HK.dk logo

29. marts 2017

Ringere velfærd giver vrede borgere

Politikerne må i langt højere grad lytte til og indgå i dialog med såvel borgere som offentligt ansatte og erkende, at et moderne samfund med sammenhængskraft og velfærd ikke kan drives for stadig færre penge.

Jeg ved, hvor dine børn går i skole og kender deres skolevej. Det var den truende hilsen, som Lenka Cermakova blev mødt med af en borger i sit job i det tjekkiske beskæftigelsesministerium. Med den konsekvens, at hun flyttede børnene til en anden skole, fortalte hun for nylig på en konference i Berlin om psykisk arbejdsmiljø arrangeret i fællesskab af de europæiske faglige organisationer for statsansatte, EU og statslige arbejdsgivere fra en del af EU-landene – dog ikke Danmark.

Konferencen havde til formål at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser, der i mange af EU-landene er hårdt presset. Ikke mindst kunne Lenka Cermakova fortælle om en barsk hverdag i det tjekkiske beskæftigelsesministerium, der via kontorer rundt i hele landet står for arbejdsformidling, udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse og uddannelse af ledige. Personalet er presset og stresset af hyppige lovændringer, fejlramte it-systemer, omstruktureringer, stor arbejdsmængde, lav løn og høj personaleomsætning. En nedadgående spiral, der får endnu flere til at lede efter andet arbejde; men mange af medarbejderne er kvinder i 50´erne uden store chancer for at finde nyt job. 

Mange medarbejdere har mistet troen på sig selv, er utrygge og bange for, at forsinkelser eller fejl i ydelserne skaber konflikt med borgerne, der optræder mere og mere aggressivt, truende og til tider voldeligt. Ledelsens reaktion er discountkurser i håndtering af besværlige kunder leveret af de billigste kursusudbydere på markedet samt opsætning af glasvægge mellem medarbejdere og borgere. Ubrugelige kurser og fysisk adskillelse nytter kun lidt, når behovet efter Lenka Cermakovas mening er flere resurser, hvilket politikerne afviser. 

Situationen i Tjekkiet er ikke enestående. Repræsentanter lige fra Spanien til Sverige kunne genkende billedet – ikke mindst det stigende omfang af trusler og vold mod offentligt ansatte. En udvikling vi også ser i Danmark – senest med et overfald på en medarbejder i Skat. At vi ser den samme tendens overalt i Europa er ikke en tilfældighed, men et udtryk for at stadig flere borgere føler sig pressede og afmægtige over for en samfundsudvikling, hvor de føler sig hægtet af og oplever forringelser i dagligdagen i form af lavere eller færre ydelser og flere krav, som den enkelte ikke kan eller vil leve op til. De velfærdssamfund, der i større eller mindre grad har eksisteret, krakelerer. Stadig flere borgere mærker eller frygter, at der ikke længere er så meget velfærd. 

Også i Danmark giver borgerne udtryk for, at de oplever ringere velfærd. Ifølge en undersøgelse lavet af Epinion for en række fagforbund mener 2 ud af 3, at de offentlige velfærdsydelser som børnehaver, skoler og ældrepleje er blevet lidt eller væsentligt ringere de seneste 5 år. En anden undersøgelse viser, at hver 3. borger oplever den kommunale service som ringere efter kommunalreformen. Andre undersøgelser og udsagn fra borgere peger i samme retning i form af bl.a. længere sagsbehandlingstider, uanset om det drejer sig om en arbejdsskade eller anmeldelse af indbrud.   

Oplevelsen af dårligere service er ikke så underlig. Der er blevet over 30.000 færre offentligt ansatte gennem de senere år, selv om de samlede offentlige udgifter er steget. Regeringen bremser nu voldsomt op med en vækst på kun 0,3 procent om året. Resultatet vil være yderligere reduktion i antallet af offentligt ansatte, da der samtidig vil være et udgiftspres fra flere ældre, flere flygtninge, øgede sygehusomkostninger og formodentlig øget bidrag til NATO. Det vil ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betyde, at størrelsen af den offentlige sektor falder fra 25,8 procent af bruttonationalproduktet i 2015 til 23,7 procent i 2025 – et fald på mere end 8 procent. Læs analysen: Regeringens sparekurs er et brud med historisk stabil forbrugsandel

Den såkaldte nødvendighedens politik vil få en tand til med flere forringelser og besparelser, der nærmer sig det omfang, vi har set i mange andre EU-lande. Fra at være en bredt udbygget velfærdsstat, der i et fintmasket net kunne opfange og kompensere borgerne ved sygdom, arbejdsløshed og andre sociale begivenheder, får vi et mere begrænset velfærdssamfund, der lige netop holder syge og arbejdsløse borgere økonomisk oven vande og samtidigt pisker dem for at komme i arbejde igen. Kontrol vinder frem på bekostning af tillid, der ellers er forudsætningen for den nordiske velfærdsmodel.  

"Hvis du tror du er noget, så er der noget du har misforstået", hed det i omkvædet fra en Sebastian-sang fra 1970'erne. Sådan vil flere borgere føle og reagere – ofte over for medarbejderne i forvaltningerne, selv om de ikke har ansvaret for politikerens beslutninger. Derfor burde politikerne se advarselslamperne og ikke mindst regeringen med dens innovationsminister meget nøje overveje, hvordan den offentlige sektor fornyes på en måde, der ikke bare er camouflerede nedskæringer.

Borgernes skuffede forventninger til offentlig service klares ikke ved at sætte glasvægge op mellem borgere og medarbejdere på de offentlige kontorer. Politikerne må i langt højere grad lytte til og indgå i dialog med såvel borgere som offentligt ansatte i stedet for at skærme sig bag en hær af konsulenter og kommunikationsfolk. De må også erkende, at et moderne samfund med sammenhængskraft og velfærd for ikke kun de få ikke kan drives for stadig færre penge. Det koster, men prisen for ikke at investere i et godt fungerende velfærdssamfund kan blive uhyggelig høj, hvad end det er i Danmark, Tjekkiet eller andre lande.

Politik Arbejdsmiljø Vold og trusler

Bloggere

Log ind som medlem