HK.dk logo

08. november 2016

Et godt arbejdsliv hele livet

Regeringen vil hæve pensionsalderen med at halvt år fra 2025. Det kan ramme mennesker med fysisk hårdt eller ensformigt stillesiddende arbejde. Politikerne må påtage sig ansvaret for at sikre, at de sidste år på arbejdsmarkedet bliver gode.

Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det har politikerne bestemt. Danmark får Europas højeste pensionsalder, der i 2030 vil være 68 år og stige yderligere. Regeringen vil nu gerne hæve den med at halvt år allerede fra 2025. Blot en lillebitte korrektion i forhold til den stadigt stigende levealder, sagde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen på en konference i LO for nylig.

For rigtig mange lønmodtagere er det dog ikke en bagatel, at pensionsalderen hæves. Mange er stærkt bekymrede for, om de vil kunne holde til et så langt arbejdsliv. For det slider både fysisk og psykisk at gå på arbejde – i nogle brancher og jobs mere end i andre og til en vis grad også forskelligt fra menneske til menneske. Fælles for alle er, at vores ydeevne falder med alderen. Den fysiske kapacitet begynder så småt at falde allerede fra midten af tyverne. Faldet accelererer i 50-årsalderen og tager for alvor fat efter de 60. Hårdest rammes mennesker med tungt fysisk arbejde, men også ensidigt, stillesiddende arbejde kan være nedslidende.

Mange mennesker har ikke overskud til at restituere sig selv med en tur i fitnesscentret eller en løbetur, men er virkelig trætte, når de kommer hjem fra arbejde. For de fysiske krav i jobbet falder jo ikke tilsvarende, snarere tværtimod. Kravet om effektivitet er konstant stigende og øger også det psykiske pres. Derfor vil nedslidning i de kommende år ikke kun belaste kroppen, men også sjæl og sind. Stress og depression breder sig – også forårsaget af utryghed om fremtiden: Er der plads til mig på arbejdsmarkedet?

Selvom erhvervsliv og politikere har talt meget om mangel på arbejdskraft og behovet for et øget arbejdsudbud, ser vi alligevel, at der ved fyringsrunder ofte er en overvægt af ældre medarbejdere – ikke mindst i det offentlige. Den officielle begrundelse er som regel, at de havde de smalleste kompetencer. Men bag det begreb fornemmes ofte en antagelse om, at ældre medarbejdere ikke er så hurtige, effektive og omstillingsparate. De er low performers, som Moderniseringsstyrelsen påstår, at hver 10. statsansatte er.

Moderniseringsstyrelsen har intet konkret belæg for sin påstand, men afslører samtidigt hulheden i ét at styrelsens nøglebegreber: god arbejdsgiveradfærd. For god adfærd må bestå i, at lederne løbende sikrer, at alle medarbejdere uanset alder får den fornødne kompetenceudvikling og støtte til at udføre arbejdsopgaverne. Samtidigt må der tages højde for og gives plads til, at alle ikke til hver en tid kan yde i det meget høje tempo, der præger arbejdspladserne. For så vil der ikke være plads til hverken de nye og urutinerede medarbejdere eller de lidt ældre, der endnu har en del år tilbage på jobbet.

Det budskab kunne beskæftigelsesministeren passende give videre til sin kollega finansministeren, så regeringen og det offentlige går i spidsen med at indrette arbejdspladserne med – som Jørn Neergaard Larsen sagde på konferencen – en ny arbejdsmiljøkultur, der skal skabe forståelse for og føre til, at jobbene udvikles, så vi kan holde hele arbejdslivet. Det forebyggende arbejde skal med ministerens ord styrkes ved, at arbejdsmiljø kommer ind på direktionsgangen. 

Et stort ansvar og en vigtig indsats ligger da også ude på virksomhederne, hvor et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte skal sikre et godt arbejdsmiljø for alle. Ministeren og politikerne kan dog ikke fraskrive sig også at have et væsentligt ansvar for, at arbejdsmiljøet indrettes, så vi kan holde til et længere arbejdsliv.

Der burde afsættes flere resurser til både den forebyggende, kontrollerende og opfølgende indsats. I stedet for skæres der ned på de institutioner og myndigheder, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, blandt andet Arbejdstilsynet. Jørn Neergaard Larsen har annulleret 11 ud af 12 arbejdsmiljøindsatser finansieret af penge fra Forebyggelsesfonden – senest til en indsats rettet mod mindre virksomheder – med den begrundelse, at budgetloven blokerede.

Politikerne kunne også vende blikket mod øst og finde inspiration i Sverige, hvor seniorer i større omfang forbliver i beskæftigelse af forskellige årsager. En god folkesundhedspolitik betyder, at svenskerne generelt har et bedre helbred og en højere levealder end danskerne. Selv om Sverige har flere tunge og farlige jobs, er der færre alvorlige arbejdsulykker end i Danmark. På det psykiske felt har Sverige i foråret indført regler, der pålægger arbejdsgiverne et større ansvar. Endelig sikres et mere rummeligt arbejdsmarked gennem regler, der gør det sværere at fyre ældre medarbejdere samt bedre muligheder for efteruddannelse.

Massiv efteruddannelse var da også ved konferencen ét af beskæftigelsesministerens bud på, hvad der skal gøres, så flere kan gennemføre et sporskifte til et andet – og mindre nedslidende - job. Det kræver dog væsentlig mere handling fra både politikere og arbejdsgivere end hidtil set, hvis det skal blive til mere end pæne ord og hensigtserklæringer. 

Vi må håbe det bedste, når trepartsforhandlingerne om et mere effektivt efter- og videreuddannelsessystem går i gang til foråret. Det bliver forhåbentlig ikke det forsømte forår. For politikernes beslutninger om at hæve pensionsalderen må også indebære, at de påtager sig ansvaret for at sikre, at de sidste år på jobbet ikke bliver en smertefuld og stressende udfordring, men bliver flere gode år på arbejde. 

Arbejdsmiljø Pension

1 Kommentarer


Helle Kjelstrup

15 januar 2017 19.14

Vi har været vidne til at pensionsalderen/efterlønsalderen gang på gang er blevet forringet uden at vi af den grund har hørt ret meget til vore fagforeninger /lo.

Jeg er helt klar over at man allerede her vil argumentere for at man fra fagforeningernes side har gjort en masse, I skal her vide, at det ikke er det menige medlems opfattelse! Jovist taler man om bedre arbejdsmiljø så vi kan blive længere tid på arbejdsmarkedet,  men vi ved jo alle at den holder ikke ligesom tanken om efteruddannelse heller ikke vil redde ret meget,

Hvorfor arbejder- og argumenterer  man ikke for, at efter et langt arbejdsliv, at man kan få lov at stoppe med værdighed! Jeg gruer for at jeg de sidste år af et langt arbejdsliv,  pt. at have været så heldig ikke at have haft  en dag på understøttelse, at skulle sidde og være "hende den sure" som man helst ikke henvender sig til, på trods af at jeg sidder i en servicefunktion, men man sidder dels med smerter pga slidgigt,men man kan måske heller ikke længere følge med i den rivende udvikling som sker indenfor it. Og ja, så kan du komme på førtidspension eller seniorrodninger eller hvad det alt sammen hedder,  men hvorfor skal man trækkes igennem alt dette og måske ennda skifte arbejdsplads for at kunne holde de sidste år (det kan være man har været så heldig at have været på samme arbejdsplads i mange år!) måske endda skife branche for at klare de sidste år af sit arbejdsliv,  det er simpelthen ikke fair  og I bør nu begynde at råbe op!

Hvorfor er pensionsalderen ikke differensieret,  hvornår er man startet på sit arbejdsliv- og er du akademiker, ja så er det jo beviseligt at man rent faktisk lever 10 år længere.

I Danmark har vi Europas højeste pensionsalder,  medens politikernes pensionsalder fortsat er 60 år, de burde om nogen gå i front,  lad os høre argumenter for det!

Derfor! nu må der ske handling fra fagforeningernes side!! Lad os, ligesom tidligere, hvor man virkelig hørte og ikke mindst så vore fagforeninger stå på Christiansborg, så de kan se at vi vil altså ikke være med længere!

Desuden tror jeg at man allerede nu godt kan starte på at finde en "tilbagetrækningsordning" - det er utopi at tro, at ens arbejdsliv,  og så med det tempo man arbejder i pt., kan fortsætte indtil man bliver 70.


Historik

Bloggere

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Opdatér kommentar

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk