HK.dk logo

15. december 2015

Bundet til disken, sømmet til stolen …

Der er både forskelle og ligheder, når vi sammenligner med nutidens kontorarbejde med fortidens. På nogle områder er ligheden uhyggelig stor. Bortset fra at fjerpennen er skiftet ud med tastatur og mus, så er de ergonomiske udfordringer stadig store.

Hvis han for at lette smerten i ryggen hævede bordpladen op mod hagen, stoppede det blodcirkulationen i armene. Hvis han sænkede bordet ned til mavehøjde og lænede sig ind over det, så gjorde det voldsomt ondt i ryggen. Sådan beskrives de ergonomiske udfordringer ved kontorarbejde i novellen Bartleby, the Scrivener skrevet i 1853 af Herman Melville – forfatteren til den kendte og flere gange filmatiserede roman Moby Dick. 

Inden Melville drog til søs og hentede inspiration til historier om spændende sørejser til eksotiske lande, havde han arbejdet som kontorist i et større handelsfirma. Han kendte på egen krop og sjæl kontorarbejdet, der langt fra var nogen dans på roser. Ikke blot var arbejdsdagen lang fra tidlig morgen til sen aften, men arbejdsmiljøet var også elendigt. Belastende og nedslidende arbejdsstillinger, dårlig belysning og lidt eller ingen dagslys, indelukket og beklumret, om sommeren varmt, og om vinteren koldt. 

Det psykiske arbejdsmiljø var heller ikke for godt – og præget af indbyrdes konkurrence om chefens gunst (og datter), chikanerier og i det hele taget. Hvad vi i dag vil kalde mobning. Det var et slidsomt, småkedeligt og udsigtsløst arbejdsliv for mange skriverkarle og kontorfolk: ”bundet til disken, sømmet til stolen og fastgjort til skrivebordet”, som Melville udtrykte det. 

Sådan var kontorliv for 150 år siden, og rigtig meget har ændret sig. Og dog!  Kontorarbejde er i dag den mest udbredte form for arbejde, Millioner af mænd og ikke mindst kvinder har et kontorjob, der i dag i høj grad er it-baseret og ellers kan være udformet meget forskelligt. 

Kontoret er ikke blot en fysisk størrelse, men også et bredere begreb for en række former for arbejde, der i stigende grad kan udføres uafhængigt af tid og sted. For nogle er der stor selvstændighed i arbejdet med ofte også store krav til faglige kompetencer og personligt engagement. For andre er hverdagen samlebåndspræget rutinearbejde i højt tempo med ofte ret smalle krav til faglige kompetencer.

Alt for mange døjer med museskader og ensidig belastning af kroppen på grund af meget stillesiddende arbejde med gentagelse af de samme bevægelser. 

Rigtig galt går det, når arbejdet organiseres i store administrative enheder, servicecentre, call-centre og lignende indrettet i storrumskontorer med alt for mange mennesker på alt for lidt plads. Adskillige undersøgelser i ind- og udland viser, at den organisering af kontorarbejdet går ud over både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, hvis der ikke tages nøje højde for både lokaleindretning og opgaveudførelse. 

Desværre spiller snævre økonomiske betragtninger alt for ofte ind og betyder, at en del af nutidens kontorer blot i digitalt design viderefører mange af fortidens svøber.

Det gælder også det psykiske arbejdsmiljø, som også i vore dage tit har det skidt. Både arbejdstempo og præstationspres er højt, mens trivsel og tryghed ikke er i top. Mange er sygemeldt med stress, og hver 10. overvejer at forlade arbejdsmarkedet på grund af et stresset arbejdsliv. Nogle er da også heldige at finde et andet og forhåbentlig bedre job. Men det er individuelle løsninger, der ligesom for megen pænhed nok stadig præger store dele af kontorfolket. ”Jeg ville foretrække ikke at …”,begyndte skriverkarlen Bartleby i Melvilles novelle at sige for at undslå sig en opgave og blev af kollegerne regnet som sær. 

I stedet for det individuelle oprør – dengang som nu – er vejen frem, at vi handler i fællesskab.

Et juleønske kunne være, at vi ikke lader nissen flytte med, så dårligdommene fra fortidens kontor gentager sig i det moderne kontor, men satser stærkt på at udvikle det gode kontorliv. Det kræver, at arbejdsgiverne tager deres ansvar alvorligt, men også at vi som kolleger på arbejdspladserne gennem det faglige fællesskab tager fat om hinanden og går til kamp for et godt arbejdsmiljø for alle. For at støtte op herom gennemfører vi også i HK i 2016 en række arbejdsmiljøaktiviteter, så vi i det nye år fortsætter det stærke fokus på arbejdsmiljøet.     Arbejdsmiljø Computerarbejde Indretning af arbejdspladsen

Bloggere

Log ind som medlem