De samme scener udspiller sig hvert år ved studiestart. Unge lige begyndt på en uddannelse leder desperat efter at sted at bo og må i kortere eller længere tid tage til takke med en sofa hos venner eller familie, en campingvogn, et telt eller anden slags midlertidig indkvartering. Det er ikke en god start på et kortere eller længerevarende studie.

Der er ellers kommet flere kollegier og studieboliger til rundt om i landet. Pensionskasser og -selskaber har bidraget til det. Således har Sampension været blandt de første til at gå ind på det felt og har købt 550 ungdomsboliger i København, Ballerup og Roskilde og indgår i et projekt om ungdomsboliger i Aarhus.

Men pensionskasserne kommer i en klemme. På den ene side skal de sikre medlemmerne et ordentligt afkast, så pensionen til sin tid bliver størst mulig, og er derfor nødt til at opkræve markedslejen. På den anden side må huslejen i ungdoms- og studieboliger ikke blive så høj, at de unge ikke kan betale. Og i nogle ungdomsboliger i København er huslejen i dag højere pr. kvadratmeter end i en ejerlejlighed. Derfor består løsningen for mange i en ejerlejlighed og ofte i form af forældrekøb, som især i København og Aarhus har været med til at presse priserne på ejerboliger op. I Københavnsområdet er hver 8. ejerbolig et forældrekøb.

Samtidig er huslejen i meget af det nye udlejningsbyggeri tårnhøj. Det ser vi i de nye bydele i Københavns Sydhavn og Nordhavn samt Aarhus Ø, men også i flere provinsbyer er lejen i nye udlejningsboliger efterhånden kommet godt op. Det betyder ikke blot, at unge under uddannelse har svært ved at finde en bolig, de kan betale. Det gælder også for stadigt flere lønmodtagere – også en hel del HK’ere.

Allersværest ser det ud for arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre på lave offentlige ydelser. Især Københavns Kommune har gennem årene eksporteret mange af disse mennesker til Lolland, Falster, Syd- eller Vestsjælland, der i forvejen har ret stor arbejdsløshed og mange borgere på sociale ydelser. Men efterhånden er flere andre store kommuner begyndt på en lignende trafik.

Inden for de seneste 3 år er over 4.500 borgere på overførselsindkomster flyttet fra København, Aarhus, Odense og Aalborg ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Antallet af udflyttede borgere fra de 4 kommuner er steget år for år. Samtidigt har 22 af landets yderkommuner fået næsten 3.000 nye borgere på offentlig forsørgelse. Tal fra Københavns Kommune viser, at knap halvdelen af de udflyttede borgere på offentlig forsørgelse er rykket direkte til en yderkommune.

Det er en skændsel, at store, velstillede kommuner på den måde forsøger at slippe af med borgere, der ikke skæpper i kassen, for at skifte dem ud med velstillede, ressourcestærke borgere. Så får vi et mere opdelt og spaltet Danmark, der i alt fald ikke er i balance, som politikerne ellers lægger så stor vægt på. De store byer skal ikke ende som velhaver-ghettoer, hvor der ikke er plads til folk med lavere indkomster. Vi skal have byer, hvor der er plads til alle, der vil bo der.

Pensionskasserne kan med boligbyggeri give et bidrag hertil, men kan langt fra sikre tilstrækkeligt med boliger til en rimelig pris. Der skal også politiske initiativer til. Radikale Venstre har foreslået at ændre reglerne om forældrekøb, så to af de skattemæssige fordele ved forældrekøb afskaffes, og at overskuddet derfra skal gå til en fond til finansiering af flere ungdomsboliger i de store studiebyer.

Et sådant initiativ til at rette op på det skævvredne boligmarked vil være et skridt i den rigtige retning og bør kunne finde et politisk flertal; men der skal flere politiske initiativer til. For vi kan ikke i fagbevægelsen ved kollektive overenskomster og aftaler skaffe medlemmerne boliger, der er til at betale. Men op til det kommende folketingsvalg kan vi over for politikerne pege på, at der er behov for en reform af hele boligmarkedet som led i at rette op på det skæve Danmark. 

Sampensions ejendomme

Udover ungdomsboliger ejer Sampension en række beboelsesejendomme rundt i hele landet, i alt 29 ejendomme, som pensionsselskabets kunder, herunder medlemmer af HK Stat og HK Kommunal, har fortrinsret til at leje sig ind i.