HK.dk logo

01. december 2015

Arbejdsmiljøindsatsen skal fortsat være en fælles opgave

Når det med beskæftigelsesministerens egne ord ikke ser for godt ud endnu på alle arbejdsmiljøområder, virker det jo helt tosset, at regeringen nu vil stække indsatsen for et bedre arbejdsmiljø fx ved at spare på Arbejdstilsynet.

Vi er ikke i mål endnu, selv om Danmark er et af de lande, der har den bedste kontrol med arbejdsmiljøet og bruger flest på penge på arbejdsmiljø. Det var en del af budskabet fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, da han talte ved overrækkelsen af Arbejdsmiljøprisen 2015 den 26. november.

Sammenlignet med mange andre lande ligger vi da også ret pænt; men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er brug for en væsentlig forstærket indsats for at gøre det endnu bedre. For især på det psykiske arbejdsmiljø er det galt fat her til lands, og advarselslamperne blinker mere end nogensinde.

I den finanslov, som regeringen har aftalt med de øvrige borgerlige partier, indgår store besparelser på Arbejdstilsynet. Frem til 2017 reduceres Arbejdstilsynets budget med næsten 20 procent. Så for at få økonomien til at hænge sammen nedlægges cirka 125 stillinger. 60 medarbejdere er allerede varslet afskediget, mens de øvrige stillingsreduktioner opnås ved frivillig fratrædelse, omplacering og naturlig afgang. En så voldsom personalebesparelse vil gå ud over kontrol- og vejledningsarbejdet og ramme nogle af de særlige indsatser, blandt vedrørende psykisk arbejdsmiljø. 

Også branchearbejdsmiljørådene (BAR) står i de kommende år over for store økonomiske udfordringer, selv om økonomien for 2016 delvist er reddet via en særbevilling. Fra 2017 og frem ser det rigtig alvorligt ud med et budget på under halvdelen af, hvad det var på i år – og under 1/5 af, hvad der var til rådighed i 2010. BAR-systemet er nemlig i forvejen blevet ramt af sparekniven, men har alligevel været i stand til på lidt lavere blus at lave en række materialer og møder om arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne. 

Et økonomisk amputeret BAR-system vil svække den partsbaserede indsats, som arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse skal stå for på de enkelte arbejdspladser med udgangspunkt i branchespecifikke vejledninger og værktøjer. Det er nemlig en fælles opgave. 

Ganske vist kan beskæftigelsesministeren have ret i, som han understregede i talen ved prisoverrækkelsen, at ansvaret for, at arbejdsmiljøet udvikler sig på den rigtige måde, ligger på direktionsgangene. Men som han tilføjede, skal indsatsen også forankres hos den enkelte medarbejder. Alle skal i forhold til deres arbejdsfunktion have en risikobevidsthed med skarp fokus på både ulykker og nedslidning. 

Jeg kan kun være enig med disse ministerord, men må samtidigt understrege, at det så ikke må opfattes sådan, at ansvaret dermed lægges ud til den enkelte. Der skal ikke ske en individualisering eller forflygtigelse af ansvaret for arbejdsmiljøet. Det ligger hos arbejdsmiljøorganisationen og ikke mindst ledelsen, der dog lidt for ofte skubber det fra sig, når det gælder det det psykiske arbejdsmiljø.

Medarbejderne spises af med mindfulness og krav om robusthed, som stresseksperten Thomas Milsted fornylig påpegede i Ugebrevet A4. Derved forsøger ledelserne 'at skubbe det hele over på individet, altså medarbejderne'. Hvis denne tendens til individualisering skal undgås, må der være en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, som er godt klædt på med viden og værktøjer leveret af først og fremmest BAR og fulgt op med vejleding og kontrol fra Arbejdstilsynet. 

Derfor duer det ikke, at et beskåret arbejdstilsyn skal satse kræfterne på de mest risikobetonede virksomheder og mindre på virksomheder uden større risici, som ministeren udtrykte det. For netop det psykiske arbejdsmiljø er en risikofaktor på rigtigt mange virksomheder og burde derfor have en høj prioritet.

Alle bør have et godt arbejdsmiljø, hvilket også set rent økonomisk for virksomhederne er en god investering i form af færre sygedage, ulykker og mindre nedslidning. Det viser flere forskellige analyser og rapporter. Derfor bør virksomhederne ikke være bange for den regning, der følger med ved at være bevidst herom, som beskæftigelsesministeren så rigtigt sagde ved overrækkelsen af Arbejdsmiljøprisen 2015.

Arbejdsmiljø Politik

Bloggere

Log ind som medlem