Coronakrisen har vendt op og ned på mange ting – også for alle under uddannelse lige fra folkeskole til universiteter og erhvervsuddannelser. Folkeskolens mindste klasser møder igen i skole. Elever i gymnasiernes 3g er også helt eller delvist mødt ind i klasselokalerne og skal møde frem til eksamen. Sidste års studerende på 7 sundhedsfaglige uddannelser kan også møde ind på uddannelsesstedet for at kunne færdiggøre uddannelsen.

Efter pres fra FH og erhvervsorganisationer har også erhvervsskolerne åbnet dørene for de elever, der skal færdiggøre en erhvervsuddannelse. I meget praktisk orienterede fag er det jo svært at blive undervist og gå til eksamen online. Praktikken er nødvendig for at kunne uddanne sig til kok eller smed og heller ikke muligt at aflægge svendeprøven som tømrer digitalt.

Men ikke alle med en praktisk rettet uddannelse har fået muligheden for at færdiggøre praktikken. Blandt de tabte på perronen er laborantpraktikanter, der for at kunne skrive deres afgangsprojekt og dermed gå til afsluttende eksamen skal udføre en række praktiske laboratorieøvelser. De fleste er afskåret herfra, da praktikstedet er lukket på grund af coronasituationen. De kan ikke færdiggøre uddannelsen, selv om der er god brug for laboranter ved mange coronarelaterede forskningsprojekter på universiteterne og i medicinalindustrien.

Derfor har jeg skrevet til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen med en opfordring til at finde en løsning på problematikken og henvist til, at laboranter har en vigtig funktion både nu og fremadrettet i forhold til indsatsen mod corona/covid-19. Det ærgerlige svar, jeg foreløbig har fået, er, at ministeriet indtil videre har tænkt, at der kun skulle genåbnes for tilbagevenden på uddannelser rettet mod velfærdsområderne, men vil se på, hvornår der kan åbnes for andre områder.

Efter min opfattelse arbejder mange laboranter også med velfærd. Så sammen med Dansk Laborantforening og FH vil vi arbejde videre for, at også laborantpraktikanter under forsvarlige forhold kan vende tilbage til praktikken. En lille hjælp kan det forhåbentlig være, at forskningslaboratorier er omfattet af den begyndende, kontrollerede genåbning af Danmark.

Sammen med Dansk Laborantforenings formand Susanne Bahne har jeg sendt en opfordring til laborant-tillidsrepræsentanter på statslige arbejdspladser om at være opmærksom på problematikken og medvirke til, at praktikanterne hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdspladsen, når der på sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig vis genåbnes.

Også tillidsrepræsentanter, elevansvarlige og medlemmer på andre områder vil jeg opfordre til at være meget opmærksom på elever og praktikanter, der kan komme i klemme ved en længerevarende lukning af uddannelsesinstitutioner og praktiksteder. Ganske vist har mange af uddannelsesstederne for administrative og forvaltningsmæssige uddannelser været hurtige til at omstille undervisning og kommende prøver og eksaminer til at være digitale. Der er gjort en stor indsats fra undervisere på skolerne for at finde nye digitale veje – mange rigtig gode og kreative, men nogle også mindre heldige. En del uddannelsesinstitutioner benytter videotjenesten Zoom, der ikke lever op til datasikkerhedskravene og efterhånden vælges fra af mange.

For de elever, der skal afslutte uddannelsen og er i gang med at skrive fagprøve, kan det give praktiske udfordringer at arbejdspladsen er lukket og en del af projektopgaven derfor ikke kan laves som oprindelig tænkt. Uddannelsesnævnet har på sin hjemmeside givet en række gode anvisninger og tips til, hvordan fagprøven under de særlige coronatider gribes an, ligesom skolerne kan rådgive og hjælpe. Men det er vigtigt, at du som TR, elevansvarlig eller kollega også giver en hånd med i en svær tid for dem, der er under uddannelse.

Hvad end man er undervejs i uddannelsen eller står overfor at afslutte den, kan det give bekymringer og udfordringer, når det hele skal foregå helt anderledes og måske kan føles uoverskueligt. Så lad os hjælpe hinanden med at sikre, at alle under uddannelse også på betryggende vis kan færdiggøre det, de er begyndt på.