HK.dk logo

21. januar 2016

Når aggressioner går ud over frontpersonalet

trussel

I HK hører vi fra medlemmer ansat i studieadministrationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsskoler om episoder, hvor studerende optræder vredt og nogle gange truende enten ansigt til ansigt eller over telefonen. Det kan endda være den studerendes mor eller far, der henvender sig i en ubehagelig tone.

En sviende lussing! Det kunne skolebørn i gamle dage risikere at få leveret af læreren. Nu om dage er det omvendt. Lærere og pædagoger i folkeskolen udsættes i stigende grad for elever, der optræder truende eller direkte voldeligt. Aggressiv adfærd opleves dog ikke blot blandt mindreårige skoleelever, men forekommer også blandt studerende på landets universiteter.Metroxpress skrev fornylig, at medarbejdere på CBS og Aalborg Universitet i stigende grad bliver overfuset af utilfredse studerende.

Årsagerne til den aggressive adfærd kan være mange: nej til at komme ind på drømmestudiet, lavere karakterer end forventet, tilbageholdelse af SU eller indberetning af eksamenssnyd. Ja sågar, at trafikselskabet havde ændret køreplanen, så den passede dårligt til mødetiderne på uddannelsesstedet. I langt de fleste tilfælde forhold, som de administrative medarbejdere ikke har noget ansvar for, men allerhøjst beskæftiger sig med rent administrativt.

Store ambitioner ofte i kombination med et travlt studieliv presset af krav om hurtig gennemførelse af studierne kan være en farlig cocktail, hvor modgang og skuffelser hos nogle vendes indad, mens andre reagerer udadvendt. De tænder af på det frontpersonale, de møder på uddannelsesstedet. Heldigvis bliver det næsten altid ved det verbale overfald; men selv mundtlige trusler kan virke sårende og skræmmende – og sammen med risikoen for at blive hængt ud på de sociale medier være rigtig ubehageligt.

 

Derfor er det vigtigt at tage risikoen for at blive udsat for aggressiv adfærd alvorligt og forebygge så godt som muligt. Det kan være gennem et konflikthåndteringsprogram, som CBS ifølge MetroXpress har iværksat, hvor udsatte personalegrupper bliver undervist i at forebygge og håndtere truende adfærd. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen tager en drøftelse af, om sådanne initiativer kan være fornuftige at tage i brug på en måde, så de er tilpasset til forholdene. Formålet skal jo gerne være at skabe tryghed og ikke unødig bekymring eller frygt.

Branchearbejdsmiljørådene har udgivet en del værktøjer og vejledninger, der kan bruges. BAR FOKA har lavet både hæfter og videoer om forebyggelse af vold og trusler med vægt lagt på, at risikoen for vold og trusler bliver mindre, hvis borgere oplever, at de får en ordentlig og professionel service. Indsatsen mod vold og trusler skal forankres i arbejdspladsernes kerneydelse og medarbejdernes faglighed.

Læs på arbejdsmiljoweb: Forebyg vold og trusler i finans- og offentlig administration

Også BAR Undervisning og Forskning har udgivet et hæfte om forebyggelse af vold og trusler: Forebyg konflikter og vold

Hvis der opstår ubehagelige episoder, er det vigtigt at få talt sammen om det blandt kollegerne og støtte hinanden i at komme videre og i at forebygge lignende episoder. Det er også vigtigt at få en dialog med de studerende – og måske også deres forældre(!) – om at finde en god tone, også når tingene går én imod. For det er jo også et spørgsmål om at respektere hinanden og forstå, at aggressiv adfærd sjældent fremmer noget, men ofte gør tingene værre for alle.

 

Arbejdsmiljø Vold og trusler

Bloggere

Log ind som medlem