Så skal mange af os til det igen! Nemlig arbejde hjemmefra. På opfordring af regeringen sendes mange medarbejdere på både offentlige og private arbejdspladser hjem på arbejde til glæde for nogen og ærgrelse for andre.

I tv-avisen var for nylig et indslag, der fulgte en byggesagsbehandler fra Varde Kommune. Hun var ikke voldsomt begejstret for igen at skulle arbejde hjemme og fik med møje og besvær i sin egen lille personbil transporteret skærm m.v. hjem og sat op på spisebordet i køkkenet. Det så umiddelbart ikke ergonomisk særlig heldigt ud! Og det er nok det, der er sket en del steder.

At medarbejdere igen i huj og hast indretter en hjemmearbejdsplads, der ikke lever op til arbejdsmiljøkravene; men også det psykiske arbejdsmiljø kan blive negativt påvirket. Ikke alle synes, at det er herligt at sidde isoleret derhjemme permanent i en måske endda længere periode.

Vi ved af gode grunde ikke, hvor længe hjemsendelsen denne gang kommer til at vare. Som led i bekæmpelsen af den stigende coronasmitte er hjemmearbejde på mange måder også en fornuftig foranstaltning, som vi ikke skal sætte os imod. Men i modsætning til den første hjemsendelsesbølge i marts må vi nu stille klare krav til en arbejdsmiljømæssig forsvarlige indretning af hjemmearbejdspladsen, hvilket der nok blev set noget gennem fingre med i foråret.

Især hvis fast eller meget regelmæssigt hjemmearbejde bliver af længerevarende karakter, kan vi ikke ignorere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Fysioterapeuter og kiropraktorer meldte før sommerferien om et stigende antal klienter med smerter forårsaget af hjemmearbejde. HK Stat har tidligere i en undersøgelse dokumenteret, at mere end hvert 3. medlem oplever fysiske gener forårsaget især af stillesiddende arbejde med mus og pc med smerter i nakke og skuldre til følge. Disse belastninger kan forstærkes, hvis hjemmearbejdspladsen ikke er ergonomisk forsvarligt indrettet. 

Også det psykiske arbejdsmiljø kan lide, hvor i hvert fald nogle føler sig isoleret og mangler den mere direkte kontakt med kolleger og chef. Tillidsrepræsentanter har også fortalt om telefonopkald fra fortvivlede medlemmer, der føler sig ensomme, fordi arbejdspladsen udgør en væsentlig del af deres daglige sociale liv. Andre føler til gengæld, at hjemmearbejdet styrker familielivet, hvilket for nogle kan være en redningsplanke, når børn sendes hjem fra skole eller daginstitution, fordi der er konstateret covid-19 eller symptomer herpå blandt børn eller medarbejdere.

Det er dog slående, at arbejdsmiljø overhovedet ikke nævnes fra regering og myndigheders side, når der dekreteres hjemmearbejde. I kødranden af ministre og topembedsfolk på pressemøderne har direktøren fra Arbejdstilsynet aldrig været tilstede for at kunne påpege, at der i forbindelse med covid-19-foranstaltninger rettet mod arbejdslivet også skal tænkes på arbejdsmiljøet. Det kunne om ikke andet have en præventiv virkning, hvis Arbejdstilsynet kunne trække bødeblokken frem et par gange, ligesom politiet gør, når fx påbud om begrænsning af forsamlingers størrelse overtrædes.  

Det er dog først og fremmest Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at sikre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne – også ved hjemmearbejde. Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter spiller en vigtig rolle heri, men også tillidsrepræsentanter og Samarbejdsudvalget (SU) kan inddrages i at finde intelligente løsninger. I stedet for en ureflekteret generel hjemsendelse af hele faggrupper kan der ses på mere nuancerede løsninger, og på at nogle medarbejdere har bedre muligheder for og interesse i at arbejde hjemme end andre.

Under hensyn hertil kunne hjemmearbejde gå på skift, så ikke alle fast arbejder online hjemmefra. Ligeledes kunne fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen foregå i en form for holddrift, så nogle arbejder tidligt og nogle sent på dagen under hensyntagen til den enkeltes situation for derved at undgå, at for mange er tilstede på arbejdspladsen samtidigt, især i storrum. Ledige møderum kan måske også bruges som kontorarbejdspladser, da mange møder er ændret til at være virtuelle. På den enkelte arbejdsplads kan der nok også findes andre løsninger, der kombinerer hjemmearbejde med fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Det kræver blot tid og vilje til dialog.

Vi skal naturligvis også selv medvirke til at sikre arbejdsmiljøet, når vi sidder der bag skærmen i privaten. Ikke blot ved at insistere på en forsvarlig indretning af hjemmearbejdspladsen med nødvendigt udstyr betalt og leveret af arbejdsgiveren. Men også ved at sørge for at få holdt tilstrækkeligt med pauser og for afveksling i løbet af arbejdsdagen, så det ikke bliver ensformigt, gentaget arbejde.

Gode råd til at passe på sig selv ved hjemmearbejde kan findes her på HK.DK: Pas på dig selv og din krop på hjemmekontoret, på Arbejdsmiljøweb og reglerne om hjemmearbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside. Især som tillidsvalgt kan der også være nyttig information at hente på HK Stats temaside om hjemmearbejde: Mere hjemmearbejde? Sådan griber I det an.