Et enigt regionsråd i Midtjylland har for at få enderne i et stramt budget for 2019 til at mødes vedtaget en spareplan på i alt 55,1 millioner kroner med store konsekvenser for den kollektive trafik. 36 busruter beskæres, omlægges eller lukkes helt fra 1. april 2019. 7 udvalgte busruter med mange passagerer til og fra uddannelsesinstitutioner blev delvist reddet fra lukning og bibeholder 1 morgen- og 2 eftermiddagsafgange.

Redningsmanøvren blev finansieret med penge sparet på den endnu ikke fuldt ud ibrugtagne letbane. Regionspolitikerne håber på, at andre busruter kan reddes med midler fra de berørte kommuner, men det håb er der nok ikke meget hold i. For mange kommuner er også hårdt økonomisk trængte og må som eksempelvis Norddjurs skære voldsomt ned med både fyring af medarbejdere og institutionslukninger som konsekvens. Bolden er spillet over til kommunerne, som nu står med afgørelsen af, om en række busser skal fortsætte – heraf også flere med mange uddannelsessøgende blandt passagerne.

Brugerne af busserne føler sig meget naturligt skuffede over ikke at være blevet inddraget, selvom en brugergruppe med over 3.200 medlemmer har lavet forslag og ideer til fremtidens drift af de regionale busser. Mange lokale foreninger og borgere har protesteret og undret sig over, at der ikke er blevet holdt et eneste borgermøde.

Også i Region Sjælland svinges sparekniven over busserne. Besparelser på 16 millioner kroner vil berøre 13 busruter og måske endnu flere. Ligesom i Region Midtjylland lægger de sjællandske regionspolitikere op til, at de ellers økonomisk hårdt pressede kommuner skal medfinansiere en større del af busdriften. Også i hovedstadsområdet skal busdriften beskæres næste år. Officielt begrundet med åbningen af den nye Metrocity-ring, men der beskæres og lukkes buslinjer også mange kilometer fra den nærmeste metrostation.

Taberne bliver – udover miljøet og trafikfremkommeligheden på grund af af endnu mere privatbilkørsel – alle de mennesker, der ikke har mulighed for at køre i egen bil – især ældre og unge. De unge rammes i forvejen af de voldsomme besparelser på uddannelsesområdet, der ganske vist mildnes lidt af den ved finanslovsforhandlingerne indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at fjerne omprioriteringsbidraget fra erhvervsuddannelser. Men nogle erhvervsskoler vil fortsat være økonomisk trængte ligesom VUC, gymnasier og professionshøjskoler, der kan blive tvunget til at lukke afdelinger i de tyndere befolkede områder, så der bliver længere til en uddannelsesinstitution. Erfaringerne viser, at den fysiske afstand både praktisk og mentalt betyder noget for motivationen til at tage en uddannelse.

Skævhederne kan ikke rettes op af nok så mange udflytninger af statslige arbejdspladser. For hvem har lyst til at flytte til en mindre by, hvor alt liv er ved at forsvinde i effektiviseringens og besparelsernes tegn. En avis fortalte for nylig om et yngre par, der med deres børn var flyttet fra Århus til et landligt hus på Djursland, men nu oplever at kommunen lukker den lokale skole, at den nært liggende letbane mellem Grenaa og Aarhus stadig ikke er åbnet – og nu skæres der så også i busbetjeningen!

Politikernes snak om at rette op på det skæve Danmark er ren hykleri, så længe de fortsætter udsultningen af den offentlige velfærd især i de mindre byer for at centralisere det meste i de største byer. Det skaber en dødsspiral, hvor det bliver stadig sværere at lokke nogen til at bo i en by, hvor der er langt til nærmeste politistation og ungdomsuddannelse, hvor skolen og biblioteket for længst er lukket, hvor den sidste butik har drejet nøglen om, og hvor snart den sidste bus er kørt.