English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

08. november 2017

Verdens fagforeninger står sammen om en stærk offentlig sektor

Psi kongres

Offentligt ansatte verden over står med mange af de samme udfordringer. Det stod klart, da repræsentanter for deres fagforeninger samledes til kongres i Schweiz sidst i oktober 2017.

Repræsentanter for fagforeninger for offentligt ansatte i mere end 150 lande var samlet til kongres i Public Services International (PSI) i Geneve i høj sol og lunt efterårsvejr. Helt så lyst og lunt ser det ikke ud i virkelig mange lande for offentligt ansatte, der er under konstant pres, og for faglige tillidsfolk, der i en række lande forfølges, fængsles og i værste fald slås ihjel.

Blot nogle få ud af mange eksempler: I Tyrkiet er mere end 100.000 offentligt ansatte fyret og nogle af dem frataget deres pas eller sat i fængsel. I Japan kæmper brandmænd og ambulanceførere for at få lov til at organisere sig og forhandle løn- og arbejdsforhold. I USA luger Trump-regeringen ud i centraladministrationen og er begyndt at ansætte embedsmænd efter politisk holdning frem for faglige kompetencer. I Sydafrika, hvor den farvede befolkning efter afskaffelsen af apartheid havde set frem til et mere retfærdigt samfund med god offentlig service, har regeringen hyret private konsulentfirmaer til at omlægge og nedskære den offentlige sektor.

Der er dog også lyspunkter – om end nogle gange på en tragisk baggrund. Ved ebola-epedemien i Liberia trådte mere end 4.000 sundhedsarbejdere fra flere lande til, hvilket har medført, at der nu med regeringen er indledt forhandlinger om at tillade fagforeninger for offentligt ansatte. I Egypten er en række fagforeningsaktivister blevet løsladt fra fængsel efter protester og reaktioner - også fra udlandet.  

Jamaica har skiftende regeringer i over 20 år kørt voldsomme nedskæringer og udråbt fagforeningerne til at være en del af problemet frem for en del af løsningen og fik store dele af befolkningen vendt imod fagbevægelsen. Derfor indledte fagbevægelsen dialog og samarbejde med lokale grupper af borgere og miljøfolk og fik opbygget alliancer, der modsatte sig sociale nedskæringer med demonstrationer og protester. I samarbejde med en miljøgruppe fik fagbevægelsen også stoppet privatisering af vandforsyningen med henvisning til dårlige erfaringer i andre lande - formidlet af PSI - ligesom en alliance med forsikringsselskaber fik bremset nedskæringer i brandvæsenet. 

Netop information og støtte fra fagforeninger i andre lande formidlet via PSI har været vigtige elementer i at opnå resultater. Så begrebet international solidaritet har absolut ikke mistet sin værdi! Det viste mange indlæg på PSI-kongressen, der også rummede en række interessante paneldebatter. Af disse fremgik tydeligt, at vi ser den samme tendens og de samme udfordringer i alle lande lige fra Danmark til Den Dominikanske republik. Det er en benhård gennemførelse af en neoliberal politik, der består af nedskæringer, centralisering, udlicitering og privatisering med alvorlige følger for både de offentligt ansatte og borgerne.  

Sikring af offentlig service på et højt niveau var et gennemgående tema for paneldebatter og indlæg og viste med stor tydelighed, at der er mange engagerede fagforeningsfolk, som ikke blot kæmper for egne løn- og arbejdsforhold, men også ønsker et velfungerende samfund med en stærk offentlig sektor til gavn for den brede befolkning. Kongressens slogan var da også People over Profit

Der er fortsat brug for internationalt samarbejde og solidaritet. For vi står med mange af de samme udfordringer, der i kraft af globalisering og digitalisering bliver endnu vigtigere at løse i fællesskab på tværs af fagforeninger, landegrænser og kontinenter. 

psi kongres

Fra HK Stat deltog (fra venstre) Ulla Moth-Lund Christensen, formand for HK Stat Hovestaden, Bent Klim Johansen, formand for HK Stat Østjylland, Rita Bundgaard, formand, og Peter Raben, næstformand (foto).

Arbejdsmarked Politik Velfærd

Bloggere

Log ind som medlem