English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

11. december 2017

Hovedløst løftebrud igen at spare på erhvervsuddannelser

De giver med den ene hånd og tager med den anden. Regeringen gør det igen med erhvervsuddannelserne trods løfter om det modsatte. Det går ud over de unge. Ikke mindst i yderområderne.

Regeringen tager mere, end den giver. Alligevel blev det med vanlig sans for spin fremlagt som en forbedring, at man på den finanslov, som blev landet 8. december 2017, nu vil spare 100 millioner kroner på erhvervsskolerne.

Som aftalt i trepartsforhandlingerne i efteråret afløser en såkaldt ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje pulje på 170 millioner kroner en anden kvalitetspulje på 150 millioner. Det lyder umiddelbart meget godt, men er reelt ikke meget værd, for den nye pulje udhules af, at besparelserne fortsætter.

Den forkætrede grønthøster – omprioriteringsbidraget – fortsætter med at høvle 2 procent af budgetterne, og alt i alt betyder det en besparelse på 100 millioner kroner på erhvervsskolerne. Konsekvensen vil være fyring af lærere – og måske også HK’ere – og dårligere undervisning. Det er det stik modsatte af at styrke erhvervsuddannelserne og gøre dem attraktive, som der står i finanslovsaftalen. Derfor har finansloven høstet skarp kritik og bekymring fra blandt andre LO og underdirektøren i Dansk Erhverv.

Der er ellers politisk og blandt arbejdsmarkedets parter enighed om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, da vi snart kommer til at mangle faglært arbejdskraft nu, hvor mange polske håndværkere rejser hjem.

Samtidig rammer de mange besparelser på erhvervsuddannelser ofte særligt hårdt i yderområderne.

- Det er meget dramatisk, hvad der sker lige nu på erhvervsskolerne rundt om i Danmark. Vi står på en brændende platform, og derfor er det bydende nødvendigt, at besparelserne på finansloven pilles af bordet, lød det fra administrerende direktør Michael Bang da han i september 2017 i ugebrevet A4 skulle beskrive virkeligheden set fra sin erhvervsskole i Nykøbing Falster.

Regeringen og DF skriver i deres finanslovsaftale, at de ”ser med bekymring på, at EUD-reformens intentioner om, at mindst 25 procent af unge i 2020 skal vælge en erhvervsskole, ikke ser ud til at blive realiseret”.  

Det er for ringe, at regeringen fralægger sig ansvaret og overlader til institutionernes ledelser at få økonomien til at hænge sammen gennem effektiviseringer. Ligesom på sygehusene er der på uddannelsesinstitutionerne grænser for, hvor meget der kan spares, uden at det går ud over kvaliteten.

EUD-reformen har lagt op til at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og der er grænser for, hvor meget undervisningen kan effektiviseres. Som direktør ved TEC i København Lone Hansen udtalte til Information i oktober 2017, kan man ikke lave stordrift, for en elektriker og en maler skal have forskellige fag. På administrationen af skolerne er der allerede gennem centralisering og digitalisering effektiviseret stærkt og fyret medarbejdere.   

Ifølge et svar fra Undervisningsministeren er der fra maj 2016 til maj 2017 blevet 1.100 færre fuldtidslærere på erhvervsskoler, VUC og gymnasier. Og ifølge en undersøgelse fra Uddannelsesforbundet er der i dag 800 færre lærere på erhvervs- og AMU-uddannelserne i forhold til 2015.

De camouflerede besparelser er den gale vej at gå, hvis vi vil styrke uddannelse, der er vores bedste kort til at sikre vækst og velfærd i fremtiden. Derfor ingen ros til regeringen og Dansk Folkeparti for en finanslovsaftale, der på dette felt fører i den forkerte retning.

 

Fakta om økonomien på erhvervsskolerne

Omprioriteringsbidrag 2018:  - 120 mio.kr.

Fjernet kvalitetspulje (2016-17):  - 150 mio.kr.

Ny kvalitetspulje i 2018:  +170 mio.kr.

Resultat =     besparelse på 100 mio.kr. i 2018

Kilde: deg.dk   

Læs også: pressemeddelelse (Link virker ikke pr. 14. juni 2018) og faktaark fra Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

 

Politik

Bloggere

Log ind som medlem