HK.dk logo

04. juli 2017

Arbejdsmail i fritiden må ikke være normen

Retningslinjer for, hvornår man må sende mails uden for arbejdstid, skal aftales i fællesskab og matche forholdene på den enkelte arbejdsplads, ligesom de skal sende et klart signal om, at fritid er fritid.

Det vakte opsigt og debat, da der fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind udgik en befaling om, at medarbejdere i hans ministerium ikke må sende arbejdsrelaterede mails til hinanden om søndagen. Hvis der skulle komme en mail fra et andet ministerium, er der en instruks om, at henvendelsen skal ske til Søren Pind. 

Læs Søren Pinds blogindlæg på berlingske.dk: Kom hviledagen i hu

Kommentarerne til Pinds initiativ har været blandede. Arbejdslivsforsker Janne Gleerup kalder det symptombehandling og en straffeaktion, der gør folk stressede over nogle problemer, de først må løse om mandagen. Søren Pinds motiv for forbuddet er ellers netop at dæmme op for den store vækst i antallet af stressramte forårsaget af netværkssamfundets enorme krav til det enkelte menneske: 'En konstant følelse af at stå til rådighed for andre er ikke sund', skriver han på sin blog og påpeger, at mails sendes i forventning om et svar. 

Inspirationen til at holde hviledagen fri for mails fra chefer og kolleger har Søren Pind hentet i Frankrig, hvor en ny lov siden årsskiftet har sat begrænsninger på, hvornår en arbejdsgiver må kontakte en medarbejder uden for arbejdstid. Loven giver medarbejdere ret til at ignorere mails uden for de almindelige arbejdstider og forpligter virksomheder med over 50 ansatte til at udforme en politik, der begrænser medarbejdernes brug af arbejdsrelateret teknologi uden for arbejdspladsen.

Læs interview med Søren Pind på Altinget.dk: Pind forbyder ansatte at maile med hinanden om søndagen

Også i Tyskland er der fokus på at friholde medarbejderne for mails uden for arbejdstid. Folkevognsfabrikkerne har teknisk blokeret for, at chefer kan sende mails til medarbejdere efter fyraften. I det tyske beskæftigelsesministerium er der i samarbejdsudvalget aftalt retningslinjer, så mails kun undtagelsesvis må sendes uden for arbejdstiden, og der skal redegøres for, hvorfor det i så fald har været nødvendigt. Netop dialog mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter er vigtig, inden der fastlægges retningslinjer på det her felt. 

Søren Pind havde ikke inden sin udmelding haft en drøftelse i SU eller med tillidsrepræsentanterne; men i forbindelse med implementeringen af beslutningen er de nu inddraget. Hvis retningslinjer skal accepteres og efterleves, er dialogen med medarbejderne vigtig, så bestræbelserne på at sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv ikke bliver en spændetrøje, der er mere til gene end gavn. Retningslinjer må tilpasses, så de matcher forholdene på den enkelte arbejdsplads og medarbejderes forskellige funktioner, men skal også sende et klart signal. 

Det skal ikke være normen på arbejdspladsen, at man med mails, sms eller telefonopkald kontaktes arbejdsmæssigt i fritiden – hverken af chef eller kolleger. Det skal heller ikke være normen at tage en del af arbejdet med hjem at lave om aftenen eller i weekenden. For hvornår har du så egentlig fri?  

Nogle medarbejdere vil dog gerne have mulighed for at tilrettelægge deres dagligdag sådan, at de kan tage tidligt hjem fra arbejde og kaste sig over arbejdet om aftenen, når børnene er lagt i seng – eller i weekenden. Om den fleksibilitet skal være tilstede kan passende indgå i drøftelsen af en politik om arbejdsliv og familieliv på den enkelte arbejdsplads. En mulighed kan være, at der som retningslinje indgår, at mails først kan afsendes næste dag ved arbejdstids begyndelse, så andre ikke fristes eller presses til at læse arbejdsmails i fritiden.  

Med i billedet skal også, at mere fleksibel arbejdstid kan føre til længere arbejdsdage og flere konflikter mellem arbejde og privatliv. Uden klare grænser mellem arbejde og fritid overtager arbejdet en del af det øvrige liv – op til 4 timers arbejde mere om ugen ifølge en britisk undersøgelse. Danske undersøgelser viser samme tendens, og at øget arbejde koncentreres i perioder med meget at lave og derfor bliver meget intenst med færre rolige perioder, dårlig søvn og risiko for stress.  

 

At nogle medarbejdere gerne vil arbejde meget fleksibelt med en mere flydende grænse mellem arbejde og fritid skal ikke skabe et forventningspres på andre kolleger. Derfor må den enkeltes ret til suverænt at arbejde hvor som helst og når som helst vige til fordel for en arbejdspladskultur, der respekterer, at fritid er fritid.

Hvis arbejdsmængden eller organiseringen og ledelsen af arbejdet betyder, at fritiden ædes op af arbejde, må der gribes ind over for det. For stress modvirkes ikke, ved at søndagen bruges til at nå alle de opgaver, man ikke fik klaret på jobbet. For som psykolog Eva Hertz siger (i næste nummer af HK Statbladet), er vi mennesker biologiske væsener med behov for restitution og behov for at holde helt fri – og skal "ikke plastre weekenderne til med lange to-do-lister, men derimod fylde fritiden med det, der giver dig energi". 

Så tak til Søren Pind for at have rejst en tiltrængt debat, og jeg er enig med hans synspunkt i blogindlægget om, at 'vi mennesker med jævne mellemrum værdsætter fred og ro', hvorfor der i netværkssamfundet er brug for sociale og kulturelle regler – vel at mærke aftalt i fællesskab!  

PS: Glem heller ikke at holde fri fra jobbet i ferien – (gen)læs dette blogindlæg om ferie

Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem