Skal du i fritiden besvare telefonopkald, sms’er eller mails fra chef eller kolleger? Debatten herom blussede kortvarigt op for et år siden foranlediget af, at daværende forskningsminister Søren Pind udstedte et påbud om, at medarbejdere i hans ministerium ikke skulle kontakte hinanden arbejdsmæssigt om søndagen. De skulle komme hviledagen i hu.

Ministeren havde hentet inspiration i en ny fransk lov, der har sat begrænsninger på, hvornår en arbejdsgiver må kontakte en medarbejder uden for arbejdstid. Loven giver medarbejdere ret til at ignorere mails uden for de almindelige arbejdstider og forpligter virksomheder med over 50 ansatte til at udforme en politik, der begrænser medarbejdernes brug af arbejdsrelateret teknologi uden for arbejdspladsen. 

Ikke blot i Frankrig, men også i flere andre lande er der fokus på, hvordan ansatte kan sikres ret til ikke at være til rådighed i fritiden. ”The right to disconnect” blev fremført som et centralt ønske fra fagforeninger fra især de sydeuropæiske lande på en konference, jeg for nylig deltog på i Berlin, arrangeret af den europæiske faglige sammenslutning for offentligt ansatte, EPSU, og det tyske fagforbund Verdi.

Efter fransk forbillede ser disse fagforeninger gerne, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv sikres gennem stramme regler fastsat enten via lovgivning eller kollektive overenskomster. Debatten på konferencen viste, at de nordiske fagforeninger har et mere nuanceret syn på problemstillingen.

Vi ser en række fordele i fleksibilitet. Ikke blot at du frem for en 8-16 arbejdsdag kan møde og gå tidligere eller senere fra arbejdspladsen, hvor jobbet giver mulighed for det. Men også at man kan arbejde hjemmefra enten fast 1-2 dage om ugen eller lejlighedsvist, ligesom nogle foretrækker at gå tidligt fra arbejde og gøre opgaverne færdig ved computeren derhjemme om aftenen eller måske i weekenden. Det kan for nogle få balancen mellem arbejde og familie til at gå bedre op og derfor være en oplagt fordel, men rummer også udfordringer.

Risikoen er, at grænsen mellem arbejde og fritid bliver flydende, og du reelt kommer til at arbejde mere end den fastsatte arbejdstid. Det kan blive uklart, hvornår du er på arbejde, og hvornår du har fri. Derfor fristes du nemt til døgnet og måske ugen rundt at svare på telefonopkald, sms’er og mails, men måske også til selv især at sende mails til chef eller kolleger. Måske forventer du ikke at få et hurtigt svar, men kommer alligevel til at lægge et pres på andre, der holder fri på det tidspunkt, men føler, at de bør svare. 

Derfor bør medarbejdere, som foretrækker at udføre noget af arbejdet uden for normal arbejdstid såvel på arbejdspladsen som derhjemme, ikke kontakte chef eller kolleger, som heller ikke skal føle sig forpligtet til at være koblet på og svare. Det bør være en klar spilleregel, der aftales og forankres på de enkelte arbejdspladser under hensyntagen til de lokale forhold og de forpligtelser, som nogle medarbejdere kan have i kraft af deres jobfunktion, hvilket de vel så også aflønnes efter.

Strikse regler udsprunget af et eventuelt EU-direktiv vil på vore breddegrader ikke være vejen frem. I stedet for kunne rammeaftaler indgået overenskomstmæssigt være med til at sikre, at der på de enkelte arbejdspladser mellem ledelse og tillidsrepræsentanter aftales politikker og retningslinjer, der tilgodeser ønsker om fleksibilitet, men også respekterer retten til at holde fri uden for arbejdstiden.

Under alle omstændigheder bør chefer kun helt undtagelsesvist og med dokumentation for nødvendigheden heraf kontakte medarbejdere, der har fri. Vi skal også blive bedre til ikke at tjekke telefon, iPad og pc i fritiden – og ikke mindst når vi har ferie. En ny undersøgelse gennemført af fagforbundet IDA viser, at to ud af tre lønmodtagere er online for at tjekke mails, sms’er og telefonopkald fra arbejdspladsen under ferien. 

Tidligere undersøgelser har også vist, at alt for mange medarbejdere ikke kobler helt af fra arbejdet selv under ferie, der ellers bør være det pusterum, hvor den daglige arbejdsdont ikke bør følge med og kaste skygger over ellers solfyldte feriedage.