HK.dk logo

05. november 2015

Længere tid på arbejdsmarkedet udfordrer arbejdslivet

Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, fordi pensionsalderen hæves. Men kan vi holde til et længere arbejdsliv? Det spørgsmål stiller mange, og det gik også igen i flere indlæg på LO-kongressen fornylig.

En 24-årig SOSU-assistent fortalte fra kongressens talerstol, at hun allerede nu efter få år i faget kan mærke, hvordan arbejdet slider på kroppen, så hun har været nødt til at søge fysioterapeut. Hvor længe endnu kan hun klare jobbet? Skal hun om få år skifte fag og måske tage en kontoruddannelse, som en del kolleger før hende har gjort, fordi de var nedslidte? Og er et job inden for HK-området nogen garanti imod at blive slidt ned før tid?

Nej, ikke nødvendigvis. HK’ere kan også have et nedslidende job i butik, på lager eller ved en maskine, men også et mere stillesiddende job på kontor eller på laboratorium kan være belastende i længden. Det er ofte ensidigt gentaget arbejde med slid på især ryg, nakke, arme og hænder. Museskader rammer stadig mange, ligesom hver 5. dansker plages af slidgigt, der breder sig også til de yngre generationer – blandt andet fordi så mange har for stillesiddende arbejde. Også et dårligt arbejdsmiljø slider på mange, der er stressede på grund af konstant højt arbejdspres. Det gælder hver 3 HK’er, viser flere undersøgelser (omtalt i et af mine tidligere blogindlæg Europæisk stress-fokus må råbe danske politikere op).

Derfor står vi med en stor udfordring, hvis vi alle skal kunne magte et længere arbejdsliv. Vi må både på arbejdspladserne og i samfundet til at tænke og ikke mindst handle anderledes. 

På virksomhederne må der ses på, hvordan ny teknologi kan aflaste os og fjerne de nedslidende arbejdsfunktioner. Det forudsætter dog, at arbejdsgiverne ikke kun bruger ny teknologi til at bortrationalisere flest mulige medarbejdere, men bruger ny teknologi til at understøtte arbejdsprocesser og indrette arbejdspladsen ergonomisk rigtigt. 

Arbejdsgiverne må i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne også sikre, at arbejdsplads og arbejdsprocesser udformes, så vi ikke fastlåses i ensidigt, stillesiddende eller stillestående arbejde, men har variation i arbejdet og mulighed for at røre os i løbet af arbejdsdagen. Samtidigt må arbejdsmængden ikke være uoverkommelig. Medarbejderne må inddrages i tilrettelæggelse af arbejdet og i det hele taget informeres og involveres meget mere, så åbenhed og dialog bliver en del af virksomhedskulturen.

Den forebyggende indsats skal i centrum med arbejdspladsvurderingen (APV) som ét af omdrejningspunkterne og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) som en nøgleaktør. Både arbejdsmiljørepræsentanter og ledere skal være veluddannede, have den fornødne tid og engagement, så de er klædt godt på til indsatsen for et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Alt dette lyder som selvfølgeligheder, men er langt fra praksis på mange arbejdspladser, selv om både lovgivning og i et vist omfang også overenskomster giver de fornødne rammer. Kortsigtede økonomiske hensyn og dårlig ledelse spænder ofte ben for sikringen af et godt arbejdsmiljø. Derfor er der behov for skærpede regler, bedre kontrol fra myndighedernes side og ikke mindst flere resurser til udvikling og understøttelse af den forebyggende indsats frem for besparelser på arbejdsmiljøindsatsen, som regeringen lægger op til. 

Men selv en opprioriteret og styrket indsats fra myndigheder, arbejdsgivere og fagforeningerne vil ikke kunne løse alle de udfordringer, som et længere arbejdsliv vil give. Nogle fag og jobtyper vil fortsat kunne være belastende fysisk eller psykisk. Derfor må uddannelsessystemet indrettes, så det bliver nemmere gennem efter- og videreuddannelse eller omskoling at skifte fag eller branche. Så vi gennem hele livet kan uddanne os og finde et job, der passer os. Uddannelse gennem hele livet bør i langt højere grad være en del af fremtidens arbejdsmarked og være en ret og pligt for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere. 

Selvom vi skal arbejde længere, bør vi indrette os, så vi arbejder mindre ved at lade en del af det forlængede arbejdsliv gå til uddannelse. Det vil betyde mindre nedslidning og større trivsel.


Arbejdsmiljø Din krop Indretning af arbejdspladsen

Bloggere

Log ind som medlem