English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

05. oktober 2015

Forandringens storm rammer staten

Det var en velvalgt dag. Dagen efter offentliggørelsen af finansloven og dagen før fremlæggelsen af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser var omkring 100 af HK Stats arbejdsmiljørepræsentanter samlet i Odense til en heldagskonference med psykisk arbejdsmiljø som hovedtema.

Arbejdsmiljødagen den 30. september, som var planlagt lang tid i forvejen, kom til at falde midt i en turbulent tid for mange statsansatte.

  • Den nye finanslov lægger op til 2 procent besparelser også på de statslige institutioner, der hidtil har været friholdt for grønthøsteren, så fyringer lurer forude på blandt andet flere universiteter. 
  • Regeringen har møbleret om i centraladministrationen, så flere styrelser omstruktureres, deles op, skifter ministerium og/eller adresser. 
  • Næsten 4.000 statsansatte skal flyttes fra København til provinsen, nogle få skal flytte rundt i provinsen, ligesom nogle opgaver og dermed ansatte skal privatiseres. 
  • Endelig har regeringen fremlagt en redningsplan for Skat med nogle få nyansættelser, hvilket kan rette lidt op på problemerne, men fortsat efterlader medarbejderne i det hårdt trængte Skat med store udfordringer.

Udfordret bliver derfor også det psykiske arbejdsmiljø, der i forvejen skranter. Arbejdstilsynets direktør Peter Vesterheden indledte HK Stats konference og erkendte, at målet om at nedbringe de psykiske arbejdsmiljøbelastninger på arbejdspladserne ikke er nået. På mange statslige arbejdspladser afslører APV'er og trivselsmålinger, at det står skidt til. 

Højt arbejdstempo og følelsesmæssige belastninger var nøgleord i Peter Vesterhedens indlæg og dækker, hvad der præger og plager mange medarbejdere i staten. Der er hele tiden mere end nok at lave og ikke altid mulighed for at gøre det så godt, som man gerne vil. Årsagen er kombinationen af konstante besparelser og tilbagevendende forandringer, der virker som et uendeligt pres – og giver mange stress.

Håndtering af forandringer er afgørende, understregede Peter Vesterheden. Temaet gik igen i af mange af dagens indlæg og debatter. De mange og store forandringer foran os kan ikke undgå at påvirke trivsel, engagement og produktivitet. Vi er jo mennesker og ikke robotter. Også når vi er utrygge og usikre på fremtiden. Reorganisering, flytning, nye it-systemer, praktiske forhold og oplæring af nyansatte kolleger vil samtidig gå ud over effektiviteten. Det kan føre til kritik fra borgere og medier, selv om kritikken rettelig bør rettes mod de ansvarlige politikere. 

Ledelserne i statsinstitutionerne har sammen med de tillidsvalgte et stort ansvar for at gribe forandringerne an, så den enkelte medarbejder ikke føler sig ladt alene, men støttes bedst muligt i den svære situation.Der skal tages højde for, at vi er forskellige med hver vores reaktionsmønstre og sårbarhed; men at vi også alle har basale behov i en sådan situation. Behov for troværdig information og kommunikation på rette tid og sted, så rygter og halve sandheder ikke skaber forvirring og panik. Det er vigtigt med afstemt information, så alle forstår, hvad forandringerne indebærer, og at alle tilbydes relevant rådgivning og får mulighed for at tale med deres tillidsrepræsentant eller fagforening.   

I samspil med de lokale ledere skal arbejdsmiljørepræsentanterne holde øje med det psykiske arbejdsmiljø og handle i forhold til såvel enkelte som grupper af medarbejdere. Et af opmærksomhedspunkterne kan være et stigende arbejdspres. Under store forandringer vælger en del medarbejdere at finde nyt job: Det må ikke gå ud over de tilbageblevne, ved at de bare skal arbejde endnu stærkere med risiko for en ond spiral. Derfor bør SU og arbejdsmiljøorganisationen drøfte og aftale, hvordan fokus holdes på det psykiske arbejdsmiljø gennem hele forandringsprocessen. 

Inspiration og information kan findes flere steder:

  • Arbejdsmiljørådet, som er sammensat af repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere, har udgivet et hæfte med 22 anbefalinger om arbejdet med forandringer og psykisk arbejdsmiljø. Her kan arbejdsmiljøorganisationen hente råd om, hvordan man håndterer en større forandring på en arbejdsplads. 
  • Flere branchearbejdsmiljøråd (BAR) har udgivet materialer om forandringer, blandt andet BAR FOKA: Skab robuste forandringer - med fokus på trivsel og BAR Kontor: Forandringer

I HK Stat understøtter vi arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter til de forestående forandringer og har – også til brug for alle berørte medlemmer – lavet en guide: Skal din arbejdsplads flytte?

Forandring fryder ikke altid, men det er vigtigt, at forandring ikke kun afføder frygt, men gennemføres så alle kommer hele ud af det. Kollegial og ledelsesmæssig støtte er med Peter Vesterhedens ord vigtigt og noget, vi alle kan medvirke til. 

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant HK-medlemmer Udflytning

Bloggere

Log ind som medlem