HK.dk logo

14. oktober 2016

Politikernes millionbesparelser bag kaos i Arbejdstilsynet

Der er alvorlige problemer med arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynet. Det viser en ny trivselsundersøgelse foretaget blandt tilsynets medarbejdere. Dermed ser vi endnu et eksempel på, at store besparelser har store konsekvenser.

Over 50 procent af de 548 medarbejdere i undersøgelsen mener, at Arbejdstilsynets øverste ledelse i "meget ringe grad" eller i "ringe grad" håndterer omstruktureringer og forandringer i organisationen på en konstruktiv måde. Det skriver Fagbladet 3F. 

Det er jo en fuldstændig grotesk situation, at Arbejdstilsynet (AT), der skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser, selv har et så elendigt psykisk arbejdsmiljø. Det er en falliterklæring, at medarbejderne trives så dårligt. 

Derfor er det ikke underligt, at demotiverede medarbejdere er på vej til at forlade AT, hvilket næsten hver 3. overvejer at gøre. I forvejen har en del medarbejdere fundet andet arbejde, mens andre fyres på grund af besparelser. Det er en ond spiral, som kræver handling fra den øverste ledelse med aktiv inddragelse af medarbejderne.

Kritikken bør dog ikke kun rettes mod ledelsen, men i høj grad også mod politikerne, der med millionbesparelser spiller hasard med sikkerheden på danskernes arbejdspladser.

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker i Danmark. Arbejdstilsynet er sat i verden for at kontrollere sikkerheden for dem, der får hjulene til at dreje rundt på landets arbejdspladser. Det handler om danskernes sikkerhed, og det er en afgørende del af fundamentet for den danske model, at vi er trygge på jobbet.

Finanslovsforslaget for næste år kommer med flere besparelser, samtidig med at AT de seneste år har fået mange nye opgaver fra beskæftigelsesministeren. Det hænger ikke sammen.

I fagbevægelsen er vi ellers glade for, at der efter svære forhandlinger med Dansk Arbejdsgiverforening er opnået enighed om, at AT får lidt flere beføjelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø; men det hjælper jo ikke, hvis AT ikke har kræfter til at bruge de nye muligheder. Paradoksalt nok kan Arbejdstilsynet så begynde med at lave et tilsyn hos sig selv!

Det er ikke første gang, at advarselslamperne blinker. I 2013 viste trivselsmålinger, at det stod sløjt til med det psykiske arbejdsmiljø i både AT og den daværende Arbejdsskadestyrelse. Det er nedslående, at det i mellemtiden er blevet endnu værre. 

Arbejdsskadestyrelsen er i mellemtiden blevet overført til ATP og skal flyttes til forskellige steder i landet. Det har også givet stor utryghed blandt medarbejderne. Mange har allerede søgt væk, og flere er på vej. Også branchearbejdsmiljørådene, der bidrager til det forebyggende arbejde, er udsat for besparelser og omlægning med deraf følgende turbulens. Det er dybt bekymrende, at hele arbejdsmiljøindsatsen i den grad forringes, både når det gælder forebyggelse, kontrol, vejledning og erstatning, når skaden er sket. Det giver store omkostninger såvel økonomiske som menneskelige.

Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem