Trusler og vold er blevet en ubehagelig del af arbejdslivet for flere danskere. Og der er flere slags skadevoldere. Det kan være en kollega eller en chef. En kvindelig tjener i en restaurant på Djursland fik fx en lussing og en klemt arm af en ophidset chef, der dog slap for straf, da politiet ikke fandt skaden stor nok! Restaurationsbranchen er i det hele taget præget at et ofte råt miljø, hvor fysisk vold supplerer den verbale.

Læs artiklen fra 3F 

Også i andre brancher kan der være øretæver i luften. En tillidsmand på en stor københavnsk byggeplads blev således ikke blot fyret, men også truet med tæsk af chefen, fordi han ikke længere ville arbejde 50 timer om ugen. Men han fik dog efterfølgende en erstatning på 120.000 kr.

Læs artiklen fra A4 NU (Linket er udløbet pr 10/10 2021)

Oftest er det dog personer ude fra, der forårsager vold eller udøver meget aggressiv adfærd. En ung kvindelig bagerekspedient i Aarhus fik fx et rugbrød kastet efter sig af en kunde, der var sur over, at bageriet efter at være solgt til en ny ejer havde ændret i opskriften på et populært rugbrød!

Læs artiklen fra TV2 Østjylland 

Butiksansatte, bus- og taxachauffører samt parkeringsvagter er nogle af de faggrupper, det går hårdest ud over, når vreden får frit løb – samt ikke mindst offentligt ansatte. Ifølge Justitsministeriet viser de seneste tal på området, at der i 2017 var 6.385 anmeldelser af vold og trusler mod offentligt ansatte. Og tallet har været stigende de seneste år.

Antallet af offentligt ansatte, som er blevet udsat for vold og trusler, er steget markant med 42 procent fra 2009 til 2015, viser tal fra Danmarks Statistik. Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, bekræfter, at gruppen af offentligt ansatte er allermest udsat for vold og trusler, og at kvinder er mere udsatte end mænd.

Læs oversigten fra NFA

Samtidig er antallet af domme for vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte på ét år steget med 27 procent fra omtrent 2.900 domme i 2017 til cirka 3.700 domme året efter.

Vold og trusler kan komme fra personer med psykopatlignende træk som Mike i DR-dramaserien ’Fred til lands’, men ofte er det fra borgere, der er trængt i deres hverdag. Både når det gælder fysisk vold og trusler om vold er socialpædagoger, politi- og fængselsbetjente, social- og sundhedsassistenter, portører, pædagoger og specialundervisere de mest udsatte – i værste fald med dødelig udgang. 

Risikoen for at blive udsat for vold eller trusler er derfor kendt på grund af omfanget. Men hyppigheden er ikke den største risikofaktor. Det har nemlig større betydning, hvordan de ansatte vurderer hændelsens alvorlighed. Jo mere alvorlig en medarbejder vurderer hændelsen, jo større er risikoen for langtidssygemelding og for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Det er konklusionen på en undersøgelse lavet af Københavns Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Midtjylland gennemført blandt 5.000 medarbejdere i ældrepleje, psykiatri, specialskoler og Kriminalforsorgen.

Læs artikel fra Arbejdsmedicin 

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er ansatte i disse sektorer i kraft af hyppigheden og deres uddannelse måske bedre i stand til at håndtere truende eller voldelige episoder end ansatte i andre brancher. Det kan handle om brancher, hvor forekomsten af vold er mindre og måske endda overset som en risiko for nogle medarbejdere. Det kan blandt andet være HK’ere med direkte borgerkontakt i skattevæsenet, hos politiet, som tilsynsførende i Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, og Arbejdstilsynet eller som medarbejdere i en studieadministration.

Flere universiteter har faktisk oplevet, at studerende opfører sig aggressivt over for medarbejdere i vrede over en lavere karakter end forventet, tilbageholdelse af SU eller indberetning af eksamenssnyd. En trivselsmåling på CBS viste, at der fra 2012 til 2014 var 17 angivelser om trusler om vold, hvoraf 12 var fra studerende og andre end ansatte. Et konflikthåndteringsprogram blev derfor iværksat for at lære udsatte personalegrupper at håndtere og forebygge truende adfærd. 

Også arbejdspladser, hvor vold og trusler ikke umiddelbart opfattes som så stor en risikofaktor, kan have behov for at ruste sig til at håndtere og forebygge vold og trusler. Derfor gennemfører BFA Velfærd og Offentlig Administration 5. december en temadag om at tage hul på tabuerne på arbejdspladsen, hvor ét af dem er den oversete risiko for vold og trusler på arbejdspladsen. Temadagen er rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere og HR-medarbejdere, som af arrangørerne opfordres til at tage af sted sammen, så de i fællesskab kan følge op, når de er kommet hjem på arbejdspladsen.

Så også en stærk opfordring herfra til at deltage i temadagen og til at tage hul på dette mulige tabu på arbejdspladsen. For selv om flere nu dømmes for vold og trusler mod offentligt ansatte, og straffen er blevet hævet, så er det vigtigste at undgå truende eller voldelig adfærd på arbejdspladserne. Uanset om få eller mange bliver ramt, er prisen for den enkelte høj. 

Links – forebyg vold og trusler:

Råd og støtte