HK.dk logo

08. august 2016

Der findes andre byer

Man kan uddanne sig til administrationsbachelor flere steder i landet, hvor det er lettere at finde en billig bolig end i de store uddannelsesbyer.

Mange unge under uddannelse har svært ved at finde en bolig, de har råd til. Ofte må de betale alt for meget for alt for lidt. Så Lejerenes Landsorganisation har ret i, at politikerne må på banen. Der skal bygges flere og billigere ungdomsboliger. Og ses på reglerne for forældrekøb, der er med til at skrue priserne i vejret. Men der skal måske også tænkes helt anderledes. 
 
Er vejen til lykken et studie i København og en bolig i et af brokvartererne? En større geografisk spredning af de studerende vil lette presset på boliger og medvirke til at rette op på det skæve Danmark. Nok også give større jobmuligheder, hvis drømmestudiet ikke absolut skal være i København eller Aarhus. 
 
Det har en del unge også set. Flere søger ind på professionsbacheloruddannelser. Vi ser i HK med glæde, at også i år er optaget til uddannelsen som administrationsbachelor og administrationsøkonom steget. Uddannelsen kan tages flere steder, rummer gode jobmuligheder og kan være afsæt for videre uddannelse. 

Administration Arbejdsmarked HK-medlemmer Uddannelse

Bloggere

Log ind som medlem