En ny app har gjort det hurtigere at få akutpatienter bragt til det rette hospital. Den nye app er udviklet af medarbejdere ved Præhospitalt Center i Region Sjælland på initiativ af centrets ambulancereddere. Ønsket var at opnå en mere effektiv arbejdsgang og dermed spare kostbar tid for både patienter og reddere.

Førhen skulle ambulanceredderne i et 17 sider langt dokument og med telefonisk hjælp fra vagtcentralen finde ud af, hvilket hospital en patient skulle transporteres til. Med den nye, altid opdaterede app kan det nu gøres hurtigt og nemt, ligesom der spares telefonopkald. Samtidigt oplever redderne mindre pres, større selvstændighed og øget arbejdsglæde.

App’en har således også givet et bedre arbejdsmiljø. Derfor var Præhospitalt Center, der bl.a. står for patienttransport og vagtcentral indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Forandringer og Ny teknologi - og vandt!

Da medarbejdere fra centret skulle have overrakt prisen ved et arrangement 11. april blev de af dagens konferencier Line Baun Danielsen spurgt, om de ville sælge denne app til de øvrige regioner. Svaret var, at de gerne ville dele den med de andre. For den var ikke udviklet for at tjene penge.

Den slags innovativ tankegang i det offentlige kan dog snart få en ende. Regeringen har nemlig aftalt med Socialdemokratiet, Radikale og DF, at der nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der ”skal komme med forslag til konkrete aktiviteter, som det offentlige ikke skal kunne udføre fremadrettet”. Aftalen er et element i regeringens udspil ”Fair og lige konkurrence” og i ordlyd næsten identisk med et regeringsudspil fra sidste år rettet imod det offentliges såkaldte ”opgavetyveri”.

Hvor bredt unfair konkurrence eller opgavetyveri skal ses er uklart, men tidligere har der fra erhvervskredse været kritik af, når offentlige institutioner udviklede og distribuerede softwareløsninger til brug i det offentlige. Den type opgaver skulle efter kritikernes opfattelse foregå i private virksomheder. Når den nedsatte arbejdsgruppe består af repræsentanter for KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Økonomi- og indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet, vil det nok i høj grad blive erhvervslivets interesser, der snævert ses på – og hverken de bredere samfundsmæssige hensyn eller medarbejdernes muligheder.

Når opgaver flyttes fra det offentlige til det private, kan det umiddelbart se ud, som om der spares penge. Men de private ejere skal jo have et afkast, ligesom gennemførelsen af udbud og efterfølgende kontrol koster penge, hvilket reducerer den økonomiske gevinst. I en del tilfælde betyder udlicitering af opgaver tillige afskedigelse af medarbejdere, forringet arbejdsmiljø med deraf følgende øget sygefravær, nedslidning og i værste fald udstødelse af arbejdsmarkedet, hvilket både har menneskelige og økonomiske omkostninger.

I andre tilfælde vil det gå ud over de innovative kræfter i den offentlige sektor. Den dynamik, som erfaringer, viden og engagement i jobbet giver, vil blive stækket, hvis nye ideer til forbedring og effektivisering skal tages ud af hænderne på de medarbejdere, der har fostret dem til gavn for den fælles velfærd, og overdrages til private firmaer for at tjene deres kommercielle interesser. Så kan vi frygte, at der vil blive færre innovative initiativer som den nye ambulance-app.

Video om Arbejdsmiljøprisen til Præhospitalt Center i Region Sjælland