HK.dk logo

02. februar 2017

Offentlig ledelse er en svær kunst

Ledere med baggrund i det private erhvervsliv må være indstillet på, at deres erfaringer og tankegang fra det private ikke bare lige kan overføres til det offentlige.

'Ledelse i det offentlige er vanskelig. Og meget mere udfordrende end ledelse i den private sektor, hvor der ofte findes et mere entydigt resultatmål'. Sådan skriver tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen i et indlæg på DenOffentlige.dk, som gerne vil give noget inspiration til den ledelseskommission, der ifølge regeringsgrundlaget skal nedsættes i år.

Alfred Josefsens ord er virkelig værd at tage med i betragtning, hvis lederne i det offentlige skal motivere og sætte retning for medarbejderne og sikre god velfærd for borgerne. Ikke mindst fordi regeringen som led i fornyelsen af den offentlige sektor lægger op til en større udveksling af ledere mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Og det kan være fint nok med nye chefer udefra, der ser på tingene med andre øjne, kan tilføre nye impulser og medvirke til fornyelse. Men nye koster fejer ikke altid bedst! I alt fald ikke hvis det nye består i at feje alt bestående ud og totalt erstatte det med noget nyt.

For en offentlig sektor i et velfærdssamfund baserer sig på nogle værdier og principper, der ikke må kastes på møddingen. Det drejer sig om at sikre alle borgere ret til velfærd, om ligebehandling og om, at offentlige myndigheder har en vejledningspligt. Men new public management er kollideret med disse værdier, fordi effektivitet i alt for høj grad er blevet sat i centrum fremfor kvalitet. 

Alt skal måles og vejes ud fra rene effektivitetshensyn, som om den offentlige sektor er et kommercielt firma, hvor kun bundlinjen i snæver økonomisk forstand tæller. Borgerne er blevet til kunder, som vi kaldes hos både Udbetaling Danmark og Skat. Men borgerne er ikke kunder og kan ikke vælge en anden butik til at udbetale ydelser fra det offentlige eller opkræve skat. 

Vi er medborgere og skatteborgere, der gennem vores skatter bidrager til en række offentlige velfærdsydelser, som alle efter behov kan få gavn af. Det er vigtigt at forstå for ledere i det offentlige. 

Ikke mindst ledere med baggrund i det private erhvervsliv må være indstillet på, at deres erfaringer og tankegang fra det private ikke bare lige kan overføres til det offentlige. Hvis de ikke gør sig det klart, går det nemt galt, hvilket vi bl.a. har set i DSB, hvor den ene direktør med rod i det private har afløst den anden - og blot skabt endnu mere rod! 

Ledelse i det offentlige er en svær kunst, fordi det med Josefsens ord 'inkluderer en høj grad af kompleksitet, offentlighed i forvaltningen, organisationsstrukturen, det politiske system, faggrænser, overenskomster og lighed for loven'. 

Derfor bør såvel nuværende som nye ledere i det offentlige gå til hvervet både med ydmyghed og med ambitioner. De skal være bevidste om den offentlige sektors særlige forudsætninger og funktioner samt værdien af kompetencestærke medarbejdere. De skal gennem god ledelse udnytte medarbejdernes mange kompetencer og inddrage dem i udviklingen af den offentlige sektor baseret på reel tillid og samarbejde. Set i dét lys kan ledelseserfaring fra det private være en positiv indsprøjtning og forhåbentlig også bidrage til en bedre arbejdsgiveradfærd, end vi for tiden ser hos mange statslige arbejdsgivere.    

Ledelse Politik Arbejdsmarked

Bloggere

Log ind som medlem