HK.dk logo

08. september 2017

FL2018: Regeringens medicin har alvorlige bivirkninger for vores velfærd

Regeringens finanslovsforslag er socialt skævt, det øger utrygheden, og det undergraver sammenhængskraften. Derfor er det mere nødvendigt end nogensinde at sætte en dagsorden, der kan sikre velfærd og fremgang for alle.

Regeringen har fremlagt et finanslovsforslag, der ikke blot giver skattelettelser til især de højtlønnede, men også betyder fortsatte besparelser i store dele af den offentlige sektor. Det lyder ganske vist besnærende, når regeringen under overskriften 'Et trygt og sammenhængende Danmark' lægger op til vækst på 0,5 procent i det offentlige forbrug og tilførsel af flere midler til nogle områder. Det kan dog ikke dække over, at der vil være forringet velfærd på mange felter.

Finanslovforslagets vækst på 0,5 procent kan ikke holde trit med det udgiftspres, der vil være i de kommende år på grund af flere ældre og børn, stigende omkostninger til sundhedssektoren og øgede forsvarsudgifter. Så der vil være behov for en væsentlig højere vækst. Alene den demografiske udvikling vil ifølge regeringens 2025-plan kræve en vækst på 0,7 procent. Dertil kommer, at store dele af den offentlige sektor er slidt ned efter mange års nedskæringer i form af den årlige grønthøsterbesparelse på 2 procent i staten under navnet omprioriteringsbidrag og i regionerne kaldet produktionskrav. 

Selv hvor der tilføres flere midler, fx i Skat og i Politiet, vil de ekstra penge med tiden blive ædt op af denne årlige besparelse. Resultatet bliver forringelser af en i forvejen ofte forringet service og kvalitet samt endnu mere pressede og stressede offentligt ansatte. Samtidig spænder besparelserne ben for nogle af de initiativer, der økonomisk, samfundsmæssigt og menneskeligt ville være fornuftige og tjene sig selv ind mange gange. 

Der er bred enighed om, at vi har brug for flere faglærte i fremtiden. Det kræver bedre erhvervsuddannelser og ikke forringelser, som finanslovsforslaget lægger op til med yderligere besparelser, så erhvervsuddannelserne i 2018 vil være beskåret med 450 millioner kroner sammenlignet med 2015. Undervisningsministeriets samlede bevilling skæres ned fra 8 milliarder kroner i år til 7 milliarder næste år, det vil også gå ud over efter- og videreuddannelse på trods af, at de igangværende trepartsforhandlinger handler om, hvordan efter- og videreuddannelsesindsatsen kan styrkes. Mere og bedre uddannelse fås ikke med færre penge. 

Også arbejdsmiljøet får med finanslovsforslaget endnu et hug med sparekniven. Arbejdstilsynet får skåret bevillingen med 21 millioner kroner fra i år til næste år og beskæres yderligere de kommende år. Derfor vil der i 2021 være næsten 200 færre medarbejdere i Arbejdstilsynet end i 2015. Beskæftigelsesministeren har ellers netop nedsat et ekspertudvalg til at se på, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan styrkes, da udviklingen går den forkerte vej i forhold til de opsatte mål for et bedre både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Med så voldsomme besparelser bliver det svært at få rettet op på et sygt arbejdsmiljø.    

De fortsatte besparelser kommer til at koste os dyrt og er uden mening, når landets økonomiske tilstand faktisk er god. Og selv i økonomisk dårligere tider er voldsomme besparelser ikke den rette medicin, men gør snarere ondt værre. Alligevel har danske og udenlandske politikere og skiftende regeringer i årtier trampet videre ad den snævre besparelsesvej med afsæt i TINA-dogmet: There Is No Alternative - formuleret af den britiske premierminister Margaret Thatcher, der i 1980’erne gennemførte en benhård nedskæringspolitik og et opgør med velfærdssamfundet. 

Besparelserne er under betegnelsen nødvendighedens politik blevet fremstillet som den eneste mulige vej uden vilje til at diskutere alternativer. Men der er alternativer. Portugal er et aktuelt eksempel herpå: Landet blev hårdt ramt af finanskrisen, og den daværende borgerlige regering gennemførte massive offentlige besparelser, satte de offentligt ansatte ned i løn og op i tid og beskar overførselsindkomster. Resultatet blev rekordhøj arbejdsløshed, øget fattigdom og en bølge af konkurser i erhvervslivet. For knap 2 år siden kom en ny centrum-venstre-ledet og -støttet regering til magten og satte en ny kurs. Pensioner og andre ydelser blev hævet, de offentligt ansattes lønninger sat op arbejdstiden ned igen, ligesom en luksusboligskat erstattede socialt skæve skatter. Trods spådomme om, hvor galt det ville gå, viste kursskiftet sig at være vellykket. Der kom gang i hjulene med flere investeringer, øget vækst og faldende arbejdsløshed samt en halvering af budgetunderskuddet til det laveste niveau i 40 år.  

Også Island, der blev voldsomt ramt af finanskrisen, fandt en anden vej ud af krisen end de massive besparelser, der har hærget mange andre europæiske lande og også i betydelig grad har været og med finanslovsforslaget fortsat skal være den doserede medicin i Danmark med alvorlige bivirkninger for velfærden. 

Med regeringens socialt skæve finanslovsforslag, der vil øge utrygheden og undergrave sammenhængskraften, er det mere nødvendigt end nogensinde at sætte en anden dagsorden, som kan sikre velfærd og fremgang for alle i stedet for at give mere til dem, der har meget i forvejen. 


Danmark for velfærd

Under overskriften Danmark for velfærd indbyder en række fagforbund bl.a. HK tillidsrepræsentanter fra offentlige og private arbejdspladser til stormøde i Odense 4. oktober med det formål at samle kræfterne til aktivitet for mere og bedre velfærd. Mere info i din HK-afdeling og på Facebook-siden Danmark for velfærd

Danmark for velfærd 

      

Politik

Bloggere

Log ind som medlem