HK.dk logo

03. marts 2016

Trepartsforhandlingerne må tage fat om arbejdsmiljøet

Det står alarmerende galt til med det psykiske arbejdsmiljø, og trepartsforhandlingerne er en oplagt mulighed for at få vendt udviklingen og iværksætte en fælles, målrettet indsats for et godt arbejdsliv for alle.

Klynk, myter og misbrug af begrebet stress. Det er reaktionen fra de offentlige arbejdsgivere på nyheder i medierne om, at især de offentligt ansatte er hårdt ramt af stress. Travlhed kan ikke bare sidestilles med stress, lyder det fra både Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist og KL’s formand for løn og personale, borgmester Michael Ziegler.

Det er da rigtigt, at travlhed ikke nødvendigvis giver stress. Vi kan godt klare at have gevaldig travlt af og til, men når travlhed bliver en konstant del af arbejdslivet på grund af permanent stort arbejdspres uden et pusterum, så går det galt. Især når der samtidig er store krav til kvalitet og præstationer samt utryghed på grund af reformer, omstruktureringer og besparelser, som store dele af den offentlige sektor er udsat for.

Det hører vi stadig oftere fra vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der efterspørger hjælp fra HK til at håndtere det pressede psykiske arbejdsmiljø. En række forskere peger ligeledes på, at det står skidt til med det psykiske arbejdsmiljø af førnævnte årsager, ligesom en række medlemsundersøgelser foretaget af både HK og andre forbund viser, at arbejdspres, stress og utryghed i alt for høj grad præger og plager både offentlige og private arbejdspladser. 

Derfor nytter det ikke, at arbejdsgivere og politikerne stikker hovedet i busken og i alt for høj grad overlader det til den enkelte medarbejder at klare sig igennem ud fra det nye mantra om robusthed. Det er ikke den enkelte medarbejder, der skal oparbejde robusthed, men arbejdspladserne der skal være robuste. Så der er god brug for en fælles dialog om, hvordan arbejdsmarkedets parter i fællesskab kan gøre en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Trepartsforhandlingerne er et godt forum for en sådan dialog. Fagbevægelsen har da også et stærkt ønske om at lade arbejdsmiljø indgå i trepartsforhandlingerne; men det ønske deles tilsyneladende ikke af hverken regeringen eller arbejdsgiverne, der til Ugebrevet A4 klart afviser at sætte emnet på dagsordenen. 

 

Arbejdsgiverne holder sig ellers ikke tilbage med, at vi alle skal arbejde mere – senest har DA spillet ud med krav om at hæve pensionsalderen til 72 år!
Hvis vi alle skal holde til et længere arbejdsliv, må arbejdsmiljøet også gøres markant bedre. I stedet for at klamre sig til den hellige ukrænkelige ledelsesret bør arbejdsgiverne indgå i et fornuftigt samarbejde med de tillidsvalgte og fagbevægelsen om at sikre et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø og i tilgift glæde sig over, at det også betaler sig på bundlinjen for både de enkelte virksomheder og samfundet. Det dokumenterer en række analyser.

Trepartsforhandlingerne kunne derfor tage fat på en række initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet. Et vigtigt felt er oplysning og uddannelse. Mange ledere er klædt for dårligt på til at håndtere især det psykiske arbejdsmiljø. Derfor bør arbejdsmiljø integreres langt mere i lederuddannelsen og helst være en obligatorisk del af uddannelsen. Se mit seneste blogindlæg: Ledelse skal sætte det gode arbejdsliv i centrum

Også mange arbejdsmiljørepræsentanter er ikke rustet godt nok. Omkring hver 3. bliver ikke tilbudt den supplerende uddannelse på 1½ dag årligt, som de har ret til. Derfor skal alle sikres tid og mulighed for både denne uddannelse og deltagelse i kurser, temadage og møder i fagforeningen.

Det forebyggende arbejde skal øges gennem en styrkelse af de partssammensatte branchearbejdsmiljøråd (BAR), der er økonomisk hårdt trængt og under omstrukturering. Deres fremtidige virke må sikres gennem en udvidet og mere stabil finansiering. Også Arbejdstilsynet må i stedet for flere besparelser have tilført flere resurser, så rådgivning og kontrol kan udvides også på det psykiske område. 

Styrket lovgivning kan også overvejes og inspiration hentes i Sverige, hvor en ny bekendtgørelse snart træder i kraft og fremmer den systematiske indsats om psykisk arbejdsmiljø. Se tidligere blogindlæg: Øget stress kræver skrappere regler

Det vil også være tiltrængt, at parterne blev enige om, at det skal være nemmere at få anerkendt en psykisk arbejdsmiljøskade. Så arbejdsgiverne ikke ved at blokere for en mere imødekommende anerkendelsespraksis kan holde antallet af anerkendte skader nede og dermed påstå, at det slet ikke står så galt til med det psykiske arbejdsmiljø. 

Trepart Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem