Man arbejder ikke i ferien! Så klart lød svaret fra ét af HK Stats medlemmer, da vi før sommerferien på Facebook spurgte om, hvad du gør, hvis du kontaktes af chefen under din ferie. Andre svarede, at arbejdstelefon og mail er slukket eller ikke med på ferie – eller at de ikke kunne forestille sig at blive kontaktet af chef eller kolleger under ferien.

Langt fra alle kan dog nyde ferien fuldt ud og glemme arbejdet. Undersøgelser har tidligere vist, at hver tredje bliver kontaktet arbejdsmæssigt i ferien. En del tjekker selv mails for at følge med – ikke mindst i de sidste dage af ferien for at være på omgangshøjde, når arbejdet igen kalder.

I stedet for at blive et tiltrængt åndehul i et travlt arbejdsliv bliver både dagene op til ferien, selve ferien og tiden efter ferien stressende for stadig flere. Lige inden ferien skal den gives en ekstra skalle for at få bunkerne høvlet ned, så de ikke ligger der og måske endda er vokset, når man vender tilbage. Så de første feriedage er præget af træthed, som efter en af de hårde bjergstrækninger på Tour de France og kan give nogle af de kendte stresssymptomer som søvnbesvær og hukommelsesproblemer.

I værste fald begynder man ferien med at lægge sig syg på grund af et lavt immunforsvar. Det er ikke særlig sjovt – heller ikke for omgivelserne – at starte ferien med stresshormonerne væltende rundt i kroppen. Ligesom det er ærgerligt, hvis for mange af de første dage af ferien skal bruges til at geare ned og tilpasse sig ferielivet. At det står så galt til illustreres af, at assistancevirksomheden SOS International oplever et stigende antal stressrelaterede henvendelser op til og ved feriestart.

Dertil kan komme dårlig samvittighed over det, som alligevel ikke blev nået inden feriestart og en lurende nervøsitet for at vende tilbage til en uoverskuelig bunke mails og opgaver. Men måske også håbet om, at alt bliver bedre på den anden side af sommerferien, mener psykolog Malene Friis Andersen, der forsker i stress og ledelse, ifølge Berlingske Tidende.

Avisen skriver også, at pensionsselskabet PFA i månederne efter sommer oplever en markant stigning i henvendelser om stress – 29 procent flere henvendelser i efterårsmånederne sidste år end i de øvrige måneder. PFA har set denne tendens gennem de seneste 5 år. Andelen af kunder i PFA med stress-skader er steget med 65 procent siden 2014 og topper efter sommerferien, skriver BT. Det kan måske skyldes, at i stedet for en blød start er der på mange arbejdspladser fuldt knald på lige efter ferien. Ifølge en Gallupundersøgelse fra 2017 oplever 57 procent af de adspurgte, at der er meget travlt oven på ferien.

En undersøgelse foretaget af rejsesøgemaskinen Momondo sidste år viser, at hver tredje dansker føler sig nedtrykt og trist, når ferien slutter og lider af såkaldt post-ferie blues. Især de unge føler ikke den store glæde ved at skulle stemple ind på arbejde. Årsagerne kan være flere – måske at ferien også er brugt på at tænke over, om man er tilfreds med jobbet.

HK's Karrietelefonen får i august flere henvendelser end de øvrige måneder fra medlemmer, der overvejer at skifte job. Et nyt job kan være vejen ud af en presset og stresset trummerum, men ikke en garanti for et mindre stresset arbejdsliv, som desværre præger alt for mange arbejdspladser.

Det gælder derfor i høj grad om at sætte kampen mod stress højt på dagsordenen – også ved tilbagevenden fra ferie. Det kan være ved at forventningsafstemme med chef og kolleger, at der hverken tjekkes mail og telefon i ferien eller forventes, at alle mails er håndteret første dag på job igen, eller at en masse opgaver hober sig op i løbet af ferien. En blid start er en fordel og kan også indebære muligheden for at tage et par dage ekstra, så onsdag eller torsdag bliver første arbejdsdag efter sommerferien. Ligesom det kan være en fordel at trappe lidt ned op til ferien, kan det være fornuftigt at trappe lidt langsomt op, så der ikke bliver bratte overgange mellem arbejde og ferie.

I stedet for at lade post-ferie blues forstærket af et stresset arbejdsmiljø blive til en kollektiv depression, gælder det om at finde glæden og styrken ved at være sammen i et kollegialt fællesskab, der sammen kan opnå resultater. Et håb om, at alting er bedre efter sommerferien går ikke i opfyldelse af sig selv; men tilbagevenden efter ferie kunne være anledningen til at starte på en frisk og få drøftet, hvad der kan gøres for at modvirke stress og ikke blot køre videre i den samme skure, som fører til sygemeldinger i efterårsmånederne. Den onde spiral må brydes, så stress ikke bare bliver noget, man må leve med eller gå ned på.

Forhåbentlig har de fleste haft en afslappende og stressfri ferie, der har ladet batterierne op og givet ny energi og godt humør til at genoptage arbejdslivet med de udfordringer, som det kan give – og også til i fællesskab at overvinde og forebygge stress.

Velkommen tilbage fra ferie!

Læs BFA's gode råd om at komme godt i gang igen efter ferien

Se DR's video om post-ferie blues