HK.dk logo

07. juli 2016

Automatisering skaber både muligheder og trusler

ETUI

Robotter kommer næppe til at styre verden, men de nye digitale teknologier kan skabe store og uforudsigelige forandringer befordret af og befordrende for de store skift, vi oplever på den samfundsøkonomiske scene i disse år. Der er åbenlyse trusler, men også mange muligheder, hvis vi formår at styre udviklingen i en fornuftig retning.

Automatisering af arbejdsgange kan give nye jobs til kontorfolk. I Rotterdams store containerhavn er fornylig åbnet et helt nyt fuldautomatiseret afsnit. Her sidder ingen havnearbejdere højt oppe i en kran og løfter containere ud og ind af skibene. Det arbejde udføres nemlig i et kontor ved hjælp af skærm og joystick betjent i høj grad af kvinder, som arbejdsgiveren finder bedre egnet end mænd til den type præcisionsarbejde. 

Dette måske lidt kuriøse eksempel på, at barkede havnearbejdernæver afløses af bløde funktionærhænder, blev fortalt på en konference arrangeret af den europæiske fagbevægelse ETUC og den tilknyttede forskningsinstitution ETUI. Konferencen, der fandt sted i Bruxelles d. 27.-29. juni med 650 deltagere fra næsten alle europæiske lande, satte med titlen Shaping the new world of work fokus på konsekvenserne af digitalisering og automatisering.

Oplæg og debatter på konferencen søgte at afklare fordele som ulemper ved at digitalisere, automatisere og indføre robotter i industri, service og administration, også den offentlige sektor. Fordelene kan være, at kedelige, nedslidende og farlige jobs kan fjernes. Robotter kan erstatte mennesker i farlige produktionsanlæg på fx atomkraftværker eller kemiske fabrikker. Droner kan udføre arbejde i store højder. Tunge løft på lagre, i butikker eller i plejesektoren kan overtages af maskiner. 

Også på kontorer kan rutineprægede opgaver inden for administration, kommunikation samt indsamling og bearbejdning af viden automatiseres. I USA arbejdes der inden for advokatbranchen og i finans- og forsikringsverdenen på at lade kunstig intelligens baseret på det af IBM udviklede kognitive system Watson overtage en række funktioner fra sagsbehandlere. I Danmark vil det kunne berøre advokatfuldmægtige og advokatsekretærer. Disse nye teknologier har også inspireret Digitaliseringsstyrelsen, der har luftet tanker om fuldautomatiseret sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Automatisering kan give hurtigere, mere præcis og ensartet udførelse af opgaver, der ikke vil være afhængig af den enkelte medarbejders kvalifikationer, indsats og dømmekraft. Det kan give et løft i service og kvalitet, hvis systemerne vel at mærke virker ordentligt, hvilket langt fra altid er tilfældet. Hvis de frigjorte medarbejdere bruges til at styrke udførelsen af de opgaver, hvor der fortsat er brug for mennesker, hvad enten det er betjening af borgere eller udvikling af nye digitale løsninger, kan det også høje niveauet.

Men frygten lurer naturligvis for, at automatisering ud fra snævre økonomiske betragtninger blot bruges til at bortrationalisere medarbejdere, selv om mange nye opgaver ellers dukker op, men bare ikke altid inden for samme arbejdsplads og branche. Jeremy Rifkin, konsulent for flere regeringer, præsenterede en storstilet vision om skabelse af millioner af grønne jobs gennem en massiv global udbygning af vindmølleparker, solenergi og andre vedvarende energikilder samt energifornyelse af hele bygningsmassen. Det vil kræve omfattende efter- og videreuddannelse; men reelt også omskoling eller uddannelse helt forfra, hvis fx overflødiggjorte kontoransatte skal finde jobs i andre brancher med vækstpotentiale.

Mere målrettet uddannelse blev derfor efterlyst i mange indlæg med understregning af, at det ikke er nok med fine ord. Der skal også penge og handling til fra både regeringer og EU. For kombinationen af digitalisering og globalisering samt nye arbejds- og virksomhedsformer vil give store udfordringer. En britisk forsker pegede på, at 1/3 af befolkningen i den 3. verden er på nettet og vil kunne tilbyde sig som digital arbejdskraft til varetagelse af de stadigt flere opgaver, der udbydes og udføres via nettet. En sådan reservearmé vil skabe et voldsomt pres på løn- og arbejdsforhold og være i konkurrence med både højere betalte arbejdere i Europa og hinanden med fare for et ræs mod bunden. Som udgangspunkt vil de fleste af dem være selvstændige enmandsfirmaer uden lønmodtagerrettigheder og med skiftende opdragsgivere. Så der ligger en stor opgave for fagbevægelsen i at organisere disse freelancere på tværs af lande og kontinenter. 

Krav om uddannelsesmuligheder, pensionsrettigheder og arbejdsmiljø kan være afsæt for en organiseringsindsats. Både for disse nye løsarbejdere og den faste kernearbejdskraft vil digitalisering påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Nok vil mange monotone, manuelle funktioner forsvinde, men andre kan komme til sammen med en intensivering af arbejdet. 

Andre konsekvenser kan være større isolation, uklare grænser mellem arbejde og fritid, pres for altid at være koblet på nettet, mange afbrydelser i arbejdet, øget overvågning og samling af mange data om hver enkelt medarbejder. Der kan også blive mindre social støtte og færre kollegiale relationer. Ja, arbejdet kan blive tilrettelagt, styret og kontrolleret af et it-system, så chefen er en robot. Og kan robotter have ledelsesretten? Som den hollandske forsker Jan Popma provokerende spurgte. 

De nye digitale teknologier kan skabe rigtig store og uforudsigelige forandringer befordret af og befordrende for de store skift, vi oplever på den samfundsøkonomiske scene i disse år. Der er åbenlyse trusler, men også mange muligheder, hvis vi formår at styre udviklingen i en fornuftig retning, hvilket er en af fagbevægelsens største udfordringer i de kommende år. Vi må gentænke og videreudvikle fagbevægelsen forankret på den grundpille, vi lige fra starten har bygget på, nemlig den internationale solidaritet. 

Digitalisering EU

Bloggere

Log ind som medlem