HK.dk logo

16. oktober 2015

Europæisk stress-fokus må råbe danske politikere op

Temaet for den europæiske arbejdsmiljøuge i uge 43 er stress. Det er der desværre god grund til. Trods megen snak om stress, er det ikke blevet spor bedre her til lands, snarere tværtimod.

Stress var også temaet for arbejdsmiljøugen sidste år og har ligeledes været temaet for en toårig kampagne fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. 60 procent af 1.097 adspurgte danske lønmodtagere placerer stress og voldsomt arbejdspres som topscorer i rådgivningsvirksomheden Alectias Arbejdsmiljøbarometer 2015. Det er 3. år i træk, at stress og arbejdspres ses som den største udfordring. Andre undersøgelser peger i samme retning.

Næsten hver 3. af HK Sydjyllands medlemmer føler sig ifølge en undersøgelse stresset, og tilstrømningen til 4 arrangementer, som HK-afdelingen gennemfører i uge 43, har været stor. Mange henvendelser til HK handler om stort arbejdspres og stress, der altså er noget, som bør tages virkelig alvorligt. 

Arbejdstilsynet (AT) har i løbet af det sidste år besøgt en række jobcentre. I 62 procent af de besøgte jobcentre blev arbejdsmiljøet vurderet til at sætte de ansatte i fare og i 7 procent af centrene har de ansatte været plaget af tidspres og stor arbejdsmængde. Dette fører til sygemeldinger på grund af stress og i værste fald medarbejdere, der bryder sammen. Antallet af fejl vokser også, hvilket går ud over borgerne, hvis utilfredshed rettes mod medarbejderne. En ond spiral opstår nemt på den måde.

Højt arbejdstempo og stort arbejdspres er da også noget, som Arbejdstilsynet (AT) har fokus på, fortalte AT’s direktør Peter Vesterheden for nylig på en konference for HK Stats arbejdsmiljørepræsentanter. Men Arbejdstilsynet er også selv plaget af dårligt psykisk arbejdsmiljø med stort arbejdspres, har arbejdspladsvurderinger (APV) vist. Det har gennem de senere år været udsat for omstruktureringer, besparelser og været meget afhængig af 2-3-årige bevillinger til særlige indsatser med usikkerhed om videreførelsen af de forskellige bevillinger. Altså en konstant presset økonomi.

Med regeringens forslag til finanslov ser det helt galt ud for AT, der bliver beskåret med 31 millioner kroner i 2016 og 87 millioner i 2017 – med det resultat, at 140 stillinger skal nedlægges. Mange af dem via fyringer. Samtidig forsvinder en bevilling på 77 millioner fra Forebyggelses- og Fastholdelsesfonden. Disse voldsomme beskæringer sammen med de årlige 2 procent besparelser – nu kaldet omprioriteringspuljen – betyder, at AT’s budget reduceres med 20 procent frem til 2017. 

Besparelserne vil blandt andet gå ud over den målrettede, særlige indsats over for psykisk arbejdsmiljø. I forvejen har det psykiske arbejdsmiljø og stress været et svært område at føre tilsyn på og ikke mindst forebygge. Nu vil det gå endnu værre med store menneskelige og økonomiske omkostninger til følge, ligesom de ansatte i AT næppe bliver mindre pressede og stressede.

Stressede medarbejdere har der også i flere år været i Arbejdsskadestyrelsen. Styrelsen kommer ind i billedet når skaden er sket på arbejdspladsen og den fysisk eller psykisk skadelidte ønsker sin arbejdsskade anerkendt og få tilkendt erstatning. Besparelser, omstruktureringer og et stærkt fejlbehæftet nyt it-system har i flere år forpestet det psykiske arbejdsmiljø i styrelsen, hvilket både har kunnet ses i APV og i en stor medarbejderomsætning. Sagsbehandlingstiderne har været lange, og kvaliteten til tider ikke for høj, hvilket har ført til stærk kritik også fra fagbevægelsen. 

Derfor er der blevet ansat flere sagsbehandlere og en målrettet indsats med overarbejde iværksat for at rette op på skuden, hvilket også ser ud til at være ved at ske. Men med regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser skubbes kursen den gale vej. Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling skal overdrages til ATP eller Udbetaling Danmark og flyttes fra København til Haderslev og Vordingborg. 

Ligesom ved de øvrige udflytninger af statslige arbejdspladser tilkendegiver et stort flertal af medarbejderne, at de ikke kan flytte med, og flere er begyndt at lede efter andet job. Så både før og efter flytningen skal der rekrutteres mange nye medarbejdere, der vil have en oplæringstid på et år. Det kan blive en meget stresset hverdag for medarbejderne, men vil helt givet også betyde længere sagsbehandlingstider og flere fejl i en længere periode. Det vil gå ud over de skadelidte, som i forvejen har det svært nok. 

Dertil kommer, at det er meget betænkeligt at overdrage et myndighedsansvar til en virksomhed, der ikke er en offentlig myndighed, men baseret på en mere kommercielt orienteret forretningsmodel og ikke opererer med borgere, men med begrebet kunder – som det er tilfældet for ATP og Udbetaling Danmark. Behandling af arbejdsskadesager kan ikke bare udføres på samlebånd, men kræver en individuel vurdering af hver enkelt sag. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om psykisk arbejdsmiljø og stress, hvor det er uhyre svært at få en arbejdsskade anerkendt. 

Så mens arbejdsbetinget stress rammer alt for mange mennesker, vil regeringen nu gøre ondt værre. Forhåbentlig vil den ikke finde flertal for sine forringelser af arbejdsmiljøet. Derfor må uge 43 ud over at sætte fokus på stress rundt om på arbejdspladserne også bruges til at råbe politikerne op med det klare budskab, at vi vil have mindre stress og ikke mere stress, tak!   

På Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan du læse mere om den europæiske arbejdsmiljøuge og de aktiviteter, der vil være i Danmark i løbet af ugen (link udgået 14/04/16)

Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering HK-medlemmer

Bloggere

Log ind som medlem