HK.dk logo

23. oktober 2017

Investering i arbejdsmiljø tjener sig selv hjem

Det koster at investere i et godt arbejdsmiljø, men hvis vi gør det, tjener det sig hjem med tiden og sparer virksomheder og samfund for store økonomiske og menneskelige omkostninger. 

Det går den gale vej med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Selv regeringen har erkendt det og nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en styrket arbejdsmiljøindsats. Fint nok, hvis det bare ikke bliver en syltekrukke og uheldigt, at foreslåede initiativer skal være omkostningsneutrale. Så bliver det svært at styrke indsatsen. Det koster noget i første omgang at investere i et godt arbejdsmiljø, men tjener sig hjem med tiden og sparer både virksomheder og samfund for store økonomiske omkostninger. Hertil kommer hele den menneskelige side af sagen.

Ikke mindst stress er blevet vor tids svøbe, der ramme alt for mange. Stress kan have flere årsager, men er ofte arbejdsrelateret. Et hårdt presset arbejdsliv har været udslagsgivende, når kolleger er gået ned med stress. Det viser en undersøgelse foretaget blandt stress-ramte HK-medlemmer. Undersøgelsen viser også, at vi på arbejdspladserne skal blive bedre til at opdage stress og forebygge i tide, men også til at tage imod stressramte, der vender tilbage til arbejdspladsen. Vi har som kolleger og tillidsvalgte på arbejdspladserne og som fagforening en vigtig opgave foran os.

Et sygt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og føre til, at du helt må forlade arbejdsmarkedet. Det skete for Jane Ørum, som arbejdede hos Østjyllands Politi. Et voldsomt arbejdspres over lang tid med meget overarbejde, frustrerede og til tider aggressive borgere samt dårligt indrettede lokaler førte til langtidssygemelding og til sidst førtidspensionering.

Man kan undre sig: Er politiet ikke lovens lange arm? Åbenbart ikke, når det gælder arbejdsmiljøet hos politiet selv. Det gik meget langsomt med at gøre noget ved problemet. Politiet blev derfor for nylig dømt til at betale Jane erstatning – et lille plaster på såret. Det kunne dokumenteres, at hun havde gjort sin chef opmærksom på problemet og havde kolleger, der kunne bevidne forholdene. Væsentlige forudsætninger for at vinde sagen i byretten, der også fastslog, at manglende resurser ikke er undskyldning for at lade stå til.

Arbejdstilsynet var blev tilkaldt og gav et påbud med meget lang frist og stor langmodighed med at følge op på påbuddet – en kritik vi ofte hører. Arbejdstilsynet har da heller ikke mange resurser at gøre godt med på grund af gentagne sparerunder og store udsving i bevillingerne. Det har ifølge en ny analyse lavet for LO ført til færre påbud, færre tilsynsbesøg, og at kontrollen med ikke-prioriterede arbejdsmiljøproblemer er svækket, hvilket uden tvivl går ud over HK-området. 

Endnu mere vil Arbejdstilsynets indsats blive svækket med de besparelser, som finanslovsforslaget for 2018 indebærer. Bevillingen beskæres med 21 millioner kroner næste år og beskæres yderligere de kommende år. Derfor vil der i 2021 være næsten 200 færre medarbejdere i Arbejdstilsynet end i 2015.

I stedet for færre resurser til Arbejdstilsynet er der brug for flere. Men også for en skærpet lovgivning: Større bødestraf for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne og klarere regler om psykisk arbejdsmiljø. Vi kan hente inspiration øst fra. I Sverige kan en arbejdsgiver straffes med bøder op til 10 millioner kroner. I Danmark kun op til 300.000 kroner. 

I Sverige er indført en ny bekendtgørelse, der pålægger ledere på alle niveauer et større ansvar for det psykiske arbejdsmiljø, som svenskerne med et meget bedre begreb kalder organisatorisk og socialt arbejdsmiljø. Med det ordvalg markeres, at der ikke er tale om den enkeltes ansvar for at være robust nok. Men at chefer og ledere har ansvaret for at håndtere og forebygge belastninger i arbejdet, og at vi i fællesskab på arbejdspladserne som kolleger, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt ledere skal bidrage til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle.    

Medlemmer og tillidsvalgte efterlyser arbejdsmiljø som en af HK’s vigtigste opgaver. Vi gør allerede meget, men kan gøre endnu mere. Arbejdsmiljø er desværre stadig et indsatsfelt, som fortsat kræver mange ord og ikke mindst handlinger.

(Indlægget er en bearbejdet version af Peter Rabens tale på HK Danmarks kongres 23. oktober 2017.)

Arbejdsmiljø

Bloggere

Log ind som medlem