folkemødedebat

I panelet ved FSR - danske revisorers arrangement "Skattesnyd for milliarder: Kan vi genoprette tilliden, Skat?" var Mogens Lykketoft, fhv. minister (S) (t.v.), Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – Danske Revisorer, Anders Dam, ordførende direktør, Jyske Bank, Jacob Ravn, skattepolitisk chef, Dansk Erhverv, og Peter Loft, tidl. departementschef i Skatteministeriet.

Uanset hvordan den nye regering kommer til at se ud, bliver den og det nye folketing nødt til at skifte kurs på skuden Danmark. Væk fra en retning henimod grænseløs grådighed og tilbage på en stabil kurs henimod en velordnet velfærdsstat, som alle i rimeligt omfang er med til at finansiere.

Det var – lidt hårdt trukket op – budskabet i flere indlæg på Folkemødet på Bornholm i paneldebatter om velfærd og skat. For selvom der nu er sat tiltag i værk for at rette op på det noget sønderskudte skattevæsen, er den samlede gæld til det offentlige fra borgere og virksomheder nu steget til 125 milliarder kroner, fortalte rigsrevisor Lone Strøm. Og gælden vil fortsat stige, tilføjede hun, indtil nye it-systemer er på plads til at inddrive de mange fordringer.  

Det fejlbehæftede digitale inddrivelsessystem EFI, der delvist kom i gang inden politisk besluttet skrotning, er dog ikke den eneste grund til, at milliardbeløb er gået tabt i skattesystemet. Noget er direkte politisk bestemt som afskaffelsen af den tvungne revisorpligt, hvilket Jyske Banks direktør Anders Dam i én af debatterne kritiserede stærkt. Det gør det alt for nemt at snyde og svindle, hvilket han gav tal og eksempler på.

I 2018 indberettede Jyske Bank 625 virksomheder til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat for at have foretaget mistænkelige transaktioner for cirka 2 milliarder kroner. Af dem havde 622 udnyttet lovgivningens mulighed for ikke at benytte en revisor, svarende til 99,5 procent. Han påpegede, at det ofte er systematisk svindel, hvor de samme danskere eller udlændinge står bag blandt andet momskarruseller.

Skattemyndighederne har slet ikke ressourcer til at hamle op med den systematiske svindel. Og risikoen for at blive opdaget er minimal, når der i gennemsnit nu går over 30 år imellem, at en virksomhed bliver kontrolleret af skattemyndighederne. Det betyder, at kun 2,7 procent af de små- og mellemstore virksomheder årligt kontrolleres. Men en reel mandskabsmæssig styrkelse af kontrolindsatsen indgår indtil videre ikke i de politisk besluttede initiativer til genopretning af skattevæsenet.

Læs også: Midt i genopretning: mindre kontrol med skattesnyderne

Uberettiget udbetaling af negativ moms eller udbytteskat i milliardklassen bekymrede ellers i høj grad de politisk udpegede statsrevisorer, der i én af paneldebatterne diskuterede, hvordan det kunne gå så galt, at vi med statsrevisor for Liberal Alliance Villum Christensens ord var på vej mod sydeuropæiske tilstande.

Panelet af statsrevisorer var nogenlunde enige om, at folketingspolitikerne bliver nødt til at sætte sig bedre ind i Rigsrevisionens beretninger, der ellers ikke ligefrem er politikernes yndlingslæsestof. Og blive bedre til at reagere, når advarselslamperne blinker.

I en anden paneldebat sagde tidligere minister Mogens Lykketoft, at skandalerne i skattevæsenet ikke alene kan tilskrives den regering, der i sin tid besluttede den gennemgribende omlægning af skattevæsenet med de omfattende personalereduktioner. Også senere regeringer må klandres for ikke have rettet op og i for høj grad ladet skatteministerposten være et svingdørsjob.

Der var mange kloge ord i sommervarmen på solskinsøen, og i mange af debatindlæggene gik det igen, at et velfungerende skattesystem er forudsætningen for god velfærd til alle og tillid til det offentlige.