HK.dk logo

07. december 2017

OK18: Også mere til dem uden håndspålæggelse, tak

Kun fordomme og snæversyn kan forklare, at mange danskere ikke under kontorfolk mere i løn. Uanset fag, branche og arbejdsfunktion er vi alle med til at sikre, at det store samfundsmaskineri fungerer. Alle bør have del lønudviklingen, skriver Peter Raben.

Vi har råd til at give de offentligt ansatte en mærkbar lønforhøjelse. Det mener hver 2. dansker ifølge en meningsmåling, A4 har fået lavet.  Op til overenskomstforhandlingerne lyder det jo som sød musik for medarbejdere i stat, regioner og kommuner. Men for en hel del offentligt ansatte er der klare mislyde, når man dykker længere ned i, hvad borgerne ifølge målingen mener:

  • 2 ud af 3 mener, at sygeplejersker fortjener en højere løn
  • næsten lige så mange vil gerne give sosu-assistenter mere
  • lidt over halvdelen vil også hæve politibetjentenes løn
  • MEN 2 ud af 3 mener, at 'kontoransatte' ikke skal have nogen lønforhøjelse

Den ubestemmelige størrelse 'kontoransatte' er A4's begreb i undersøgelsen. Og færre end hver 5. mener, at kontoransatte skal stige i løn. Hver 20. vil ligefrem sætte kontoransattes løn ned. En kun ringe trøst kan være, at hver 4. mener, at akademikere skal sættes ned i løn, og lidt mere end hver 2., at de ikke skal have nogen lønstigning.

 

Det er rigtig træls, at A4 uforvarende hælder vand på den mølle, der splitter offentligt ansatte op i varme og kolde hænder. En retorik og opdeling, som innovationsminister Sophie Løhde i en debat på sommerens folkemøde på Bornholm heldigvis klart sagde fra over for. Sprogbrugen er vigtig, og massebetegnelsen 'kontoransatte' nærer sikkert de myter, som lever i en del af befolkningen – og som undersøgelsen desværre også afspejler.  

Medarbejdere på social- og sundhedsområdet er ligesom lærere, pædagoger og politibetjente de grupper af offentligt ansatte, som borgerne oftest møder og har direkte kontakt med. Men også de mere usynlige medarbejdere, der ikke har håndspålæggelse af borgerne, men har fingrene på tasterne i den offentlige forvaltning er en vigtig og uundværlig del af del af den offentlige sektor og med til at sikre vores velfærdssamfund, selv om velfærden efterhånden halter på flere områder. Men det er jo politisk bestemt og ikke medarbejdernes skyld.

De 'kontoransatte', som A4 bruger som fællesbetegnelse, kan ikke bare automatiseres væk. Det viser hele skandalen med Sundhedsplatformen krystalklart. Det var en rigtig dårlig idé at fyre lægesekretærerne og lade lægerne lege sekretærer. Det har Region Hovedstaden erkendt og er nu i gang med at genansætte lægesekretærerne, ligesom Region Midtjylland for et par år siden fik samme lærestreg.

De omfattende fyringer og nedlæggelser af jobs i Skat har givet alvorligt bagslag og ført til, at Skat nu langt om længe er i gang med at ansætte flere tusinde nye medarbejdere. Men skaden er sket, og milliarder af indtægter til det offentlige til drift af velfærd er gået tabt. Derfor er medarbejderne på de offentlige kontorer lige så vigtige for borgere og samfund som de medarbejdere, der færdes ude i marken.

I øvrigt står både HK'ere og andre i forvaltningerne for meget af kontakten med borgere og virksomheder, hvad enten det er som sagsbehandlere, i borgerservice eller som tilsynsførende i myndigheder som Fødevarestyrelsen eller Arbejdstilsynet.

Hvis alle de kontoransatte i det offentlige blev hjemme fra arbejde bare en enkelt dag, ville det være mærkbart for rigtig mange. Tænk fx på dem, der skulle i borgerservice, på biblioteket, ringe til Skat eller 114 eller havde spørgsmål eller søgte vejledning hos en myndighed, studieadministration eller trafikselskab.

Et moderne samfund vil ikke fungere uden de kontoransatte. Det faktum gælder såvel i den offentlige som den private. Hvis meningsmålingen i A4 havde gået på lønforhøjelser i det private, mon så lige så mange ville have ment, at administrative medarbejdere ikke skulle have del i lønforhøjelser? Ja, nogle ville nok have den mening. Og den indstilling kan kun forklares med fordomme og snæversyn.

Uanset fag, branche og arbejdsfunktion er vi alle med til at sikre, at det store samfundsmaskineri fungerer. Derfor bør alle have del lønudviklingen – og gerne på en sådan måde, at de lavtlønnede får lidt ekstra i lønningsposen, så de alt for store lønforskelle kan mindskes. Men ikke noget med, at nogen skal have, og andre ikke skal have. Vi er på hver sin måde lige vigtige og uundværlige.

OK18 Stat

Bloggere

Log ind som medlem