser for at afdække sammenhængen mellem psykisk arbejdsmiljø og nattesøvn.

Sover du ikke godt, kan det få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser i form af hjerte-kar-sygdomme, diabetes, overvægt og stress. Ja, søvnproblemer kan medvirke til at øge stressfølsomhed og give flere bekymringer i dagligdagen og dermed blive en ond cirkel. Derfor er der brug for mere forskning på feltet; men det skal ikke blive en sovepude at vente på flere forskningsresultater. 

Nogle af de beskrevne faktorer og årsager til søvnproblemer kan og bør der allerede nu gøres noget ved. Meget af det har at gøre med det, vi kalder social kapital, nemlig tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Når disse nøgleord er i centrum på en arbejdsplads, er forudsætningerne for et godt job også tilstede baseret på de såkaldte 6 guldkorn:

  • Indflydelse på eget arbejde
  • Mening i arbejdet
  • Forudsigelighed i hverdagen
  • Social støtte
  • Belønning i forhold til indsatsen
  • Passende krav i arbejdet
Når disse forhold er i orden, er der ifølge rapporten væsentligt mindre risiko for arbejdsrelaterede søvnproblemer. Det er derfor vigtigt at se på, om søvnbesvær har at gøre med forhold i arbejdslivet. Det kan være et udtryk for, at noget er galt, hvilket både medarbejdere og ledelse må have en interesse i at få rettet op på. Søvnproblemer kan være rigtigt ubehagelige, men også en alarmklokke, der vækker til handling!

Et dårligt arbejdsmiljø kan være én af årsagerne til søvnproblemer, men der kan også være andre årsager, som alle beskrives i rapporten, der er forfattet af førende forskere inden for området og udgivet af Vidensråd for Forebyggelse. 

Download rapporten rådets hjemmeside

Læs mere om social kapital på HK’ s hjemmeside


Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem