HK.dk logo

18. november 2015

Klimaændringer påvirker også arbejdsmiljøet

regn

Klimaet ændrer sig, og ændringerne vil blive meget voldsommere i de kommende år. Det viser en række videnskabelige rapporter. Er klimaændringerne så noget, der får betydning for os? Og kan vi i overhovedet gøre noget ved det voldsomme vejr?

En kølig sommer, et mildt efterår, mere regn og masser af blæst. Klimaændringerne har vi allerede mærket. Udover mere blæst med stormskader til følge er det især oversvømmelser, der har ramt både boliger og arbejdspladser. Oversvømmelser betyder ikke blot ødelæggelse af materielle værdier, men kan også være til fare for helbredet.

Ved nogle af de første store oversvømmelser kastede engagerede og ansvarsfulde medarbejdere sig ned i oversvømmede kældre for at redde udstyr, varer, arkivalier og lignende, hvilket absolut ikke er tilrådeligt. Der vil ofte være tale om kloakvand eller andre former for forurenet vand, og der også kan være risiko for rotter. Derfor bør oprydningsarbejdet foretages af firmaer og folk, der er eksperter i den slags opgaver og har det nødvendige sikkerhedsudstyr.

Arbejdsmiljøorganisationen bør derfor udarbejde en beredskabsplan for, hvad der gøres af hvem i tilfælde af oversvømmelse, ligesom det må sikres, at værdifulde materialer og udstyr ikke opbevares i lokaler med risiko for oversvømmelse. Hvis der har været oversvømmelse, er det vigtigt, at den nødvendige oprydning og affugtning er gennemført, inden man genoptager arbejdet på stedet.

Der bør også være opmærksomhed på, at flere skybrud og stigende luftfugtighed kan give problemer med indeklimaet og medføre skimmelsvampe. Det kræver øget ventilation og hyppige gennemtræk, ligesom tagrender, nedløb og afløb skal kunne klare mere vand. Et servicetjek af hele bygningen kan derfor være en god ide. Ikke mindst ved ombygning eller nybygning vil det være fornuftigt at se på, hvordan der kan sikres mod oversvømmelse og andre problemer, som klimaændringer vil give. 

Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning har udgivet en vejledning i at modvirke fugt og skimmelsvamp. Vejledningen er skrevet for at hjælpe ledelse, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere med at forebygge vækst af skimmelsvampe og til at vælge de rigtige løsninger, når skaden er sket. Også verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske afdeling har udarbejdet retningslinjer i forbindelse med fugt og skimmel i både huse og kontorer.

I andre dele af verden har klimaforandringerne allerede fået betydning for arbejdsmiljøet og vil få det i endnu større grad i de kommende år. Det kan være i form af såvel voldsomme skybrud og oversvømmelser som temperaturstigninger.

Stadig flere steder på kloden er antallet af dage med over 35 graders varme og ofte høj luftfugtighed stigende, hvilket især går ud over mennesker, der arbejder inden for land- og skovbrug, byggeri og andre udendørs erhverv. Heden er ikke blot et problem i sig selv, men medfører også flere insektbid, infektionssygdomme, stress og underernæring. Forskning i Sydafrika viser desuden, at heden kan give søvn- og koncentrationsbesvær, hvilket påvirker produktivitet og kvalitet.

Klimaforandringerne er således en stigende udfordring for fagbevægelsen rundt om i hele verden. Derfor har den internationale fagbevægelse også fokus på og store forventninger til klimatopmødet COP21 i Paris fra 30. november til 11. december. Budskabet fra fagbevægelsen til politikerne på topmødet er, at der nu skal tages mærkbare skridt til at begrænse klimaændringerne, der ellers vil være en trussel mod millioner af menneskers arbejdsforhold og jobmuligheder, føre til øget fattigdom, folkevandringer og spændinger i verden.

Public Service International (PSI), som HK Stat er med i, arrangerer sammen med den øvrige fagbevægelse en række debatpaneler i forbindelse med topmødet. Demonstrationer holdes i en række europæiske byer 29. november – fx i Aarhus og København – kaldet COP21 klimamarch.

Klimaændringerne kræver global handling, men kravet herom kan markeres lokalt, ligesom vi både hjemme og på arbejdspladserne kan modvirke nogle af de problemer, som klimaændringerne skaber. En øget, fælles indsats er samtidig nødvendig for at undgå, at klimaforandringerne vokser os over hovedet og bliver af meget uhyggeligere omfang, end vi hidtil har oplevet.   

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentant Indeklima

Bloggere

Log ind som medlem