HK.dk logo

28. april 2016

HK sætter fortsat fokus på stress

Efter et år med en lang række arbejdsmiljøaktiviteter for medlemmer og tillidsvalgte slutter HK’s arbejdsmiljøår formelt den 28. april, men arbejdsmiljøindsatsen ophører ikke af den grund.

28. april er Arbejdsmiljøets Internationale Dag, hvor fagforeninger rundt om i verden markerer nødvendigheden af at kæmpe for et godt arbejdsmiljø. 28. april sidste år var også startskuddet til, at HK hele det næste år ville sætte ekstra fokus på arbejdsmiljø med særlig vægt på det psykiske.

Desværre er der fortsat brug for en stor indsats for at forbedre ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø og få gjort noget ved stress, der i alt for høj grad præger og plager mange arbejdspladser. Derfor har HK besluttet at tilslutte sig StressAlliancen, hvor en række organisationer er gået sammen om at gøre en indsats for at bekæmpe stress på arbejdspladser, uddannelser og hos arbejdsløse. Idéen bag initiativet er, at bekæmpelse af stress er en fælles opgave og ikke et individuelt ansvar. 

En tendens i tiden er ellers netop, at det er op til den enkelte at være robust nok til at klare arbejdslivet. Men det bør være arbejdspladsen, der er robust og i stand til at håndtere arbejdspres, forandringer og andre udfordringer, så det ikke går ud over medarbejderne. Det kræver ledere, som ikke blot i ord, men også i handling prioriteter arbejdsmiljøet og er klædt godt nok på til at sikre et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Men det er mange ledere ikke, viser undersøgelser fra blandt andre AC. 

Det kræver også engagerede og veluddannede arbejdsmiljørepræsentanter, men en række undersøgelser viser, at mange ikke får tilbudt den supplerende uddannelse, de har krav på, ligesom mange har svært ved at få fri til møder og kurser i fagforeningen. Især når arbejdsmiljørepræsentanter er oppe imod professionelle HR-afdelinger, er det vigtigt at have både uddannelse og tid til at varetage hvervet, herunder samarbejdet med tillidsrepræsentanten.

Netop samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter er ét af de felter, som HK også i fremtiden vil arbejde for at styrke. Vi vil gerne udvide dette samarbejde til også at omfatte lederne, der i nogle tilfælde også er en HK’er. En sådan trio vil være et godt afsæt for en målrettet indsats for at imødegå stress, skabe trivsel og udvikle et sundt arbejdsmiljø baseret på fællesskabet under hensyntagen til den enkelte.

Vi skal løfte i flok for at opnå et godt arbejdsmiljø, men også huske på at vi er forskellige, så der er plads til alle. Et stigende problem er voksenmobning. Undersøgelser viser, at næsten hver tiende bliver mobbet på jobbet. Gentagne forandringer, effektiviseringskrav og fyringer giver utryghed, sårbarhed og mindre tolerance, hvilket kan øge risikoen for mobning. Den om sig gribende tendens til at indrette storrumskontorer med til tider mange medarbejdere på lidt plads, dårligt indeklima og meget støj kan også skabe grobund for mobning.

Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte og ledere har øje for risikoen for mobning og ved, at både arbejdstilrettelæggelse og fysisk indretning af arbejdspladser modvirker dette. På samme måde skal der være bevågenhed over for, at stadig flere i jobbet risikerer at blive udsat for vold og trusler fra borgere og kunder såvel fysisk som via telefon og sociale medier. Det må ikke være op til den enkeltes robusthed at klare den slags situationer – det er et fælles anliggende og et ledelsesansvar.

Der er således mere end rigeligt at tage fat på for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle. Vi vil i HK på forskellig vis videreføre og udvikle nye aktiviteter, der styrker den fælles indsats på arbejdspladserne. Så nok er arbejdsmiljøåret nået til en ende, men arbejdsmiljøkampen fortsætter i de kommende år.

Arbejdsmiljø Stress

Bloggere

Log ind som medlem