Regeringen er vendt på en tallerken. Den har nu besluttet, at der skal indføres whistleblowerordninger i staten. Det er glædeligt, at regeringen har taget et nyt standpunkt – foranlediget af Tibetsagen. Der kunne være flere andre grunde til at have whistleblowerordninger i det offentlige, hvorfor HK Stat da også gennem flere år har talt for indførelse af whistleblower-ordninger i staten. 

Vi må desværre erkende, at der til tider forekommer svigt i den statslige forvaltning i form af lovbrud, dårlig forvaltningsskik eller anden problematisk adfærd, som medarbejdere kender til, men kan have svært ved få bragt for dagens lys. Ofte af frygt for repressalier. Vi oplever i flere sammenhænge, herunder også ved dårligt psykisk arbejdsmiljø, at medarbejdere ikke tør åbne munden om kritisable forhold – uanset offentligt ansattes ytringsfrihed. Så hellere holde lav profil og eventuelt lede efter et andet job.

At klimaet er sådan på alt for mange statslige arbejdspladser er bekymrende, men ikke så overraskende i en tid med fortsatte nedskæringer, omstruktureringer og flytninger. Så vil de fleste nødigt gøre sig uheldigt bemærket over for chef og ledere af – til tider måske overdreven – frygt for fyreseddel eller flytteordre. Anonymt fortæller tillidsvalgte og medlemmer om en hårdt presset dagligdag, der også kan få konsekvenser for kvaliteten af arbejdet og betjeningen af borgere og virksomheder. Det viser blandt andet anonyme spørgeskemaundersøgelser blandt HK-medlemmer på statslige arbejdspladser berørt af udflytning.

Selvom åbenhed ideelt set er bedst, kan anonyme kanaler til at afdække kritisable forhold af den ene eller anden art være et nødvendigt middel at have til rådighed, men skal bruges med omtanke. I nogle tilfælde kan tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg bruges som formidler af forhold i institutionen eller den forvaltningsmæssige praksis, som medarbejdere ikke finder i orden, men kan ofte være en svær sag for en tillidsvalgt at rejse.

Derfor er der brug for en whistleblower-ordning i staten. Vi havde i HK Stat helst set, at det blev en centralt forankret ordning i regi af fx Folketingets Ombudsmand. Det er ikke helt den model, som regeringen vil anvende. Som ordningen rulles ud nu på Justitsministeriets område og til efteråret i resten af staten skal indberetning ske digitalt og anonymt til en enhed i den enkelte institution eller myndighed, så den skal undersøge sig selv. Vil det altid ske grundigt og uvildigt nok? På den anden side kan det måske lokalt være nemmere at afdække svigt og fejl samt finde løsninger uden for stor dramatik. 

Det vigtige er, at den digitale indberetning sker fuldt anonymt også ved indhentning af yderligere oplysninger, så medarbejdere føler sig trygge ved at benytte sig af ordningen. Det vil også være teknisk muligt, men kræver god og grundig information om, hvordan whistleblower-ordningen bruges rigtigt – en oplagt opgave for tillidsrepræsentanter at medvirke til.

Selvom regeringens model for whistleblower-ordning ikke er den helt perfekte set med HK Stat-øjne, er den et godt skridt i den rigtige retning og kan forhåbentlig også være afsæt for at udbrede whistleblower-ordninger til det private erhvervsliv, hvor der også kan være brug for det, viser en undersøgelse blandt medlemmer af HK Privat. 

Knap hvert 6. medlem svarer, at de har haft kendskab til kritisable og/eller kriminelle forhold på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads. Ligesom næsten hvert 5. medlem har haft på fornemmelsen, at en eller flere kolleger eller chefer har haft et uhensigtsmæssigt forbrug af virksomhedens penge. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet for HK Privat blandt 2.059 medlemmer.

Sammenlignet med andre europæiske lande ligger Danmark i bund, når det gælder ansættelsesretlig beskyttelse af medarbejdere. Derfor støtter FH, at der lovgives herom og ser med interesse på, at der i EU er et direktiv på vej. Som så ofte er vejen gennem EU lang og trang, og forhandlingerne om direktivet er endnu en gang blevet forsinket. Derfor er det godt, at vi på statslige arbejdspladser ligesom i en del kommuner viser vejen, kan få afprøvet whistleblower-ordninger og efter en evaluering rette til, hvis der er behov for det. Og måske kan bare eksistensen af en sådan ordning have en præventiv virkning!