Mens Danmark efter påske begyndte en gradvis genåbning, har det undret mange, at Arbejdstilsynet kørte på lave omdrejninger. Kun 1/3 af de tilsynsførende blev sendt ud for at kontrollere arbejdsmiljøet, der havde fået nye udfordringer med indtoget af coronavirus. Både på de arbejdspladser, der hele tiden havde været åbne lige fra sygehuse og plejehjem til byggepladser og supermarkeder, og på de virksomheder og institutioner, som efterhånden er ”åbnet op” igen.

Fra både HK og FH blev der stærkt opfordret til, at tilsynet kom i omdrejninger igen. Naturligvis under forsvarlige former med brug af nødvendige værnemidler og tilpassede arbejdsgange. Når myndigheder som Politiet kunne føre tilsyn med overholdelse af såvel corona- som andre regler, burde AT også kunne være i marken og ikke nøjes med telefonopkald, når fx HK Privat anmeldte tandklinikker for ikke anvende forsvarlige værnemidler.

Læs også: HK Privat anmelder tandklinikker til Arbejdstilsynet

Det virkede heller ikke rimeligt at overlade sikring af arbejdsmiljøet alene til virksomhedernes arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der jo også kunne løbe en smitterisiko. Smittefaren for de tilsynsførende fra AT ville dog ikke være stor ifølge Statens Serum Institut, der i en rapport om fase 2 af genåbning fremhævede AT som én af de kritiske offentlige sektorer, der kunne åbne uden øget risiko for ukontrolleret spredning af coronavirus.

Læs på fagbladet3f.dk: Arbejdstilsynet kan åbne igen  

Hunden ligger da nok også begravet et andet sted. AT blev en brik i et politisk spil, hvor Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen forud for de politiske forhandlinger om anden fase af genåbningen satte sig imod en hurtig genåbning af AT til fordel for initiativer til at få flere i arbejde igen. En ret besynderlig holdning hos et parti, der vil fremstå som ansvarligt. For både blandt dem, der er i arbejde og som kommer det igen, er det vigtigt, at sikkerheden er i orden både i forhold til coronasmitte og arbejdsmiljøet i øvrigt.

Helt sin vilje fik Ellemann dog ikke. Efter stort pres fra både Enhedslisten og SF samt fagbevægelsen har AT nu styrket tilsynsindsatsen, så der i stedet for 100 tilsynsførende nu sendes 200 afsted på tilsyn svarende til 2/3 af de tilsynsførende. Tilsynsbesøg vil være inden for alle brancher og fortrinsvist være uanmeldte. De vil være målrettede med fokus på virksomhedernes forebyggelse af smittespredning og ulykker. Arbejdsgivere får et strakspåbud, hvis de ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte.

Læs på at.dk: Arbejdstilsynet sætter tryk på tilsyn med alle brancher 

HK vil via FH følge med i antal tilsyn og antal afgørelser fordelt på brancher via den opgørelse, som AT giver til en særlig nedsat task force, hvori FH er repræsenteret.

Det er godt, at tilsyn fordobles og målrettes, men ærgerligt at det ikke er til fulde omdrejninger. For det er der hårdt brug for nu, hvor stadig flere aktiviteter åbnes, og virksomhederne selv ud fra ret overordnede retningslinjer om forebyggelse af coronasmitte skal tilrettelægge, hvordan arbejdet udføres på de enkelte arbejdspladser. Det er ikke helt nemt selv med den bedste vilje. Og så er der jo nogle arbejdsgivere, der springer over, hvor gærdet er lavest som i nogle tandklinikker. Men vi har også erfaring fra tidligere og andre områder, at egenkontrol lidt for ofte ikke fungerer godt nok, uanset om det er kontrol med fødevarer eller moms. 

Derfor er det godt, at tillid suppleres med kontrol, da det kan have en præventiv virkning, men også være en støtte til arbejdsmiljørepræsentanterne, og til at Arbejdsmiljøorganisationen inddrages i coronaforanstaltninger. Udover de coronarelaterede udfordringer er de øvrige både fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer jo ikke blevet mindre og bør ikke glemmes. Den udbredte brug af hjemmearbejde har endda rejst nye arbejdsmiljøudfordringer, som også skal håndteres.

Læs også: Pas på dig selv og din krop på hjemmekontoret

Så der er god brug for et arbejdstilsyn i fulde omdrejninger. Og tøv ikke med at kontakte AT, hvis den er gal med arbejdsmiljøet – corona eller ej!