Mobning og sexchikane er en del af hverdagen i ministerier og styrelser i London og statslige myndigheder rundt om i Storbritannien. Mere end hver 10. medarbejder i Whitehall har klaget over personligt at være blevet udsat for seksuelle krænkelser eller mobning inden for det seneste år. Lige så mange har oplevet diskriminerende adfærd.   

Ikke blot står det galt til med det psykiske arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser. Også løn og personalegoder er de britiske statsansatte stærkt utilfredse med. En trivselsundersøgelse gennemført i efteråret viser, at i mange ministerier er medarbejdertilfredsheden under 30 procent, og i nogle administrative enheder under Justitsministeriet er kun lidt mere end hver 10. tilfreds.

I nogle ministerier føler de ansatte sig også snydt af ledelsen, der ikke har holdt løfter om lønforbedringer, men i det skjulte forsøgte at snige sig uden om tillæg til medarbejdere, der havde ydet en stor indsats. Det er også faldet mange for brystet, at de har en lavere løn end medarbejdere på andre arbejdspladser med lignende funktioner, ligesom medarbejdere i centraladministrationen ikke har fået lønstigninger på lige fod med ansatte i andre dele af den offentlige sektor.  

Amerikanske Statsansatte er gidsler i politisk kamp

Ikke kun i Storbritannien er frustrationerne – med eller uden Brexit-aftale – store blandt de statsansatte. Det samme er tilfældet på den anden side af det store hav.

I USA blev 800.000 offentligt ansatte gidsler i en politisk kamp mellem præsident Trump og det Demokratiske Parti om finansieringen af ét af Trumps centrale valgløfter – en mur ved grænsen til Mexico. Medarbejdere i en række ministerier, styrelser, myndigheder, kulturinstitutioner og nationalparker blev i over en måned sendt på tvungen orlov eller arbejdede uden løn.

Selvom vigtige samfundsfunktioner i forsvar, politi og sundhedsvæsenet var undtaget fra nedlukning, blev mere end 13.000 medarbejdere i FBI frataget løn og var på orlov eller måtte arbejde ulønnet, blandt andre laboratorieteknikere, analytikere og specialagenter med konsekvenser for indsatsen mod kriminalitet. Næsten halvdelen af de tilsynsførende i Fødevarestyrelsen blev berørt med følger for fødevarekontrollen. I Kystvagten var 6.000 medarbejdere sendt på ulønnet orlov, mens 2.000 nøglemedarbejdere arbejdede ulønnet!

Den manglende løn gav de berørte store udfordringer. De måtte prøve at få henstand med betaling af regninger, låne penge af venner og familie, sætte ejendele til salg  lige fra biler til legetøj. Det kneb også med penge til de daglige fornødenheder, så en del måtte stille sig op i køen ved de gratis suppekøkkener. De statsansatte, som ikke havde fået løn siden 22. december, var ikke blot vrede over denne julegave fra præsidenten, men frustrerede over uvisheden om varigheden af nedlukningen. Efter stærke protester fra de statsansatte har Trump midlertidigt ophævet nedlukningen, men truer med at genoptage den 15. februar. 

Det er ikke første gang, at dele af det amerikanske statsapparat lukkes ned. Siden 1976 er det sket 18 gange – senest i 2013 med 830.000 statsansatte på orlov uden løn i 2 uger og derpå følgende efterbetaling. Den aktuelle nedlukning varede så længe, at det for alvor blev et økonomisk problem for de lønløse, men også betød et øget arbejdspres for dem, der fortsat var på arbejde med eller uden løn. I forvejen er mange statsansatte især i centraladministrationen utilfredse med Trump-regeringen, der gennemfører nedskæringer og omlægninger og udskifter ellers velkvalificerede medarbejdere med folk, der støtter Trump og ofte ikke har de fornødne faglige kvalifikationer.

Præsidenter i Sydamerika bringer statsansatte i klemme

Også længere sydpå kan de statsansatte have grund til bekymring. Brasiliens nye højreorienterede præsident Bolsonaro vil markant ændre landet med privatiseringer og offentlige nedskæringer på dagsordenen. Fagbevægelsen, der i forvejen har måttet kæmpe hårdt for at sikre forhandlingsretten for offentligt ansatte, vil blive stærkt udfordret. I et Venezuela på randen af borgerkrig påberåber to forskellige mænd sig nu at være præsident med hver sin del af befolkningen og hæren bag sig. Det bringer de statsansatte i en klemme – for hvilken af præsidenterne skal de nu være loyal over for?  

Franske statsansatte kan forvente fyreseddel

Også i Frankrig kan ikke mindst politifolk føle sig i en loyalitetsklemme, når de sættes ind mod de til tider temmelig voldsomt protesterende gule veste, men samtidig selv er utilfredse med løn- og arbejdsforhold ligesom mange andre offentligt ansatte, der må betale prisen for præsident Macrons reformer. Tusindvis af statsansatte kan se frem til en fyreseddel, når Macron vil effektivisere og beskære det franske statsapparat. 

Barske forhold for Offentligt ansatte i Tyrkiet

Længere østpå i Tyrkiet er det ikke kun fyringer, men også fængsling, offentligt ansatte udsættes for. Med det mislykkede militærkup i 2016 som påskud har den autoritære præsident Erdogan gennemført en omfattende udrensning, der har ramt lærere, dommere og embedsmænd i centraladministrationen. Over 125.000 er i løbet af 1½ års undtagelsestilstand blevet suspenderet fra deres job, mens nogle er blevet forflyttet til andre dele af landet, og andre er blandt de 160.000 borgere, der er blevet fængslet under ofte brutale forhold og risiko for mishandling. Suspenderede offentligt ansatte har ikke blot mistet deres løn, men også blandt andet sundhedsforsikring, sociale ydelser eller deres bolig, hvis den er ejet af selskab med offentlig støtte.   

Erdogan-regimet har også på andre måder gjort livet sværere for de offentligt ansatte. Der er gennemført en  omfattende bølge af udlicitering og privatisering med ofte direkte økonomisk gevinst for nogle af præsidentens partifæller. Regimet har fastholdt og skærpet et strejkeforbud for offentligt ansatte og i øvrigt forbudt 7 strejker i den private sektor. 

Også ledere af fagforeninger for offentligt ansatte er blevet retsforfulgt og fængslet. Et bestyrelsesmedlem i fagforbundet KESK er blevet arresteret på grundlag af sine udtalelser i en paneldebat i 2014, Over 60 medlemmer af eller ansatte i KESK er eller har været anholdt. Kampagner på sociale medier og protester fra den europæiske fagbevægelse har i nogle tilfælde hjulpet de arresterede fagforeningsfolk ud af fængslerne, ligesom formanden for den europæiske faglige sammenslutning for offentligt ansatte EPSU sammen med formanden for det svenske fagforbund ST for nylig har været tilstede ved en igangværende retssag mod fagforeningsledere for at markere støtten til de forfulgte.

Læs også: EPSU participates in public hearing trials of trade unionists Turkey – Dismiss the charges

Uanset hvor i verden må dårlige forhold for eller direkte overgreb på statsansatte ikke gå upåagtet hen. De udfører samfundsvigtige funktioner og skal ikke være gidsler i magthavernes politiske spil.