HK.dk logo

01. juni 2017

Regeringens 2025-plan: Flot nysprog, men ikke værd at vedtage

Bortset fra få og små positive elementer er der ikke meget nyt eller godt at finde i dette udspil fra en presset regering.

Regeringen har, lige før Folketinget går på sommerferie, udsendt en ny 2025-plan og et oplæg til, hvordan fælles løsninger skal frigøre penge til velfærd. Der er ikke voldsomt meget nyt eller uventet, men meget opkog på tidligere regeringers udspil helt tilbage fra Schlüters plan fra 1980’erne om modernisering af den offentlige sektor. 

Dog må regeringen komplimenteres for sin evne til nysprog. Nu hedder det ikke mere, at pengene ligger bedst i borgernes lommer; men at den nære velfærd skal styrkes – ved at skatten sænkes, så familierne har mere til overs til sig selv. Dette øgede private råderum kan bruges til meget lige fra flere økologiske fødevarer til flere fladskærme, ferieture og festivalbesøg. Men at kalde det velfærd er nok at strække det begreb vel vidt. Og denne øgede private velfærd – eller vel rettere velstand – sker på bekostning af den fælles, offentlige velfærd. 

For skattelettelser især i toppen og lidt i bunden skal finansieres ved at beskære den offentlige sektor, der ifølge regeringen skal fylde mindre. De offentlige udgifter skal holdes i ave ved en såkaldt moderat gennemsnitlig vækst på 0,3 procent årligt. Det vil betyde, at de offentlige udgifter ikke vil kunne følge med et øget økonomisk pres på 0,7 procent som følge af den demografiske udvikling med flere ældre og børn. 

Det vil simpelthen give dårligere service en række steder i den offentlige sektor, fordi besparelser i betydelig grad skal nås via personalereduktioner – fyringer eller naturlig afgang. Det oplever vi i staten, hvor det mangeårige krav om årlige besparelser på 2 procent – for tiden kaldet omprioriteringsbidrag – er gået mærkbart udover ikke mindst HK-gruppen. En nedskæring, der på forskellig vis også rammer borgere og virksomheder. Denne årlige grønthøsterbesparelse kan ikke modvirkes tilstrækkeligt via produktivitetsforbedringer, selvom regeringen tiljublet af CEPOS nu hiver Produktivitetskommissionens rapport fra 2012 frem som belæg for, at der er potentialer for produktivitetsstigninger på 10 procent. 

Der er givetvis stadig potentialer for øget produktivitet, men de vil være meget forskelligt til stede og kræve et grundigt forarbejde med ikke mindst inddragelse af medarbejdernes erfaring og viden, hvilket kun i begrænset omfang finder sted i dag. Realisering af potentialer kræver også stor tålmodighed, da især større digitaliseringsprojekter med henblik på effektivisering sjældent giver en hurtig gevinst og går helt galt i byen, hvis rationaliseringsgevinsten bliver høstet, før systemerne kører stabilt. Den fejltagelse er EFI i Skat et fatalt eksempel på. 

Alle enheder i det offentlige skal kunne komme på niveau med dem, der i dag er mest produktive. Det skrev Produktivitetskommissionen, og regeringen gentager hensigten. Men de enkelte offentlige myndigheder har meget forskellige opgaver og vilkår. Derfor er det urealistisk, at alle kan være lige produktive. 

Udover øget digitalisering, som ofte viser sig mere kompliceret og omkostningsfyldt end forudset, vil regeringen effektivisere ved at samle en række opgaver inden for især it og administration i store fælles centre både inden for kommuner, regioner og staten. Regeringen nævner etableringen af Statens Administration og Udbetaling Danmark som eksempler til efterfølgelse.  

Erfaringerne med Udbetaling Danmark er noget blandede og ikke kun positive blandt borgerne; men uanset om medarbejdere og brugere oplever centralisering i større enheder som godt eller skidt, vil den økonomiske gevinst langt fra være nok til at frigøre penge nok til at sikre god offentlig velfærd. Den underliggende tone i regeringens udspil er omfordeling fra offentligt til privat og fra de lavere indkomster til de højere indkomster. Noget af finansieringen skal komme fra en SU-reform, hvis indhold ikke er nærmere beskrevet. Tidligere tanker om omlægning af SU har rummet beskæring af dimittend-satsen, hvilket vil ramme nyuddannede unge også i HK. 

For at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet ønsker regeringen også en reform af pensionssystemet, hvor også modtagere af overførselsindkomster obligatorisk skal opspare 2 procent af indkomsten og dermed får færre penge at leve for til daglig. Grænsen for indbetaling af alderspension de sidste 5 år før pension hæves fra 29.000 til 55.000. Men hvor mange HK'ere har en løn høj nok til at kunne det? Tanken bag er at modvirke samspilsproblematikken, hvor pension modregnes i de offentlige ydelser, og den tanke er fornuftig nok. Det er også godt og virkelig tiltrængt, at regeringen, for at fastholde flere i job, vil lade et ekspertudvalg se på arbejdsmiljølovgivningen – hvis de vel at mærke kan komme fra ord til handling. 

Bortset fra disse få og små positive elementer i regeringens udspil er der ikke meget nyt eller godt at finde i dette udspil fra en presset regering. Det store spørgsmål er så, hvor meget den kan skaffe sig flertal for – forhåbentlig så lidt som muligt til fordel for noget andet og bedre. Vi bidrager gerne med bud på, hvordan vi finder den rette vej frem mod 2025 til gavn for de mange og ikke kun de få.   

Politik

Bloggere

Log ind som medlem