HK.dk logo

27. september 2017

Fejl hos flytteramt styrelse kan koste os alle dyrt

Etablering af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg er et eksempel på, at udflytning af statslige arbejdspladser går ud over sagsbehandlingen. Det rammer ikke bare bønderne på pengepungen, men måske alle skatteborgere.

En del landmænd er i en økonomisk betrængt situation og derfor afhængige af den landbrugsstøtte, der i mange år har været afgørende for erhvervets overlevelse og udvikling, blandt andet også for omlægning til økologisk drift. Men mange modtager ikke støtten til tiden eller får et forkert beløb. Der er i Landbrugsstyrelsen blevet længere sagsbehandlingstider, flere fejl og mangelfuld kontrol, har Rigsrevisionen for nylig påpeget. Alt sammen efter etableringen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. 

Ligesom ved mange andre flytninger er kun meget få medarbejdere og ingen chefer flyttet med, hvilket har givet et kompetencetab, anfører Rigsrevisionen. Selv nok så dygtige og engagerede nye medarbejdere kan ikke bare tage over på et så specialiseret område som administration af landbrugsstøtte. Der kan gå lang tid, før styrelsen er oppe i omdrejninger, erkendte styrelsens direktør i en pressemeddelelse i sommer.  

Taberne bliver i første omgang en række landmænd, men i næste omgang kan det blive os allesammen. Støtten består nemlig af midler fra EU’s landbrugsfonde i en størrelsesorden af 7 milliarder kroner årligt, hvor styrelsen fungerer som mellemled, der udbetaler støtten og har en kontrolfunktion. 

Manglende kontrol, fejl og efterfølgende underkendelser i EU har gennem årene kostet danske skatteborgerne mere end en milliard kroner. Efter tidligere kritik fra Rigsrevisionen var der ellers blevet rettet op på tingene, men Rigsrevision har for nylig advaret om, at den er ved at være gal igen. Udover oplæring af mange nye medarbejdere har fejl i it-systemerne betydet meget manuel sagsbehandling og trukket på resurserne.  

Rigsrevisionen advarer derfor om, at et efterslæb i sagsbehandlingen kan betyde, at Danmark ikke får hentet alle de penge hjem, vi er berettiget til fra EU, ligesom der advares om, at fejl og manglende kontrol kan betyde underkendelser med krav om tilbagebetaling af penge til EU. 

Også andre advarsler har regeringen valgt at ignorere og læner sig op ad en blind tro på, at denne og andre udflytninger allerhøjst giver nogle midlertidige forlængelser af sagsbehandlingstider. Landbrugsstyrelsen er kun ét ud af flere eksempler på, at udflytning går ud over sagsbehandlingen og kan give ekstra regninger til skatteborgerne.  

Flytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg har betydet, at det har været nødvendigt at hyre dyre specialister fra udlandet for at kunne udføre en del af opgaverne. Efter flytningen af en række klagenævn til Viborg har det været nødvendigt at købe sig til behandling af nogle af sagerne hos Kammeradvokaten. Ud over de økonomiske konsekvenser har flytningerne også haft personlige omkostninger for mennesker, der er kommet i klemme, hvad enten det er landmænd, fiskere, krigsveteraner eller arbejdsskaderamte. 

Inden næste bølge af større flytninger på kryds og tværs af landet sættes i gang, er der behov for en grundig evaluering af første bølge, så konsekvenserne står helt klart for politikere, virksomheder og borgere. Intentionen om at sikre statslige arbejdspladser over hele landet er rigtig, men bør gennemføres på en fornuftigt og velgennemtænkt måde uden uheldige bivirkninger. 

Politik Udflytning

2 Kommentarer


Ikke aktiv bruger

28 september 2017 15.30

Kære Bodil

Tak for din kommentar.

Vi har i HK Stat stort fokus på, hvad flytning af statslige arbejdspladser betyder for såvel medarbejdere som borgere og virksomheder. Det kan ikke undgå at få konsekvenser, uanset hvortil og fra flytning sker.

Snart bliver en række arbejdspladser inden for Skatteministeriets område flyttet rundt på kryds og tværs af landet og kan også her risikere at betyde tab af viden og erfaring, hvis medarbejdere ikke kan flytte med.

Vi har sammen med de andre faglige organisationer i CFU efter forhandling med Moderniseringsstyrelsen sikret berørte medarbejdere bedst muligt, så de fx ikke går ned i løn ved flytning. Vi forfølger også alle sager, hvor medlemmers rettigheder ikke overholdes og har for nylig vundet en sag, hvor et medlem fik ret i, at en flytning fra Viborg til Hjørring ikke var ok.

Vi har i debatter med også ministre påpeget, at den igangværende første udflytningsbølge er underfinansieret og i kombination med omprioriteringsbidraget bliver en spare-manøvre, hvis der ikke i finansloven afsættes tilstrækkelige midler.

Vi har også stærkt kritiseret, når politiske partier blandt andet som led i kommunalvalgskampen udpeger bestemte styrelser til at skulle flytte til en bestemt by, fordi det skaber stor utryghed på de pågældende arbejdspladser og kan befordre en medarbejderflugt, der kan gå ud over borgerne i form af længere sagsbehandlingstider og flere fejl.

Vi kan ikke styre, hvad politikere siger eller gør, men arbejder på at gøre dem begribeligt, at konsekvenserne af at flytte statslige arbejdspladser skal undersøges nøje og indgå i overvejelser om eventuelle flere større flytninger af statslige arbejdspladser, så fordele og ulemper nøgternt kan vurderes. Det er op til politikerne af beslutte, hvor statslige arbejdspladser skal placeres, men beslutninger herom bør foregå på et sagligt grundlag.

Vi er i HK Stat overordnet enige i, at der bør være statslige arbejdspladser over hele landet, så vi ikke får et (endnu mere) skævt Danmark; men det mål må nås på en måde, som ikke gør mere skade end gavn.

Nu er Lars Løkke ikke sådan lige at få i tale; men jeg håber da, at han læser mit debatindlæg i dag i Jyllandsposten om netop dette emne!


Ikke aktiv bruger

28 september 2017 13.17

Kære Peter
Du kunne ikke have skrevet det bedre - men kan HK gøre noget for at vi ikke igen om et par måneder sidder i samme situation?

Vores kære formand - Ulla var rigtigt meget på banen (og stort tak for det) da det blev meldt ud, at der skulle flyttes statslige arbejdspladser til udkants Danmark/Jylland.

Kan I som fagforening være lidt på forkant denne gang? Jeg tænker det du skriver burde sendes til Statsministeren. Jeg er næsten helt sikker på, at de allerede nu sidder med nogle navne på nogle styrelser, som skal flyttes ud, så hvis fagforeningen allerede nu kan påvirke sagen, ville det være rigtigt dejligt.

Det er noget der fylder rigtigt meget hos alle om du så er HK’er eller AC’er. Har du et job næste år eller er du med din styrelse blevet udpeget til at flytte?

Bodil Weiss


Historik

Bloggere

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Opdatér kommentar

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk