Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) talte for de 1.700 fremmødte arbejdsmiljørepræsentanter på stormødet i Odense Kongrescenter. Foto: Henrik Rasmussen/FH.

Med juletræ, fællessang og konfetti markerede en velbesøgt konference i Odense Congress Center 12. december afslutningen på AMR19. 2019 var af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) gjort til et år med særlig fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og deres vigtige virke på arbejdspladserne.

AMR-året var skudt i gang i januar med en konference samme sted med deltagelse af næsten 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR). Et lignende antal deltog i den afsluttende konference med oplæg af blandt andre beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der var optimistisk på arbejdsmiljøets vegne, og forsker Malene Friis Andersen, som gav inspiration til det gode samarbejde på arbejdspladsen.

Læs også: AMR: Ingen kan alt, men alle kan noget og På AMR-stormøde: Jeg brænder for arbejdsmiljøet

Netop styrkelse af samarbejdet på arbejdspladsen var ét af temaerne for mange af de temamøder, hel- og halvdagsmøder, kurser og konferencer, der har været landet rundt i årets løb og samlet over 4.000 deltagere. Mange af aktiviteterne har været gennemført med lokale fagforeninger eller LO-sektioner som værter og samlet AMR på tværs af fagforeninger og arbejdspladser og flere steder ført til dannelse af tværfaglige netværk. Aktiviteterne har for mange været en anledning til for første gang at møde AMR fra forbund, der tidligere hørte under enten LO eller FTF og nu er samlet i den fælles hovedorganisation, FH.   

Som led i AMR-året er det spredt ud over 50 byer i alt blevet til over 200 aktiviteter, som også HK-afdelingerne har været med i på forskellig vis. Hver fjerde af aktiviteterne handlede om psykisk arbejdsmiljø, som var det klart mest udbredte emne fulgt af AMR's roller og opgaver, mens fysisk nedslidning og mobning var andre temaer.

De mange aktiviteter med deltagelse af AMR fra både offentlige og private arbejdspladser er et godt afsæt for en videre indsats for at styrke AMR. Derfor er det vigtigt, at indsatsen ikke går i stå, når rådhusklokkerne har lydt nytårsaften. FH lægger da også op til at fortsætte og udbygge en række aktiviteter i 2020. Det er blandt andet konsolidering af allerede oprettede AMR-netværk lokalt og regionalt såvel som oprettelse af nye netværk. Det kan være dag- eller fyraftensmøder med i foråret fokus på psykisk arbejdsmiljø og i efteråret det fysiske arbejdsmiljø.

De allerede igangsatte initiativer skal videreudvikles og endnu flere af de 25.000 AMR inden for medlemsorganisationerne i FH skal inddrages. Der er desværre nok at tage fat på, hvis AMR og indsatsen for et bedre arbejdsmiljø skal styrkes. Det viser en stor undersøgelse blandt AMR gennemført som optakt til AMR19. Den viser, at vilkår og muligheder for en stor del af AMR langt fra er gode nok – næsten uanset faggruppe og branche.

Et udtræk af den store undersøgelse viser, at 46 procent af HK-AMR på statslige arbejdspladser i gennemsnit bruger 0-1 time ugentlig på AMR-arbejde og 23 procent 1-2 timer ugentlig. Så 2 ud af 3 bruger højst 2 timer om ugen på at være AMR, hvilket i øvrigt også gælder for de fleste andre faggrupper. Hver tredje HK-AMR i staten dækker kolleger på flere fysiske adresser og repræsenterer op til 100 kolleger. Hver tredje ser som en udfordring ikke at have tid nok til arbejdsmiljøarbejdet og næsten lige så mange har for lidt viden og uddannelse i arbejdsmiljø, især det psykiske. Næsten halvdelen får ikke tilbudt den supplerende uddannelse, som AMR har ret til udover den obligatoriske grunduddannelse.

Under de omstændigheder kan det være svært at nå ret meget andet end de umiddelbart forefaldende arbejdsmiljøproblemer, den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) og eventuelle anmeldelser af arbejdsskader. Meget af indsatsen bliver på det operationelle niveau og kun i begrænset omfang på det strategiske niveau, hvor meget af den forebyggende indsats planlægges. Den forebyggende indsats med anvendelse af risikovurdering er bedre end blot at afbøde skader.

Heldigvis viser undersøgelsen, at 2 ud af 3 HK-AMR i staten oplever et godt samarbejde med TR og knap halvdelen et godt samarbejde med nærmeste leder. Netop samarbejdet med TR kaldet Duo'en og også gerne samarbejde med lederen kaldet Trio'en vil være gode afsæt for at udvikle en fælles arbejdsmiljøindsats og også for at give AMR bedre vilkår.

Mere tid, mere uddannelse og mere inddragelse af AMR er forudsætninger for at kunne yde en god indsats for et bedre arbejdsmiljø baseret på i høj grad forebyggelse. TR kan bidrage til at få en god dialog med ledelsen herom, så arbejdsmiljø indgår i arbejdspladsens strategiske planlægning, samtidig med at arbejdsmiljø integreres i det faglige, kollegiale fællesskab med opbakning til den indsats, som AMR gør til gavn for alle på arbejdspladsen.

I 2020 skal organiseringen af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats evalueres, hvilket giver mulighed for ad politisk vej at få rammer og vilkår for AMR forbedret; men det centrale er fortsat at styrke hver enkelt AMR på arbejdspladserne som nøgleaktører i arbejdsmiljøindsatsen gennem anerkendelse, respekt og opbakning.