HK.dk logo

27. september 2017

Fejl hos flytteramt styrelse kan koste os alle dyrt

Etablering af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg er et eksempel på, at udflytning af statslige arbejdspladser går ud over sagsbehandlingen. Det rammer ikke bare bønderne på pengepungen, men måske alle skatteborgere.

En del landmænd er i en økonomisk betrængt situation og derfor afhængige af den landbrugsstøtte, der i mange år har været afgørende for erhvervets overlevelse og udvikling, blandt andet også for omlægning til økologisk drift. Men mange modtager ikke støtten til tiden eller får et forkert beløb. Der er i Landbrugsstyrelsen blevet længere sagsbehandlingstider, flere fejl og mangelfuld kontrol, har Rigsrevisionen for nylig påpeget. Alt sammen efter etableringen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. 

Ligesom ved mange andre flytninger er kun meget få medarbejdere og ingen chefer flyttet med, hvilket har givet et kompetencetab, anfører Rigsrevisionen. Selv nok så dygtige og engagerede nye medarbejdere kan ikke bare tage over på et så specialiseret område som administration af landbrugsstøtte. Der kan gå lang tid, før styrelsen er oppe i omdrejninger, erkendte styrelsens direktør i en pressemeddelelse i sommer.  

Taberne bliver i første omgang en række landmænd, men i næste omgang kan det blive os allesammen. Støtten består nemlig af midler fra EU’s landbrugsfonde i en størrelsesorden af 7 milliarder kroner årligt, hvor styrelsen fungerer som mellemled, der udbetaler støtten og har en kontrolfunktion. 

Manglende kontrol, fejl og efterfølgende underkendelser i EU har gennem årene kostet danske skatteborgerne mere end en milliard kroner. Efter tidligere kritik fra Rigsrevisionen var der ellers blevet rettet op på tingene, men Rigsrevision har for nylig advaret om, at den er ved at være gal igen. Udover oplæring af mange nye medarbejdere har fejl i it-systemerne betydet meget manuel sagsbehandling og trukket på resurserne.  

Rigsrevisionen advarer derfor om, at et efterslæb i sagsbehandlingen kan betyde, at Danmark ikke får hentet alle de penge hjem, vi er berettiget til fra EU, ligesom der advares om, at fejl og manglende kontrol kan betyde underkendelser med krav om tilbagebetaling af penge til EU. 

Også andre advarsler har regeringen valgt at ignorere og læner sig op ad en blind tro på, at denne og andre udflytninger allerhøjst giver nogle midlertidige forlængelser af sagsbehandlingstider. Landbrugsstyrelsen er kun ét ud af flere eksempler på, at udflytning går ud over sagsbehandlingen og kan give ekstra regninger til skatteborgerne.  

Flytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg har betydet, at det har været nødvendigt at hyre dyre specialister fra udlandet for at kunne udføre en del af opgaverne. Efter flytningen af en række klagenævn til Viborg har det været nødvendigt at købe sig til behandling af nogle af sagerne hos Kammeradvokaten. Ud over de økonomiske konsekvenser har flytningerne også haft personlige omkostninger for mennesker, der er kommet i klemme, hvad enten det er landmænd, fiskere, krigsveteraner eller arbejdsskaderamte. 

Inden næste bølge af større flytninger på kryds og tværs af landet sættes i gang, er der behov for en grundig evaluering af første bølge, så konsekvenserne står helt klart for politikere, virksomheder og borgere. Intentionen om at sikre statslige arbejdspladser over hele landet er rigtig, men bør gennemføres på en fornuftigt og velgennemtænkt måde uden uheldige bivirkninger. 

Politik Udflytning

Bloggere

Log ind som medlem